NIEUWSBRIEF NAJAAR 2017

Expertisecentrum Dementie Paradox

Molenaarsstraat 34
9000 Gent

09 233 14 38

paradox@dementie.be
www.dementie.be/paradox

Ons ei is gelegd…we hebben er lang en intens aan gewerkt. Nu is het nog de laatste dagen aftellen tot het er daadwerkelijk ligt : het boek ‘als Amor de draad kwijt raakt – over seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie’. Seksualiteit en intimiteit hebben een belangrijke plaats in het leven, ook bij ouderen en personen met dementie. We zijn ervan overtuigd dat het boek mensen zal aanzetten tot meer bewustwording en zal inspireren om dit ook een plaats te geven in kwaliteitsvolle zorgverlening. We zijn benieuwd naar de eerste reacties !
Er beweegt heel wat rond dementie in onze regio en er worden veel verschillende initiatieven genomen. Dat is duidelijk te merken aan deze overvolle nieuwsbrief. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn –het draagt allemaal bij tot het streven naar een kwaliteitsvol leven voor personen met dementie en hun mantelzorgers.

Hopelijk mogen we mekaar begroeten op een van de vele initiatieven.

Het Paradox-team

INHOUD

Cover-boek-kopie

Boek en studienamiddag! Als Amor de draad kwijtraakt…over seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie

Seksualiteit en intimiteit zijn onlosmakelijk verbonden met het leven.
Het zijn echter geen statische begrippen – ze evolueren mee met je eigen, unieke levensloop en komen tot uiting onder verschillende gedaantes.
Maar wat gebeurt er met seksualiteit en intimiteit als men geconfronteerd wordt met dementie? Welke impact heeft dit voor zowel de persoon met dementie als voor zijn omgeving?
Wat als Amor de draad kwijtraakt…?

Dit boek wil, naast het onderwerp bespreekbaar maken, inzichten bieden in de dynamiek van seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie. Daarbij wordt gestart van een algemene kijk op seksualiteit en ouderen om daarna steeds verder toe spitsen op specifieke situaties met betrekking tot dementie.
Het boek staat stil bij zowel de persoon met dementie als bij de impact van en voor de ruimere omgeving zoals mantelzorgers, hulpverleners en beleidsmakers.
Aan de hand van concrete en herkenbare casussen verwerft de lezer niet alleen theoretische inzichten, maar krijgt deze ook praktische handvatten aangereikt.

‘Als Amor de draad kwijtraakt…’ is een boek dat de professionele hulpverleners (maar ook andere geïnteresseerden) tracht te ondersteunen om met het thema ‘seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie’ om te gaan. Want laat ons eerlijk zijn: seksualiteit is en blijft toch altijd een beetje spannend…

Het boek wordt op 21 september 2017 verwacht!

Naar aanleiding van het nieuwe boek van ECD Paradox ‘Als Amor de draad kwijtraakt…’ wordt op maandag 23 oktober 2017 een studienamiddag georganiseerd.
Kijk verder in deze nieuwsbrief bij de vormingsinitiatieven voor meer info.

Terug naar inhoudstafel

 

Nieuwe aanwinsten in het documentatiecentrum

Ook in de afgelopen maanden bleef ons documentatiecentrum uitbreiden met relevante boeken en artikels. Kom zeker eens langs om te kijken wat we u kunnen bieden!

Via deze link vindt u een overzicht van de laatste nieuwe titels in ons gamma.

Terug naar inhoudstafel

 

Postkaart helpt mantelzorgers op weg bij vragen over dementie

Met een nieuw en overzichtelijk postkaartje wil het Overlegplatform Dementie (OPD) zorgregio Gent mantelzorgers ondersteunen in hun zoektocht naar informatie met betrekking tot dementie. Mensen die geconfronteerd worden met dementie hebben heel wat vragen en onzekerheden, maar weten vaak niet waar ze ermee terecht kunnen. Dit kaartje zet hen op weg.

Vanuit een bevraging bij mantelzorgers blijkt men in de zoektocht naar informatie niet te struikelen over de hoeveelheid beschikbare informatie, maar wel over hoe je aan die informatie geraakt. “Waar kan je terecht met al je vragen?” blijkt een moeilijke te beantwoorden vraag. Daarbij komt nog dat doorheen het ziekteproces de aard van de vragen verandert. Vaak betekent dit de start van een nieuwe zoektocht naar de juiste informatiekanalen.

Naar aanleiding van dag van de mantelzorger op 23 juni werd het postkaartje officieel gelanceerd en wordt het zeer ruim verspreid, onder andere via huisartsen en apothekers, maar ook via allerhande andere kanalen.

De eerste reacties van mantelzorgers zijn alvast bijzonder positief:

“Bij het begin van de ziekte bij mijn mama had ik behoefte aan meer informatie. Deze doorverwijzingen hadden mij kunnen helpen”.

“Bij het vaststellen van de eerste symptomen van dementie zit je met veel vragen, dit kaartje helpt U op weg”.

“Overal bots je op ongeloof en onbegrip, behalve daar waar je gericht een antwoord krijgt op je vragen, dit zijn ankerpunten.”

Terug naar inhoudstafel

Nieuwe Oost-Vlaamse brochure
“dementie, je staat er niet aleen voor”

Naar aanleiding van de werelddag dementie op 21 september wordt een gloednieuwe brochure gelanceerd. De regionale Expertisecentra Dementie Paradox en Meander willen hiermee tegemoet komen aan de vragen die bij personen met dementie, mantelzorgers maar ook bij het grote publiek leven omtrent dit syndroom. In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen werd daarom een brochure vorm gegeven die “Dementie, je staat er niet alleen voor” heet Dit boekje wil mensen op een laagdrempelige manier informeren over dementie. Een aantal thema’s die daarbij aan bod komen zijn: wat is dementie, hoe ga ik ermee om, wat zijn de mogelijkheden en gevolgen van deze aandoening en waar kan ik terecht voor hulp. Beide regionale expertisecentra hopen met deze brochure zoveel mogelijk mensen te bereiken en zo opnieuw een stap te zetten richting een dementievriendelijke samenleving.

De brochure is gratis verkrijgbaar bij Expertisecentrum Dementie Meander (www.dementie.be/meander) en Expertisecentrum Dementie Paradox (www.dementie.be/paradox)

Terug naar inhoudstafel

 

Vormingsaanbod ECD Paradox

Studienamiddag ‘Als Amor de draad kwijtraakt…’Studienamiddag ‘Als Amor de draad kwijtraakt…’

Programma:

• Inleidend woord door Wouter Sonneville, algemeen directeur ECD Paradox
• Ouder worden en seksualiteit – Drs. Els Messelis
• Seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie
                 o …door de ogen van de persoon met dementie en familie – Sabine Boerjan
                 o … door de ogen van de hulpverlener – Nelle Frederix
                 o … door de ogen van het beleid – Christian Verelst

Praktisch:

Datum: Maandag 23 oktober 2017, 13.00u -16.30u
Plaats: Vormingscentrum Guislain, Jozef Guislainstraat 43 Gent
Prijs: 75,00 (incl. boek “Als Amor de draad kwijtraakt” (twv 24.95 euro) en Acco boekvoucher twv 10 euro).
Inschrijvingen:  www.acco.be/studiedagamormeer info:www.dementie.be/paradox


  Save the date!
Maandag 11 december:
Studiedag ‘Body and mind – fysieke veranderingen bij personen met dementie’Dementie en het geheugen, een onlosmakelijk duo. Maar dementie is meer dan enkel geheugenproblemen. De fysieke veranderingen die kunnen optreden bij personen met dementie worden tijdens de studiedag belicht. Inzichten en tips worden meegeven om de zorg in de totaliteit te kunnen optimaliseren.
Het programma wordt momenteel gefinaliseerd, maar noteer alvast de datum.
Onderwerpen die aan bod zullen komen die dag zijn o.a. : comorbiditeit, ondervoeding, mondproblemen, slaapstoornissen. Meer thema’s worden nog bevestigd. Hou daarvoor zeker onze website in de gaten!Praktisch: Prijs: 95 euro
Locatie: Ontmoetingscentrum Zwijnaarde vzw (Dorpsstraat 31 – 9052 Zwijnaarde)
Inschrijvingsmodaliteiten volgen later.

  Vormingsnamiddag ‘sociale kaart’

Er bestaan heel wat initiatieven ter ondersteuning van zowel personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele hulpverleners.
Maar hoe zie je door het bos de bomen nog? Waar begin je je zoektocht?
Deze vormingsnamiddag geeft je inzichten in de sociale kaart, specifiek voor het thema dementie.

Praktisch:

Datum: 7 november 2017
Tijdstip: 13u30 – 16u30
Plaats: ECD Paradox, Molenaarsstraat 34, 9000 Gent
Prijs: 40 euro
Inschrijving: paradox@dementie.be

 

 


  Vormingsnamiddag ‘Omgaan met agressie bij personen met dementie’

In deze vormingsnamiddag staan we stil bij wat ‘agressief gedrag’ nu eigenlijk is en wanneer we echt spreken van agressie. Van waar komt dit gedrag en wat is de relatie ervan met dementie? Je krijgt tips en handvatten aangereikt hoe je dit gedrag een plaats kan geven en hoe je ermee kan omgaan. Na deze vorming sta je alvast sterker in je schoenen en heb je een brede kijk op het begrip ‘agressie bij personen met dementie’. De vorming is bijzonder interactief, naast je verbale inbreng is comfortabele kledij aangewezen om de studienamiddag ten volle te kunnen beleven.

Praktisch:

Datum: 7 december 2017
Tijdstip: 13u30 – 16u30
Plaats: ECD Paradox, Molenaarsstraat 34, 9000 Gent
Prijs: 40 euro
Inschrijving: paradox@dementie.be

 

 


   Voormiddagsymposium voor artsen

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren ECD Paradox, ECD Meander en de provincie Oost-Vlaanderen een studievoormiddag voor artsen.Dit jaar staat er op het programma:

• Richtlijn rijgeschiktheid (BeDeCo) – wat is de rol en verantwoordelijkheid van de arts – dr. Vander Sypt• Formularium rationeel voorschrijven bij ouderen – medewerker Farmaka vzw
• Wegwijs in ondersteuningsmogelijkheden voor personen met dementie en hun mantelzorgers – medewerkers ECD Paradox en ECD Meander

Er wordt afgesloten met een broodjeslunch en netwerkmoment.

Praktisch:

Datum: Zaterdag 7 oktober 2017
Tijdstip: 9u30
Plaats: NIEUWE locatie: Tentoonstellingsruimte (-1) PAC Zuid, W. Wilsonplein 2, Gent

Het symposium is gratis, inschrijven verplicht via paradox@dementie.be.
Accreditering wordt aangevraagd.


  Dialogen rond dementie

Dialogen rond dementie zijn vier ontmoetingsmomenten voor professionele hulpverleners (en laatstejaarsstudenten) om met elkaar in gesprek te gaan rond 4 boeiende thema’s om ervaringen uit te kunnen wisselen en inspiratie op te doen. Voor 2017 zijn er nog twee dialogen gepland:

Do’s en don’ts bij roepgedrag: 5 oktober 2017 – VOLZET
Do’s en don’ts bij cliëntbesprekingen: 30 november 2017

Praktisch:

Tijdstip: 11u30 -14u00, broodjesmaaltijd inbegrepen
Locatie: ECD Paradox, Molenaarstraat 34, 9000 Gent
Prijs: 15 euro per dialoog
Inschrijven? paradox@dementie.be

Terug naar inhoudstafel

 Dementievriendelijke-gemeente

Nieuws uit Dementievriendelijke gemeenten

 

Zottegem

• Toneelvoorstelling: Op dinsdagavond 19 september 2017 organiseert de stuurgroep dementievriendelijk Zottegem een toneelvoorstelling “dementie, je staat er niet alleen voor”.De voorstelling gaat door in CC Zoetegem (Hospitaalstraat 18, Zottegem). Tickets kosten 10 euro en kunnen gereserveerd worden via de uit balie (09 364 69 33 – uitbalie@zottegem.be).

 

 

 

Nieuwe brochure “zorgen voor iemand met dementie”: De stuurgroep van dementievriendelijk Zottegem werkte een brochure uit op maat van de Zottegemnaar. Je vindt er naast informatie over dementie, ook heel wat regionale contacten waar je terecht kan voor ondersteuning.

 

 

 

 

 

• In Zottegem kan je ook nog steeds terecht in de bibliotheek voor het ontlenen van de zogenaamde bib-tassen boordevol informatie. In de stad kan je ook terecht voor reminiscentiewandelingen  onder de noemer “levende herinneringen”. Meer info via jeanine.bellens@ocmw.zottegem.be of 09 364 57 41. Op zondag 24 september 2017 kan je om 10u en 14u terecht op de markt voor een geleide wandeling “levend geheugen” in het kader van de Alzheimercode. Het vertrek is aan het oud Stadhuis op de markt.


 

 

 

 

Gent

Lunchactie:

Dementievriendelijk Gent organiseert op 21 september 2017 over de middag een lunchactie. Daarbij worden personen met dementie, hun mantelzorgers en alle partnerorganisaties opgeroepen om te lunchen in een Gentse horecazaak naar keuze. Wie dat wil kan vooraf stickers opvragen om af te geven in deze horecazaak (opvragen via ouderenzorg@ocmw.gent). Op die manier kan je als persoon met dementie/mantelzorger zelf beslissen welke horecazaak je wenst te bedanken omdat je je er welkom voelt. De sticker is meteen ook een solidariteitslabel waarmee de horecazaak kan aangeven aandacht te hebben voor klanten met dementie. Wie niet meteen terecht kan in een horecazaak in zijn of haar buurt is van harte welkom in sociaal restaurant Parnassus (Oude Houtlei 122, Gent). Studenten verpleegkunde van de Artevelde Hogeschool staan er paraat om personen met dementie te ontvangen en samen met hen te lunchen. Voor de mantelzorgers is het een uitgelezen moment om bij te praten met lotgenoten.

Theatervoorstelling “Pappie, dagboek van het vergeten” – Luk De Bruycker

In opdracht van het OCMW Gent schreef theatermaker, acteur en columnist Luk De Bruyker het boekje  “Pappie” (te verschijnen naar aanleiding  “Werelddag dementie” 21 september 2017). Luk noteerde twee jaar lang de evolutie in de dementie van zijn vader en hun onderlinge relatie.Uit de vele kortverhalen distilleerde hij voor TAPTOE’s erf een avondvullende  voorstelling.

Het is de bedoeling om via de voorstellingen de toeschouwers een betere inkijk te geven in de moeilijke ziekte die algemeen als “dementie” omschreven wordt.Luk De Bruyker vertrekt vanuit zijn eigen ervaring. Zijn vader vertoonde immers op 90 jarige leeftijd de eerste kenmerken. Pas vele maanden later komt hij te weten dat de “rare” gedragingen van zijn “Pappie” wel eens zouden kunnen resorteren onder het begrip “dementie”.

“Pappie, dagboek van het vergeten” gaat in première in de Arca schouwburg, Sint-Widostraat 4, Gent op donderdag 21 september 2017 om 20 uur. Reserveren on line via Tickets Gent. Telefonisch 09/225.01.01 of aan de balie van NT Gent (Sint Baafsplein).

Op woensdag 22 november om 20 uur staat de voorstelling in de Minardschouwburg geprogrammeerd.

Het boekje “Pappie, dagboek van het vergeten” is te koop in de Standaard Boekhandel (Kouter en Sint Baafs) aan € 12,00 vanaf  21 september of via het mailadres lukdebruyker@scarlet.be ( € 10,00 + verzendings-kosten)


 

Wichelen

Dementievriendelijk Wichelen organiseert (in samenwerking met Alzheimercode en Muskuton) op 21 september 2017 de theatermonoloog ‘Mistig Landschap’. Het stuk is gebaseerd op het boek ‘Hersenschimmen’ van Bernlef rond dementie. Een heuse belevenis met emotionele teksten en bijpassende muziekfragmenten grijpen de toeschouwer bij de keel. Het feit dat de voorstelling een verhaal is dat verteld wordt door een acteur die de rol van een persoon met dementie opneemt, maakt dat alles met nog meer intensiteit door het publiek beleefd wordt.

Praktisch:

Datum: donderdag 21 september 2017

Tijdstip: 20.00
Plaats: JCC ’t Ankerpunt, Pruytenshof 53 Serskamp
Reserveren: www.muskuton.be (12 euro)


Aalter

Ook in Aalter blaast men nieuw leven in het project Dementievriendelijk Aalter.
De werkgroep zal in de komende periode werk maken van Aalter dementievriendelijk: samen uit, samen wandelen en samen tuinen.

De aftrap van het hernieuwde project is gepland op dinsdag 26 september 2017 met de theatermonoloog ‘Va is de koning’. Willy De Jaeghere vertelt het waargebeurde verhaal van Jef. Zonder meligheid of taboes en vaak doorspekt met een vleugje humor. De toeschouwer wordt meegezogen in de wereld van Jef. Hij volgt Jef thuis, in het ziekenhuis en later in het woonzorgcentrum waar hij tot het einde verblijft.
Va is Koning is een gratis voorstelling die het thema dementie en de ziekte van Alzheimer op een bijzondere wijze in het daglicht stelt. De voorstelling is bijzonder geschikt voor zorgprofessionals, vrijwilligers en iedereen met een hart voor mensen. Een absolute aanrader!

Praktisch

Datum: dinsdag 26 september 2017
Tijdstip: 19u30
Plaats: Auditorium van het gemeentehuis, Europalaan 22, Aalter.
Inschrijven en info kan via deze link.


Terug naar inhoudstafel

 

Nieuws uit de praatcafés

De stuurgroepen van de verschillende praatcafés dementie zijn enerzijds nog bezig met de lopende Praatcafés vorm te geven, anderzijds werken ze al aan een nieuw jaarprogramma voor 2018. Dankzij het niet aflatende engagement mag er ook in 2018 een mooi programma verwacht worden ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Nieuw Praatcafé Dementie in Wichelen

Ook in Wichelen rees de vraag of er in hun regio geen praatcafé Dementie kon worden opgericht. Er werden partners gezocht die zich mee willen engageren en zo zal in 2018 het 11de (!) praatcafé dementie in Oost-Vlaanderen van start gaan.
We wensen de stuurgroep nu alvast proficiat en veel succes, maar vooral ook een woord van dank voor deze inzet voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Het programma zal net zoals voor de andere praatcafés bekend worden gemaakt via o.a. de website www.praatcafedementie.be.

Naast de reguliere praatcafés dementie zijn er verschillende regio’s die ook een enkele keer een vormingsnamiddag voor professionele hulpverleners organiseren om enerzijds hun initiatief financieel draaiende te houden, maar vooral om Praatcafé dementie nog meer bekendheid te geven bij de professionele hulpverlener die op zijn beurt mantelzorgers kan doorverwijzen.

Deinze

Thema: Oudermis(be)handeling
Spreker: Liesbeth De Donder
Datum: 3 oktober 2017
Plaats: OC De Rekkelinge, Deinze
Info: anndejonghe@ocmwzulte.be

Lochristi

Thema: Wensen en zorgen voor morgen. Het bespreken van vroegtijdige zorgplanning.
Spreker: Gerda Okerman
Datum: 28/11/2017 (Start 14u (tot 16u))
Plaats: WZC St-Vincentius te Zaffelare.
Meer info over inschrijvingen komt op facebook pagina van PC.

Terug naar inhoudstafel

 ontmoetingsgroep

Ontmoetingsgroep voor familieleden van jonge personen met dementie

Het Expertisecentrum Dementie Paradox organiseert in samenwerking met de Vlaamse Alzheimerliga regio Gent een forum voor familieleden van jonge personen met dementie.
Het forum is uitsluitend bedoeld voor mantelzorgers (partners, kinderen,…) en heeft enerzijds als doel informatie te verkrijgen en anderzijds in contact te treden met lotgenoten.

Voor 2017 is er nog 1 bijeenkomst voorzien, het programma voor 2017 wordt ondertussen klaar gestoomd.

27 november 2017: vragen over intimiteit en seksualiteit

De gratis avonden vinden plaats in ECD Paradox, Molenaarsstraat 34, 9000 Gent tussen 19.30 u. en 22 u.
Inschrijvingen en informatie: veerle.debou@dementie.be.

Terug naar inhoudstafel

 opd-logo

Overleg Platform Dementie (OPD)

Het overleg Platform Dementie is een open en pluralistisch overlegforum voor verschillende zorgaanbieders, organisaties en intra- en extramurale voorzieningen die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving met als doel de kwaliteit van zorg en begeleiding in de zorgregio blijvend aan te scherpen.
De meerwaarde van een OPD bestaat o.a. uit een vlottere samenwerking en informatiedoorstroming, ondersteuning en uitwisseling tussen de leden van het platform, een signaalfunctie naar de overheid. Ook het delen van expertise maakt hiervan deel uit.
Het volgende OPD voor de zorgregio Gent gaat door op 13 november 2017 tussen 9u30 en 11u30 in WZC Zuiderlicht in Mariakerke.

Meer info via sabine.boerjan@dementie.be.

Terug naar inhoudstafel

 

Werelddag dementie 2018 (!)

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw organiseert, in samenwerking met de regionale expertisecentra dementie, jaarlijks rond 21 september een “Werelddag Dementie” in Vlaanderen. In 2018 zal die dag doorgaan op zaterdag 22 september in Oost-Vlaanderen.
Het centrale thema wordt: “Dementie Inclusief”.
Ondertitel: “Samen naar een dementievriendelijke samenleving”.
Reden waarom we nu reeds met de voorbereidingen zijn gestart is omdat we op zoek zijn naar mensen, steden en gemeenten, onderwijsinstellingen, ouderenvoorzieningen, thuiszorgorganisaties, culturele organisaties en verenigingen die, vanuit het streven naar een dementie-inclusieve samenleving, tegen 22 september 2018 kleine of grotere projecten willen realiseren.
De meest vernieuwende, hartverwarmende, in het oog springende projecten krijgen een forum en komen in aanmerking voor een prijs.

Laat ons snel weten of je interesse hebt om mee te werken aan “Dementie Inclusief”. Doe ons voor 30 november 2017 een voorstel. Dat doe je best via een mail naar Jan Barbe, voorzitter van de werkgroep “Dementie Inclusief” (tel 09 223.02.82, GSM 0471 76 54 18 of email: gent@alzheimerliga.be). Ook met al je vragen kan je daar terecht!

Terug naar inhoudstafel

 Logo-MSK

Dementie in het Museum voor Schone Kunsten Gent

In het voorjaar kregen verschillende gidsen van het Museum Schone Kunsten te Gent een opleiding rond dementie van ECD Paradox. Daarna vonden er nog twee ‘proefrondleidingen’ plaats. Dit najaar gaan ze van start met een open aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers.
De dementievriendelijke rondleiding wordt opgebouwd rond een zorgvuldig uitgekozen thema waarbij we op interactieve wijze samen 4 à 5 kunstwerken uit de MSK-collectie ontdekken. Iedereen kan individueel of in groep inschrijven. De rondleiding is gratis op vertoon van een geldig toegangsticket voor het museum, mantelzorgers of begeleiders krijgen gratis toegang. Inschrijven of afstemmen op specifieke noden kan via nora.dewit@stad.gent of 09 323 67 38.

De rondleidingen staan dit najaar gepland op:
Woe 13/09, 11/10, 15/11 en 1/12 telkens van 14u tot 15u30.

Terug naar inhoudstafel

 

Onderzoek naar beleid in WZC mbt seksualiteit

Expertise Bureau Wonen, Arbeid en Welzijn voor 55-plussers (WAW 55+) organiseert momenteel een onderzoek met betrekking tot het beleid in woonzorgcentra omtrent seksualiteit aan de hand van de SeksAT (Sexuality Assesment Tool). Dit is een beoordelingsinstrument ontworpen om woonzorgcentra te helpen bij de ondersteuning van de seksuele expressie van de bewoners, zowel met als zonder dementie.
Het werd ontwikkeld door dr. Michael Bauer et. al. (2013), op initiatief van de Australische Overheid. Om het onderzoek in Vlaanderen te voeren, werkt ze nauw samen met dr. Bauer.
Bent u bereid om na te denken over het seksualiteitsbeleid in uw organisatie en mee te werken aan het onderzoek? Neem dan contact op met Els Messelis via els.messelis@scarlet.be.

Het onderzoek wordt ondersteund door Expertisecentrum Dementie Paradox.

Terug naar inhoudstafel

 

Opleiding tot intimiteitscoach

Dit najaar organiseert studiebureel JVV Q in zorg een 3-daagse opleiding “intimiteitscoach”. De bedoeling is om woonzorgcentra handvaten aan te bieden om taboes rond seks en intimiteit weg te masseren, om een seks- en intimiteitsbeleid te ontwikkelen en om de regelgeving rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in hun voorziening te implementeren.

Een deel van de opleiding gaat ook over dementie en wordt gegeven door een medewerker van expertisecentrum dementie Paradox.
De opleiding start al op 25 september 2017, snel zijn is dus de boodschap.
Een flyer is te consulteren via deze link.

Terug naar inhoudstafel


Ik zie ik zie ik zie wat jij niet ziet – kunst door personen met dementie

Tentoonstelling

Tussen 22 september 2017 en 4 november 2017 kunt u een tentoonstelling met werken van personen met dementie bezoeken in AZ Maria Middelares. U vindt de werken in de inkomhal (Atrium), stille ruimte en passerelle op de eerste verdieping.

Creatieve workshops

Op zaterdag 4 november 2017 (14.30 – 16.30 uur) worden er een aantal creatieve workshops voor personen met dementie en hun mantelzorgers georganiseerd. Elke workshop vindt twee maal plaats.
U kunt kiezen uit de volgende workshops: djembé, kunst met krijt, schilderen, dansen, zingen
Meer informatie en gratis inschrijven kan via deze link.

Terug naar inhoudstafel

 

Bodypercussion voor mensen met jongdementie

Maak van je lichaam een drumstel. Samen met de leerlingen uit de klas ‘geïntegreerd piano’ kunnen 10 mensen met jongdementie een cursus bodypercussie volgen. Deze cursus omvat 5 lessen van 1 uur. Inschrijven is gratis. Maximum 10 personen.

Praktisch

Vrijdag 29 september 2017 van 16:30 tot 17:30.
Kunstacademie Geraardsbergen (Grotestraat 20, Geraardsbergen).
Info: Veerle De Bou (09 233 14 38), veerle.debou@dementie.be.

Terug naar inhoudstafel

nieuws-uit-de-regio

Dementie in de regio

ECD Paradox verstuurt tweemaandelijks een ‘update’ met betrekking tot activiteiten rond dementie in de regio. In deze update willen we graag de verschillende ons bekende initiatieven in de regio rond dementie extra in de kijker plaatsen. Organiseert u een initiatief met betrekking tot dementie of heeft u weet van een ander initiatief? Laat het ons weten zodat we een mooi overzicht kunnen maken van wat er allemaal leeft!
Een ruimer overzicht van heel Vlaanderen kan u uiteraard ook steeds terugvinden via de kalender op www.dementie.be.

Terug naar inhoudstafel

< boven > < venster sluiten >