Inspiratienamiddag : Tijdig starten met palliatieve zorg in het WZC (bij personen met dementie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertisecentrum Dementie Paradox en Palliatieve Zorg Gent-Eeklo nodigen uit

Inspiratienamiddag: Tijdig starten met palliatieve zorg in het WZC (bij personen met dementie)

Dinsdag 08/09/2020 van 13u30 tot 16u30

Algemeen Expertisecentrum Dementie Paradox en Palliatieve Zorg Gent-Eeklo ontwikkelden samen met enkele WZC, praktische tools die ondersteunend kunnen zijn om vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg vorm en gestalte te geven binnen hun organisatie

Programma

Onthaal vanaf 13u00
13u30 : Intro referentiekader
13u40 : Het belang van het hebben van een uitgeschreven en gedragen visie – Hilde Clement
14u40 : Pauze
15u00 : Voorstelling van de toolbox als hulpmiddel om de visie van de organisatie te concretiseren
16u00 : Bijzondere aandachtspunten bij zorg voor personen met dementie – Veerle De Bou
16u15 : Ethiek op de werkvloer – Gerda Okerman

Doelgroep

Professionele hulpverleners, CRA’s, hoofdverpleegkundigen, directies, referentiepersonen dementie en palliatieve zorg, … vanuit het WZC

Accreditering rubriek ‘ethiek en economie’ werd aangevraagd

Organisatie

Plaats en tijdstip: Vormingscentrum Guislain, Jozef Guislainstraat 43 – Gent

Prijs: Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van € 40,00 op rekening BE29 2900 5396 5464
van Palliatieve Zorg Gent-Eeklo, met vermelding van organisatie en naam deelnemer.

Inschrijven: Inschrijven kan via deze link

Meer info: npz.genteeklo@palliatieve.org of 09 218 94 01