Zorgpad dementie Limburg gelanceerd

Zorgpad dementie Limburg

Op 27 september werd het Zorgpad dementie Limburg gelanceerd.

Dit zorgpad wil een praktische leidraad zijn om tot afgestemde zorg voor personen met dementie en hun mantelzorgers te komen. Het biedt geëngageerde zorg- en hulpverleners van diverse lijnen ondersteuning om meer samen te werken.

Het zorgpad dementie Limburg bestaat uit 5 fasen:
Detectie en signalering
Ziekte- en zorgdiagnose
Vroegtijdige zorgplanning
Hulpverlening
Palliatieve zorg en nazorg

Op overzichtelijke wijze kan elke discipline bij iedere fase van het dementieproces inspirerende hulpmiddelen, afspraken en verwachte taakfiches terugvinden met betrekking tot de organisatie van het zorgproces.
Bedoeling is dat de ontwikkelde formulieren, folders, adviezen en tips breed gehanteerd en verspreid worden.

Interesse? Lees hier meer!