Regio SEL ZENNELAND

sel zenneland logoOverlegplatform Dementie ism SEL Zenneland

Als zorg- of hulpverlener omgaan met personen met dementie en hun omgeving is niet altijd evident. Soms ondervind je knelpunten, mis je specifieke expertise, ervaar je een gevoel van machteloosheid. Het Overlegplatform Dementie biedt hulp en ondersteuning.

Het Overlegplatform Dementie (OPD) is een open en pluralistisch overlegforum dat openstaat voor verschillende zorgaanbieders, organisaties en intra- en extramurale voorzieningen die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving. Het Overlegplatform Dementie heeft vijf doelstellingen: beeldvorming en doorbreken taboe, inventarisatie en bespreking noden, regionale afstemming van het aanbod, uitwisseling van ervaring, deskundigheid en expertise en sensibilisering en signaalfunctie naar beleid.

SEL Zenneland en Expertisecentrum dementie Vlaams-Brabant MEMO werkten samen om dit OPD in de zorgregio Halle-Vilvoorde op te starten. Hiervoor doen we beroep op de reeds aanwezige expertise en initiatieven die ijveren om de levenskwaliteit van en de zorg voor mensen met dementie te optimaliseren.

We kozen om in deze zorgregio op regionaal niveau drie maal per jaar een OPD te organiseren, telkens op een nieuwe gastlocatie.

800x636_800x636_kaart sel zenneland

Wens je meer informatie of had je graag als nieuwe deelnemer toegetreden tot een OPD? Wend je dan tot memo@dementie.be of telefonisch: 02/398.00.18