Regio SEL GOAL

Overlegplatform Dementie ism SEL GOAL

Als zorg- of hulpverlener omgaan met personen met dementie en hun omgeving is niet altijd evident. Soms ondervind je knelpunten, mis je specifieke expertise, ervaar je een gevoel van machteloosheid. Het Overlegplatform Dementie biedt hulp en ondersteuning.

Het Overlegplatform Dementie (OPD) is een open en pluralistisch overlegforum dat openstaat voor verschillende zorgaanbieders, organisaties en intra- en extramurale voorzieningen die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving. Het Overlegplatform Dementie heeft vijf doelstellingen: beeldvorming en doorbreken taboe, inventarisatie en bespreking noden, regionale afstemming van het aanbod, uitwisseling van ervaring, deskundigheid en expertise en sensibilisering en signaalfunctie naar beleid.

SEL Goal en Expertisecentrum dementie Vlaams-Brabant MEMO werkten samen om dit OPD in de zorgregio Leuven op te starten. Hiervoor doen we beroep op de reeds aanwezige expertise en initiatieven die ijveren om de levenskwaliteit van en de zorg voor mensen met dementie te optimaliseren.

We kozen om jaarlijks één OPD te organiseren in de 3 regio’s, overeenkomstig de lokale overlegplatforms (zie kaart hieronder)

800x433_kaart sel goal

Data voor 2017:

  • 30/05/2017: Overlegplatform Aarschot-Diest
  • 10/10/2017: Overlegplatform Leuven
  • 07/11/2017: Overlegplatform Tienen

Documenten van deze OPD’s kan je raadplegen door op onderstaande data te klikken:

  • verslag startvergadering 02122014
  • verslag OPD Leuven 10102017
  • verslag OPD Aarschot 30052017
  • verslag OPD Tienen 07112017

Wens je meer informatie over een verslag of had je graag als nieuwe deelnemer toegetreden tot een OPD? Wend je dan tot memo@dementie.be of telefonisch: 016/502906