Praatcafé jongdementie

Wat is jongdementie ?

Men spreekt van dementie op jonge leeftijd wanneer de dementie begint voor de leeftijd van 65 jaar. In België leven naar schatting 3 000 à 11 000 personen met dementie op jonge leeftijd.

De vaakst voorkomende oorzaken van dementie op jonge leeftijd zijn: de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale degeneratie, dementie bij de ziekte van Parkinson en dementie met lewy bodies.

Dementie voor je 65 jaar bent, in de volle bloei van je leven, raakt het gezin en de familie extra hard. Jonge mensen zijn vaak nog productief op de arbeidsmarkt, hebben nog leningen af te betalen, kinderen die nog studeren, een grote vriendenkring, vele hobby’s en nog een hoop plannen voor de toekomst.

Wanneer mensen dan te horen krijgen dat zij of hun partner lijden aan de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie, stort hun wereld in.

Voor de persoon met dementie, die vaak nog beseft dat er iets misgaat, en voor diens familie, begint dan het langzame afscheid. Het is een afscheid van het vroegere leven en van de persoon zoals men die vroeger kende.

Voor buitenstaanders lijken de problemen in het begin nogal mee te vallen: de persoon met dementie op jonge leeftijd ziet er fysiek nog gezond uit en kan zich bij korte bezoeken nog behoorlijk uit de slag trekken.

Toch zijn er bij jonge personen met dementie opvallend meer gedragsproblemen zoals ongepaste dingen doen, achterdocht en meer emotionele problemen zoals depressie.

Om  op al deze vragen en noden in te spelen ontwikkelde Memo, i.s.m. Expertisecentra Dementie Vlaanderen, de Alzheimer Liga Vlaanderen en Alzheimer Centrum Limburg een nieuwe website www.jongdementie.info . Deze wordt levendig gehouden door de vier organisaties die de handen in elkaar sloegen met als doel grensoverschrijdende informatie en advies over jongdementie te verstrekken.

 

Praatcafé jongdementie

Voor jonge personen met dementie en hun familie organiseert Memo, sedert 2001, praatcafés jongdementie

Doel van onze bijeenkomsten

Wij willen personen met jongdementie en hun familie ondersteunen en nauwer bij elkaar brengen. Tijdens de bijeenkomsten wisselt men met elkaar ervaringen uit. Dit draagt ertoe bij dat de deelnemers aanvoelen niet alleen te staan met het dagelijks afscheid nemen.

Wat komt er aan bod?

Informatie over erfelijkheid, financiële en juridische aspecten, omgaan met veranderend gedrag… Aanwezigen kunnen zelf een voorstel doen voor onderwerpen waar ze vragen rond hebben.

Voor wie?

We willen iedereen bijeen brengen die met jongdementie geconfronteerd wordt: de persoon met dementie zelf, de partner, de kinderen, familie en kennissen.

Data, thema’s en sprekers in 2017

 • Woensdag 26 april om 20u
  Paul Destrooper,  stafmedewerker LEIF.
  Thema: Vroegtijdige zorgplanning, euthanasie en levenseindebeslissingen.
 • Zaterdag 24 juni om 14.30u
  Zomereditie. Verzorgen van en wandelen met ezels in Ezelboerderij De Hoef in Messelbroek. Aansluitend broodmaaltijd.
 •  Woensdag 20 september  om 20u
  Dr. Satya Buggenhout, psychiater, verbonden aan het UPC KULeuven en het WZC De Wingerd.
  Thema: Veranderende intimiteit en seksualiteit.
 • Zaterdag 18 november
  Vlaamse ontmoetingsdag jongdementie.
  Provinciehuis, Leuven
  Programma volgt later

Locatie:

Hét ontmoetingshuis, ’s Hertogenlaan 97, 3000 Leuven

Meer info:

 • MEMO Vlaams-Brabant
  annemie.janssens@dementie.be
  016/50 29 06
  www.dementie.be/memo
  www.jongdementie.info

  lut.embrechts@gmail.com, vrijwilligster

 • Zorgcirkels Jongdementie
  zorgcirkelsjongdementie@wznd.be
  016/29 50 59
  www.zorgcirkelsjongdementie.be
 • Alzheimer Liga Vlaanderen
  secretariaat@alzheimerliga.be
  014/43 50 60  of  0800/15 225
  www.alzheimerliga.be

  jacqueline.alaerts@skynet.be, vrijwilligster Alzheimer Liga Vlaanderen
  016/48 90 41

 

Wens je  2-maandelijks een uitnodiging voor het praatcafé jongdementie te ontvangen per post of per e-mail? Geef dan je adresgegevens door aan het Expertisecentrum Dementie Memo.