NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2016

Expertisecentrum Dementie Paradox

Molenaarsstraat 34
9000 Gent

09 233 14 38

paradox@dementie.be
www.dementie.be

Naamloos-1

Nieuwe opleiding
“maaltijdcoach dementie”

Kwaliteitsvolle maaltijdzorg bij personen met dementie is een van thema’s die we binnen het Expertisecentrum Dementie Paradox bijzonder genegen zijn. De waarde van het maaltijdgebeuren is zeer groot in een mensenleven en dit blijft ook zo voor personen met dementie zo. De manier waarop het verloopt kan echter wel veranderen. 

We merkten doorheen de jaren een duidelijke nood aan kennis en verdieping om vanuit een groot engagement dit thema samen met ons ter harte te nemen en de kwaliteit van maaltijdzorg nog te verhogen.
Naast de publicatie ‘Als eten een zorg wordt’ willen we vanuit het Expertisecentrum Dementie Paradox blijvend ondersteuning bieden en onze opgebouwde expertise delen. Om dit te doen, geloven we in het concept “maaltijdcoach dementie”.
“Maaltijdcoaches dementie” zijn personen die binnen de organisatie als aanspreekpunt kunnen fungeren, om na te denken over en het implementeren van een kwaliteitsvol beleid rond maaltijdzorg, samen met een deskundig team.

In de opleiding tot “maaltijdcoach dementie” verwerf je  kennis en inzicht in de problematiek van het maaltijdgebeuren bij personen met dementie in de brede zin. Daarnaast krijg je tijdens de opleiding de bagage én de tools (een vormingspakket) om jouw collega’s te ondersteunen en te coachen. Tenslotte wil het Expertisecentrum Dementie Paradox blijven werken aan de optimalisatie rond maaltijdzorg door samen na te denken, mekaar te inspireren en te enthousiasmeren, tijdens én na de initiële opleiding (door een follow-up sessie).

Ben jij iemand die het ganse maaltijdgebeuren voor personen met dementie ter harte neemt en verder mee wil uitbouwen in jouw organisatie ondersteund door het ECD Paradox? Aarzel niet langer en schrijf je in voor deze opleiding tot “maaltijdcoach dementie”, die méér dan zomaar een opleiding is!

Spreker: Sabine Boerjan, projectverantwoordelijke en dementie expert van het Expertisecentrum Dementie Paradox, Gent, Opleiding Lic. Logopedie en audiologie en Tevens auteur van het boek ‘Als eten een zorg wordt… Het maaltijdgebeuren bij personen met dementie.’

Inhoud: evenwicht tussen de theorie en de praktijk is de rode draad doorheen de tweedaagse. Je eigen inbreng is een absolute must om de opleiding te doen welslagen. Breng je vragen, knelpunten, good practices mee en we gaan er samen mee aan de slag!

DAG 1: VOEDING VOOR HET BREIN

Kennis en inzicht in:

Dementie: van Alzheimer tot Parkinson…

“ Gezonde” voeding voor senioren

Hoe verloopt het slikken?: de 4 fases van het slikproces

Problematiek en diagnose van het maaltijdgebeuren:

“HER”KENNEN van de slik – en voedingsproblemen bij personen met dementie.

Mondzorg, maaltijdzorg : zij aan zij!

Geen problemen, zonder gevolgen: malnutritie, dehydratatie, pneumonie…

Zin en onzin van diëten??!!

Medische en ethische aspecten rond het (niet) toedienen van kunstmatige vocht- en voedseltoediening bij personen met dementie.


DAG 2: INLEEFDAG

Staat in teken van:

“ WAT JEZELF “PROEFT” ONTHOU JE BETER”

Samen op weg naar een kwaliteitsvol maaltijdbeleid

Wat is goede “maaltijdzorg”?

De maaltijd is meer dan het eten alleen: diagnose en aanpak

Grenzen aan de zorg: revalideren, compenseren, adviseren, …

De koppen bij elkaar: casuïstiek

Toelichting gebruik vormingspakket


FOLLOW-UP SESSIE

Tijdens deze halve dag staan we stil bij elkaars ervaringen, successsen en knelpunten.
Waar stonden we toen, waar staan we nu?

Doelgroep:

Paramedicus, animator, diëtist(e), verpleegkundige, zorgkundige, leidinggevende,…..: kortom iedereen die de rol van “maaltijdcoach dementie” op zich wil nemen.

Kostprijs: 225 euro, Inclusief:

– Syllabus
– Boek “Als eten een zorg wordt. Het maaltijdgebeuren bij personen met dementie.”
– Vormingspakket
– Aangepaste maaltijden
– Vormingsattest

Data:

28/4/2016 en 12/5/2016, Van 9u30 tot 16u00.
Terugkommoment: 15/9/2016 (13u – 16u)

Locatie:

Dag 1 en follow-up sessie: Gent
Dag 2: op locatie, wordt later nog doorgegeven.


Inschrijving: paradox@dementie.be

 

 Naamloos-2

Dialogen rond dementie

Over de middag samen met collega’s stilstaan bij de zorgrelatie tussen zorgvrager en zorgverlener aan de hand van een vooraf bepaald thema; dat is het concept van de dialogen rond dementie.

Data en thema’s voor 2016:

17 maart 2016:
Familie: altijd bondgenoot?

16 juni 2016:
Seksualiteit: altijd onwennig?

22 september 2016:
Fixatie:altijd vermijden?

24 november 2016:
Zinvolle dagbesteding: altijd animatie?

Praktisch:

Tijdstip: 11u30 -14u00, broodjesmaaltijd inbegrepen
Locatie: ECD Paradox, Molenaarsstraat 34, 9000 Gent
Prijs: 15 euro
Inschrijven? paradox@dementie.be

 

 Naamloos-3

Tevredenheidsmeting

Expertisecentra Dementie

“medewerking gevraagd”

De Expertisecentra Dementie willen een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden. Daarom is het ook noodzakelijk om af en toe stil te staan bij de eigen werking en deze onder de loep te nemen.

Daarvoor roepen we uw hulp in! U kwam in het verleden in aanraking met het Expertisecentrum Dementie Paradox, zij het voor een vormingsvraag, een vraag naar informatie, een cliëntsituatie, een ondersteuningsvraag,…op welke manier dan ook. Dan bent u de geschikte persoon om onze dienstverlening te beoordelen!

Aan de hand van een tevredenheidsmeting willen we nagaan waar onze sterktes en zwaktes liggen. Zo kunnen we waar nodig bijsturen en onze kwaliteit van dienstverlening blijven garanderen. Hieronder vindt u de link naar de enquête die slechts 3 minuten in beslag neemt. Alvast bedankt voor uw medewerking!


http://infocentrum.dementie.be/tevredenheidsmeting-expertisecentrum-dementie-paradox/

 

 Naamloos-4

Nieuwe huisstijl ECD’s

Je hebt het ongetwijfeld al gemerkt: de expertisecentra zitten in een (ver)nieuw(d) jasje. Samen met de lancering van de vernieuwde website dementie.be hebben de verschillende expertisecentra dementie zich een nieuw jasje aangemeten. Waar vroeger elk centrum zijn eigen logo had, is het nu duidelijk dat we allemaal verbonden zijn met elkaar door hetzelfde logo te hanteren. Om de regionale eigenheid toch te benadrukken, heeft elk centrum wel een eigen kleurtje gekregen.

Verschillend, maar toch samen 1 geheel – dat is de boodschap die we willen uitdragen, samen voor dementie!

 

Naamloos-5

Documentatiecentrum

Op zoek naar informatie rond dementie? Snuister eens in ons documentatiecentrum die online raadpleegbaar is via onze website! Een ideale kans om u te documenteren of uw medewerkers te ondersteunen.

U kan het materiaal persoonlijk komen ophalen, maar het kan ook opgestuurd worden per post. U betaalt dan uiteraard wel de verzendingskosten.

Hier vindt u een overzicht van onze nieuwe aanwinsten.

 Naamloos-6

Deelgroepen OPD

Binnen het overlegplatform dementie (OPD) wordt er naast een tweejaarlijks overkoepelend OPD gewerkt met drie actieve werkgroepen die thematisch werken. Binnenkort gaat een nieuwe werkgroep van start met als thema ‘positieve beeldvorming’.

De startvergaderingen gaat door op vrijdag 5 februari 2016 van 09u30-11u30.

De vergadering gaat door in vergaderzaal ‘De Lieve’ (ECD Paradox), Molenaarsstraat 34, Gent. Je kan in de omliggende straten parkeren of op de parking van Sint-Lucas.

Wenst u aan te sluiten bij de vergadering? Gelieve dan een mailtje te sturen met vermelding van naam en organisatie naar filip@selgent.be. Wenst u aan te sluiten, maar kan u niet aanwezig zijn? Stuur dan ook een mailtje en dan wordt u opgenomen in de contactlijst.

 Naamloos-7

Dementie in de kijker!
Dementievriendelijk Zottegem

In Zottegem heeft men vorig jaar het initiatief genomen om van hun gemeente een dementievriendelijke gemeente te maken. Voor dit jaar staan er verschillende activiteiten op het programma, waaronder een bibliotheek project en een reminiscentiewandeling. De activiteiten van dementievriendelijk Zottegem vallen allemaal onder de slogan ‘Dementie in de kijker’. Zottegem wil resoluut gaan om dementie in hun stad zichtbaar én bespreekbaar te maken.

 Naamloos-8

Nieuws uit de Praatcafés

Het jaar 2016 is gestart, de Praatcafés Dementie Oost-Vlaanderen zijn er ook helemaal klaar voor. Het programma is helemaal klaar en biedt mantelzorgers de mogelijkheid om informatie te vinden en lotgenoten te ontmoeten. Als professionele hulpverlener is het belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er in de regio bestaande is om mantelzorgers verder te kunnen ondersteunen. Neem dus zeker eens een kijkje op de site www.praatcafedementie.be om op de hoogte te zijn van wat er leeft in jouw regio!

In de regio Meetjesland hebben ze een prachtige ‘foto-jaarkalender’ gemaakt om dementie en het praatcafé in de kijker te zetten. Kalenders zijn beschikbaar aan slechts 5 euro. Je krijgt hiervoor een kalender met prachtige foto’s én je ondersteunt de werking van het Praatcafé. Waar wacht je nog op?

Bestellen kan via een van de leden van de stuurgroep van het Praatcafé. Gegevens zijn ook te vinden via www.praatcafedementie.be.

De stuurgroep van Praatcafé Dementie Leie en Schelde organiseert op 16 februari 2016 een praatcafé voor professionelen. Onderwerp van middag is ‘pijn bij ouderen met dementie’. Spreker van dienst is prof. dr. Nele Vandennoortgate

Praktisch:
16 februari 2016, 14u – 16u
De Rekkelinge, D. Delcroixstraat 1A in Deinze
Inschrijven via anndejonghe@ocmwzulte.be mits overschrijving op363-0964843-24, vermelding van ‘16/02+naam+organisatie’
Inschrijvingsprijs: 15 euro


De stuurgroep van Praatcafé Dementie regio Vlaamse Ardennen (Zottegem, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Lierde) organiseert op 19 april 2016 een studienamiddag voor professionelen. Het thema van de namiddag is ‘Hoe omgaan met familieleden van personen met dementie?’ en wordt verzorgd door Nelle Frederix.
Praktische info:
19 april 2016, 13u – 16u30
CC De Steenoven, Kerkkouter 40 in Herzele
Inschrijven: pcdzottegem@outlook.be met vermelding van aantal deelnemers en namen. Inschrijving is pas definitief na het betalen van de toegestuurde factuur.
Inschrijvingsprijs: 10 euro.

 Naamloos-9

Ontmoetingsgroep voor familieleden van jonge personen met dementie

Het Expertisecentrum Dementie Paradox organiseert in samenwerking met de Vlaamse Alzheimerliga regio Gent een forum voor familieleden van jonge personen met dementie.
Het forum is uitsluitend bedoeld voor mantelzorgers (partners, kinderen,…) en heeft enerzijds als doel informatie te verkrijgen en anderzijds in contact te treden met lotgenoten.

Bijeenkomsten in 2016:

22 februari:
‘Vraag het aan… de neuroloog’

23 mei:
‘Vraag het aan… de ergotherapeut’

3 oktober:
‘Vraag het aan… de advocaat’

5 december:
‘Vraag het aan… de logopedist’

De gratis avonden vinden plaats in ECD Paradox, Molenaarsstraat 34, 9000 Gent tussen 19.30 u. en 22 u.
Inschrijvingen en informatie: veerle.debou@ecd-paradox.be

 Naamloos-10

Opleiding tot referentiepersoon dementie

Op maandag 11 januari 2016 ging in Gent een groep van 25 enthousiaste cursisten van start in de opleiding tot referentiepersoon dementie onder begeleiding van ECD Paradox.
De cursisten komen uit zowel residentiële sector als de thuiszorg, wat het geheel extra boeiend maakt. We wensen hen een boeiende opleiding toe en kijken al uit om in de toekomst verder met hen samen te werken. Referentiepersonen dementie vormen immers een belangrijke schakel in de kwaliteitsvolle begeleiding van personen met dementie en hun omgeving!

 

 Naamloos-11

Inloophuis dementie in Gentbrugge

Dankzij het enthousiasme van heel wat organisaties en de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting, krijgt Gent onder impuls van OCMW Gent vanaf april een inloophuis voor dementie.

Het wordt een laagdrempelige ontmoetingsplek voor personen met dementie en hun mantelzorgers, familie of hulpverleners voor een gezellige pot koffie, lotgenotencontact, professionele ondersteuning, informatie en nog veel meer.

In aanloop naar april wordt de tijd genomen om met de verschillende Gentse actoren werkzaam rond dementie af te stemmen. U hoort er binnenkort ongetwijfeld nog meer over!

Het inloophuis dementie zal doorgaan in buurtcentrum De Vaart,Emiel Hullebroeckplein 1, 9050 Gentbrugge.

 Naamloos-12

Ondersteuning NOGGGG

Verblijven in uw WZC of op uw afdeling bewoners die kampen met een depressie, psychose, angst-stoornissen, persoonlijkheidsproblemen en/of gedragsproblemen?
Heeft u als leidinggevende het gevoel weinig te kunnen aanbieden aan uw personeel om met deze bewoners om te gaan?
Wilt u uw personeel hierin ondersteunen?
Dan biedt het project “Teambegeleiding psychische en psychiatrische problemen bij ouderen in woonzorgcentra regio Groot-Gent” misschien wel een antwoord.
Sinds 1 januari 2015 stelt het Netwerk Ouderen Geestelijke Gezondheidszorg Groot-Gent (NOGGGG) een pool van teambegeleiders ter beschikking, die teams in WZC extra handvaten kunnen aanreiken in het omgaan met gedragsproblemen en/of onderliggende psychische en psychiatrische problemen bij bewoners. Alle WZC uit de regio Groot-Gent kunnen een beroep doen op zo’n teambegeleider, die ervaring heeft met de doelgroep en met het begeleiden van teams.

Bij deze wordt u vriendelijk uitgenodigd voor het infomoment over dit aanbod, op vrijdagmiddag 19 februari 2016 van 12u tot 13u bij PopovGGZ in de Oude Abdij van Drongen. We stellen het project graag aan u voor tijdens een broodjeslunch. Er zal ook een teambegeleider aanwezig zijn die vertelt over zijn ervaringen na één jaar werking en er is ruimte voor al jullie vragen.

Graag uw aanwezigheid bevestigen voor 12 februari 2016 via teambegeleidingwzc@popovggz.be.

Bij vragen kunt u steeds met ons contact opnemen.
Interesse? Neem gerust contact op:

Veerle Decroos
Projectmedewerker PopovGGZ
teambegeleidingwzc@popovggz.be

www.popovggz.be

 Naamloos-13

Nieuw dagverzorgingscentrum voor jonge personen met dementie

Familiezorg Oost-Vlaanderen opende onlangs een nieuw dagverzorgingscentrum specifiek voor jonge personen met dementie. Sociaal contact is ontzettend waardevol voor personen met dementie. Kunnen praten en samen activiteiten doen met lotgenoten werkt bijzonder stimulerend. DVC Ter Motte is gevestigd in Nevele (Poesele) op een zorgboerderij. Hierdoor kunnen er heel wat activiteiten georganiseerd worden, zowel binnen als buiten, alsook in interactie met dieren. Alle activiteiten vinden plaats onder deskundige begeleiding.

Meer info of een bezoek:
Evy Van Handenhoven, dagcentrumverantwoordelijke
dvctermotte@familiezorg.be

09 225 78 83 / 0497 97 78 21

 Naamloos-14

Workshop demiclowns

Op maandag 8 februari 2016 organiseren de demiclowns een actieve, participatieve workshop ‘clownerie binnen de zorg’ met focus op de zorg voor personen met dementie.
Binnen deze workshop leer je de werking van Demiclowns vzw van dichterbij kennen, ga je aan de slag met casussen en zet je zelf even de clownsneus op.

Interesse?
Wanneer: 8 februari 10u – 17u
Waar: De box, Pijnderstraat 16, Gent
Prijs: 75 euro
Inschrijven en info: info@demiclowns.be

 Naamloos-15

CasAperta

Alzheimer Liga regio Gent en OCMW Gent organiseren in 2016 maandelijkse gezellige namiddagen voor mantelzorgers en de persoon met dementie waarvoor zij zorgen.
De namiddagen krijgen telkens een artistiek kantje met zich mee. Doelstelling hierbij is door het samen beleven van muziek, dans, poëzie, natuur,…begrip, inzicht en andere ervaringen met betrekking tot dementie naar voor brengen.

Voor wie: duo’s van mantelzorger samen met de persoon met dementie
Waar: Open Huis, Mariakerke
Wanneer: elke derde maandagmiddag van de maand tussen 13.30 en 16u (eerstvolgende bijeenkomst: 15 februari 2016)
Prijs: gratis
Inschrijven en meer info: Jan Barbe, jan.barbe1@telenet.be

Naamloos-16 

Dementie in de regio

Vanaf 2016 zal ECD Paradox tweemaandelijks een ‘update’ versturen. In deze update willen we graag de verschillende ons bekende initiatieven in de regio rond dementie extra in de kijker plaatsen. Organiseert u een initiatief met betrekking tot dementie of heeft u weet van een ander initiatief? Laat het ons weten zodat we een mooi overzicht kunnen maken van wat er allemaal leeft!

Een ruimer overzicht van heel Vlaanderen kan u uiteraard ook steeds terugvinden via de kalender op www.dementie.be.

< boven > < venster sluiten >