NIEUWSBRIEF NAJAAR 2016

Expertisecentrum Dementie Paradox

Molenaarsstraat 34
9000 Gent

09 233 14 38

paradox@dementie.be
www.dementie.be

De herfst is in het land. Op een of andere manier wordt de herfst gelinkt aan ouderen, alsof ze in de herfst van het leven zijn. Wat er ook van zij, laat ons dan proberen te kijken naar de prachtige herfstdagen. Wonderschoon licht, ongelooflijke kleuren, de gezelligheid van het haardvuur met de geur van gepofte kastanjes, warme chocomelk of een kop ajuinsoep (mét toast en kaas bovenop). Zelfs in donker wordende dagen oog hebben voor prachtige momenten lijkt ons een mooie ingesteldheid, ook in de zorg voor personen met dementie. We hopen dat we vanuit ECD Paradox hieraan een steentje mogen bijdragen met onze werking. Onze komende initiatieven vindt u alvast in deze nieuwsbrief. Tot binnenkort!

Blijven groeien, samen sterker
In zorg voor personen met dementie

Het Paradox-team

INHOUD

Terugblik op activiteiten
Opleiding tot maaltijdcoach dementie
Studiedag ‘Dementie in andere culturen, samen groeien naar kwaliteitsvolle zorg’
Overleg Platform Dementie
Nieuwe aanwinsten in het documentatiecentrum
Diepgaande 4daagse
Ontmoetingsdag jongdementie
Herhaling studienamiddag vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie: van richtlijn tot app
Dialogen rond dementie
Nieuws uit de praatcafés
Ontmoetingsgroep voor familieleden van jonge personen met dementie
Nieuwe stand
Inloophuis Dementie Gent
Avondsymposium met theatervoorstelling
Rondleiding voor personen met dementie ‘Marcel en Madeleine’
Dementie in de regio

 

Terugblik op activiteiten

Werelddag dementie

Elk jaar vindt op 21 september de werelddag dementie plaats. Ook in onze regio was er heel wat aandacht voor dementie op die dag. In Gent werd de engagementsverklaring ondertekend voor dementievriendelijke stad gevolgd door een stadswandeling. In Merelbeke vond een toneelvoorstelling en een zorgbeurs plaats en ook in Zottegem konden mensen terecht voor een toneelvoorstelling. Naast deze acties waren er nog heel wat kleinschaligere, maar minstens even waardevolle initiatieven om dementie in de kijker te zetten en verder bespreekbaar te maken.

Dementievriendelijke gemeenten

Eeklo Koppig sloot zijn 5 jarig parcours af met een toneelvoorstelling op 11 oktober. De stad stopt echter niet om dementie een prominente plaats te geven in hun beleid. De werking van dementievriendelijke stad wordt verder geïntegreerd in de stuurgroep van Praatcafé Dementie Meetjeland.

Gent ondertekende op 21 september met heel wat verschillende partners een engagementsverklaring. In de namiddag trok een bonte stoet van ongeveer 200 sympathisanten onder aanvoeren van fanfare ‘vooruit met de kuit’ en Pierke Pierlala door de kuip van Gent.

Zottegem zette dementie op de kaart door het toneelstuk ‘Hoofd vol mist’ te programmeren in het cultureel centrum. Bibliotheektassen zijn reeds enige tijd in gebruik en kunnen op heel wat bijval rekenen. Ook voor het komende werkjaar plannen ze verschillende initiatieven.

Wichelen gaat eveneens van start als dementievriendelijke gemeente en heeft ondertussen een eerste bijeenkomst met verschillende partners achter de rug waar ze een eerste aanzet gaven voor initiatieven in het komende jaar. Dit jaar nog is de theatervoorstelling ‘Als Heimer komt’ geprogrammeerd. Op 15 december kan u hiervoor terecht om 20u in jeugd en cultuurcentrum ‘ankerpunt’. Tickets via www.ticketgang.be

24u Oudenaarde

Praatcafé Dementie regio Oudenaarde was een van de uitverkorenen die steun mochten ontvangen van de organisatie ‘24uren van Oudenaarde’. Hiervoor diende er wel 24 uur rondjes te worden gelopen rond de markt. De stuurgroep kon maar liefst 121 lopers mobiliseren die voor Praatcafé dementie hun loopschoenen wilden aantrekken. Proficiat!

Studiedagen

Expertisecentrum Dementie Paradox organiseerde in de afgelopen tijd verschillende studiedagen. Vlak voor de zomer mochten we 120 mensen verwelkomen rond ‘farmaca bij dementie: do’s en don’ts – naar een efficiënt en effectief gebruik van medicatie bij personen met dementie’.

Een interactieve namiddag rond hulpmiddelen kon rekenen op heel veel belangstelling, zodat er een extra editie werd gepland na de zomer (dewelke ook meteen volzet was). Voor artsen werd in samenwerking met ECD Meander en de provincie Oost-Vlaanderen een voormiddagsymposium georganiseerd met als thema ‘de huisarts als sleutelfiguur bij dementie – medische en zorgdiagnostiek’. Hierop mochten we 35 huisartsen ontvangen die zeer lovend waren over de inhoud.

Terug naar inhoudstafel

infographic-maaltijdcoach-dementie

Opleiding tot maaltijdcoach dementie

In het voorjaar vond de eerste keer de opleiding tot maaltijdcoach dementie plaats. Deze opleiding was in een minimum van tijd volzet en ook de wachtlijst gaf aan dat er een zeer grote interesse is in deze opleiding. We zijn vanuit ECD Paradox bijzonder blij dat er zoveel belangstelling is voor dit onderwerp en dat onze visie om met deskundige maaltijdcoaches te werken gedeeld wordt.

Een nieuwe opleiding vind dit najaar plaats – er zijn slechts nog een paar plaatsen beschikbaar. Heb je interesse? Aarzel dan niet langer om je in te schrijven!

Alle praktische info kan u hier vinden.
Meer info en inschrijven: paradox@dementie.be

Terug naar inhoudstafel

 infographic-dementie-in-ander-culturen

Studiedag ‘Dementie in andere culturen, samen groeien naar kwaliteitsvolle zorg’

We leven in een supermulticulturele samenleving en ook de ouderzorg kan daar niet aan ontsnappen. We zijn stilaan gewoon aan medewerkers met een migratie-achtergrond, maar cliënten zorgen vaak nog voor heel wat vraagtekens. Als er dementie bij komt kijken, wordt het al helemaal complex.Expertisecentrum Dementie Paradox wil ondersteuning bieden door expertise samen te brengen en te delen op deze studiedag op maandag 28 november 2016.

Programma:

9u30:
Kan cultuursensitieve zorg een antwoord bieden op de noden van ouderen met migratie-achtergrond?
Ann Claeys, docent Verpleegkunde, onderzoeker Divers Elderly Care en mede-auteur werkboek cultuursensitieve zorg, en Saloua Berdaï – Chaouni, Gerontologe en onderzoeker Divers Elderly Care, EHB

11u30:
Visie op multicultureel woonzorgcentrum vanuit de praktijk
Luc De Proost, directeur WZC Apfelbaum/Laub

13u15:
Multiculturele dementiezorg: beleving, bespreekbaarheid en verklaarbaarheidsmodellen bij mantelzorgers
Drs. Nienke van Wezel, gerontologe, programmaleider dementievriendelijk Nederland, medewerker Alzheimer Nederland

15u15:
Communicatie met personen met dementie en hun mantelzorgers in de praktijk
Els De Ganck, diversiteitsconsulent OCMW Gent

16u30:
Einde

Alle praktische info kan u hier vinden.

Terug naar inhoudstafel

 opd-logo

Overleg Platform Dementie

Het overleg Platform Dementie is een open en pluralistisch overlegforum voor verschillende zorgaanbieders, organisaties en intra- en extramurale voorzieningen die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving met als doel de kwaliteit van zorg en begeleiding in de zorgregio blijvend aan te scherpen.

De meerwaarde van een OPD bestaat o.a. uit een vlottere samenwerking en informatiedoorstroming, ondersteuning en uitwisseling tussen de leden van het platform, een signaalfunctie naar de overheid. Ook het delen van expertise maakt hiervan deel uit.

Het volgende OPD voor de zorgregio Gent gaat door op vrijdag 18 november 2016 tussen 9u30 en 11u30 in WZC Egmont te Zottegem.

Inschrijven kan via filip@selgent.be

Terug naar inhoudstafel

 infographic-informatie

Nieuwe aanwinsten in het documentatiecentrum

Het documentatiecentrum blijft uitbreiden.
In de afgelopen periode werden weer heel wat nieuwe werken aangeschaft. Een overzicht vindt u hier.

De volledige catalogus van zowel het documentatiecentrum in Gent als in andere regio’s kan u online raadplegen via www.dementie.be.

Terug naar inhoudstafel

 diepgaande-vierdaagse

Diepgaande 4daagse

Ben je geïnteresseerd in dementie en wil je je verdiepen in deze materie? Deze vierdaagse diepgaande cursus kan antwoord bieden!
In deze reeks komen verschillende aspecten van dementie aan bod. De inhoud ziet er als volgt uit:

Dag 1: Medische aspecten

Dag 2: Belevingswereld van de persoon met dementie en communicatie

Dag 3: Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag en omgaan met familie

Dag 4: Juridische aspecten en casuïstiek

Praktisch:

Voor wie: professionele hulpverleners die geïnteresseerd is in dementie en op zoek zijn naar uitgebreide kennis.

Data: 10/11, 17/11, 22/11, 29/11

Tijdstip: 9.30 u. tot 16.30 u.

Plaats: ECD Paradox, Molenaarsstraat 34, 9000 Gent

Prijs: 295 euro (incl. broodjeslunch en syllabus)

Inschrijving: paradox@dementie.be

Max 20 plaatsen, wees er dus snel bij!

Terug naar inhoudstafel

 

Ontmoetingsdag jongdementie

Op zaterdag 19 november 2016 vindt in Sint-Niklaas de 5de ‘ontmoetingsdag jongdementie’ plaats. Deze dag wordt georganiseerd door Alzheimerliga Vlaanderen in samenwerking met verschillende partners waaronder ook de Expertisecentra Dementie Paradox en Meander. De dag richt zich naar personen met jongdementie en al hun naasten. Allerlei presentaties en activiteiten staan op het programma.

Meer info en inschrijven kan via www.alzheimerliga.be.

Terug naar inhoudstafel

 app

Herhaling studienamiddag vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie: van richtlijn tot app

Onlangs vond deze studienamiddag plaats in Marke, georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in samenwerking met de federatie palliatieve zorgen en WZC De Ruyschaert. Door de grote interesse en een daarbij lange wachtlijst, wordt deze studiedag herhaald. Op donderdag 1 december 2016 heeft u een nieuwe kans om aanwezig te zijn voor deze boeiende studienamiddag. Ditmaal gaat deze door in Antwerpen-Berchem. Meer info en inschrijvingsmodaliteiten vindt u via deze link.

Terug naar inhoudstafel

 dialogen

Dialogen rond dementie

Over de middag samen met collega’s stilstaan bij de zorgrelatie tussen zorgvrager en zorgverlener aan de hand van een vooraf bepaald thema; dat is het concept van de dialogen rond dementie. Data  en thema’s voor 2016:

24 november 2016: Zinvolle dagbesteding: altijd animatie?

Praktisch:

Tijdstip: 11u30 -14u00, broodjesmaaltijd inbegrepen

Locatie: ECD Paradox, Molenaarstraat 34, 9000 Gent

Prijs: 15 euro

Terug naar inhoudstafel


praatcafe

Nieuws uit de praatcafés

De laatste bijeenkomsten van 2016 vinden in komende periode plaats. Maar niet getreurd! Ook voor 2017 staan er weer heel wat boeiende onderwerpen en mooie ontmoetingsmomenten op het programma van de verschillende praatcafés dementie. De laatste voorbereidingen worden getroffen om heel binnenkort het programma van 2017 bekend te maken. Hou dus zeker www.praatcafedementie.be in de gaten!

Via Praatcafé Dementie proberen we een forum te creëren waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en informatie opdoen met betrekking tot de ziekte. Op die manier weten ze zich ondersteund om de zorg voor hun naaste verder te kunnen opnemen.

We rekenen daarbij op iedereen om mensen die hier nood aan hebben door te verwijzen naar de bestaande initiatieven. Informeer je dus over de mogelijkheden opdat de kwaliteit van je zorg voor de persoon met dementie en zijn mantelzorg blijft groeien!

Regio Meetjesland

Praatcafé Dementie Meetjesland organiseert op dinsdag 6 december 2016 een studienamiddag voor professionelen. Thema: Het menselijk brein: hoe veranderen hersenen bij verouderen. Dit wordt gebracht door dr. Michael Portzky, neuropsycholoog.

De middag start om 13u30 en vindt plaats in CC De Herbakker te Eeklo. Prijs: 10 euro

Inschrijven kan via deze link.

Terug naar inhoudstafel

 ontmoetingsgroep

Ontmoetingsgroep voor familieleden van jonge personen met dementie

Het Expertisecentrum Dementie Paradox organiseert in samenwerking met de Alzheimerliga Vlaanderen regio Gent een forum voor  familieleden van jonge personen met dementie.

Het forum is uitsluitend bedoeld voor mantelzorgers (partners, kinderen,…) en heeft enerzijds als doel informatie te verkrijgen en anderzijds in contact te treden met lotgenoten.

Bijeenkomsten in 2016:

5 december: ‘Vraag het aan… de logopedist’

De gratis avonden vinden plaats in ECD Paradox, Molenaarsstraat 34, 9000 Gent tussen 19.30 u. en 22 u.

Inschrijvingen en informatie: veerle.debou@dementie.be

Terug naar inhoudstafel

 infographic-ecd-paradox

Nieuwe stand

In de vorige nieuwsbrieven konden jullie lezen dat de expertisecentra dementie een nieuw logo hebben. Dit is een mooie gelegenheid om ook onze stand in een nieuw kleedje te steken. Deze kreeg een stevige make-over en is nu klaar om ontleend te worden. Informeer naar de mogelijkheden voor u!

Terug naar inhoudstafel

 inloophuis_dementie

Inloophuis Dementie Gent

Sinds begin dit jaar is er in Gent een ‘Inloophuis dementie’.
Het Inloophuis Dementie is er voor mensen met geheugenproblemen en dementie én hun familie, vrienden, buren, mantelzorgers en iedereen die vragen heeft rond het thema dementie.
Je kan er terecht voor informatie, een ontmoeting of allerlei activiteiten.
Je vindt er volop folders, brochures en informatie over verschillende aspecten van dementie.
Voor het aanbod van vormingen en activiteiten kunt u de agenda raadplegen via deze link.
Voor professionele ondersteuning en doorverwijzing maakt u het best een afspraak.

Praktische info

Adres: Buurtcentrum De Vaart, Emiel Hullebroeckplein 1, 9050 Gentbrugge.
Openingstijden: woensdag en donderdag van 13 uur tot 16 uur, op donderdag ook van 10 uur tot 12 uur.
Contact: Ciel Brackenier, tel: 0478 93 2573, e-mail: inloophuis.dementie@ocmw.gent.

Terug naar inhoudstafel

 leen-persijn

Avondsymposium met theatervoorstelling

Op 22 november 2016 organiseert Maria Middelares een avondsymposium rond dementie met voorstelling van ‘Mist, mijn moeder en ik’, door Leen Persyn. Na de voorstelling is er een debat over het belang van de mantelzorger bij dementie.

Verschillende informatiestanden (Alzheimer Liga, Inloophuis, ECD Paradox, Ergo aan huis, thuiszorgwinkel) kunnen bezocht worden tijdens de afsluitende receptie.

Start van de avond is voorzien om 19u.

AZ Maria Middelares, Buitenring Sint-Denijs 30, 9000 Gent in zaal Wetenschappelijke Hub A+B.

Terug naar inhoudstafel

marcel-en-madeleine 

 Rondleiding voor personen met dementie ‘Marcel en Madeleine’

In deze museumrondleiding van het Huis van Alijn bezoeken personen met dementie en hun begeleiders samen met een gids een aantal museumkamers die qua thematiek en fysieke afstand op elkaar aansluiten. De gids neemt de tijd om diverse zintuigen (luisteren, aanraken, proeven, ruiken en kijken) aan bod te laten komen. Aan de hand van de museumcollectie worden herinneringen opgehaald en de interactie tussen mantelzorgers en personen met dementie gestimuleerd. De titel van de rondleiding verwijst naar een passage uit het boek ‘A la recherche du temps perdu’ van Marcel Proust. Zoals het madeleintje Marcel aanzet om herinneringen aan zijn verleden op te halen; zo vormt de museumcollectie voor de deelnemers de stimulans om te reminisceren.

Wanneer:

  • Instaprondleidingen op maat voor duo’s (persoon met dementie en zijn/haar begeleider): iedere eerste vrijdag van de maand van 14u30 tot 15u30 – reserveren verplicht
  • Rondleidingen voor groepen: op aanvraag

Info: info@huisvanalijn.be of 09 23 38 00

Extra: Studio Alijn biedt de museumcollectie digitaal aan voor zorgverleners zodat zij in hun eigen praktijk aan de slag kunnen.

Terug naar inhoudstafel

nieuws-uit-de-regio

Dementie in de regio

ECD Paradox verstuurt tweemaandelijks een ‘update’ met betrekking tot activiteiten rond dementie in de regio. In deze update willen we graag de verschillende ons bekende initiatieven in de regio rond dementie extra in de kijker plaatsen. Organiseert u een initiatief met betrekking tot dementie of heeft u weet van een ander initiatief? Laat het ons weten zodat we een mooi overzicht kunnen maken van wat er allemaal leeft!

Terug naar inhoudstafel

< boven > < venster sluiten >