Reflectiemomenten

Reflectiemomenten voor referentiepersonen dementie en leden van het Overlegplatform Dementie

afbeelding reflectie

 

Om tegemoet te komen aan de nood aan ontmoetingen en het uitwisselen van ervaringen, organiseert ecd Memo  reflectiemomenten. We willen een lerend netwerk opstarten onder gelijken in de zorg voor personen met dementie. In kleine groepjes van max. 12 personen werken we met casussen rond vastgelegde thema’s. Op een interactieve manier worden ervaringen uitgewisseld, kortom: deelnemen is actief meedoen!

 

Deze formule werd opgestart in 2016-2017 en was zo succesvol dat we een herhaling plannen in het najaar van 2018. We houden jullie op de hoogte via de nieuwsbrief en website.