NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2017

Expertisecentrum Dementie Paradox

Molenaarsstraat 34
9000 Gent

09 233 14 38

paradox@dementie.be
www.dementie.be/paradox

Het nieuwe jaar is al weer een tijdje bezig en de motoren draaien op volle toeren. Dit jaar verwacht ECD Paradox de geboorte van een boek rond ‘Seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie’. Een thema dat alsmaar meer in de kijker komt, maar waar er nog een bijzondere sfeer rond hangt met vooral heel veel vragen. In het najaar hopen we bij te dragen tot het meer bespreekbaar maken van het thema alsook het aanleveren van praktische handvatten om de problematiek aan te pakken. Maar zoals het gaat met een geboorte zijn de maanden in aanloop ervan stevig gevuld met voorbereidingen om alles tot een goed eind te brengen.
Naast het harde werk voor deze publicatie, blijft onze reguliere werking ook op volle toeren draaien om de verdere kwaliteitsvolle ondersteuning voor personen met dementie samen met u te laten groeien.

Het Paradox-team

INHOUD

Terugblik op activiteiten
Nieuw algemeen directeur
– Primeur! Nieuw boek in aantocht: Als Amor de draad kwijt raakt… over seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie
– Nieuwe aanwinsten in het documentatiecentrum
– Nieuwe folders
– 
Vormingsaanbod

Nieuws uit Dementievriendelijke gemeenten
– Nieuws uit de praatcafés
– Ontmoetingsgroep voor familieleden van jonge personen met dementie
– Overleg Platform Dementie (OPD)
– Erfgoeddag 2017 in het teken van zorg op 23 april 2017
– Dementie in het Museum voor Schone Kunsten Gent
– Kennismakingsvergadering Familiegroepen Alzheimer Liga

– Werelddag dementie 2018 (!)
– Wijziging zitdagen inloophuis dementie Gent
– Dementie in de regio

 

Terugblik op activiteiten

Ontmoetingsdag jongdementie
Op zaterdag 19 november 2016 vond de ontmoetingsdag jongdementie plaats in Sint-Niklaas. In de voormiddag konden de aanwezigen luisteren naar interessante toespraken, de namiddag werd voorbehouden voor activiteiten. Een prachtige dag met maar liefst 140 aanwezigen!

Studiedag ‘Dementie in andere culturen, samen groeien naar kwaliteitsvolle zorg’
We worden er voortdurend mee geconfronteerd : de multiculturele samenleving. Ook in de ouderenzorg zet zich dit door. Maar zijn we er wel op voorbereid ? Tijdens de studiedag op 28 november 2016 leerden we van vooraanstaande sprekers uit België en Nederland contexten, verklaringsmodellen én praktische tools voor het werken met personen met dementie met een migratie-achtergrond. Met deze studiedag heeft ECD Paradox een eerste zaadje geplant en hopen we dat het verder mag groeien.

Opleiding tot maaltijdcoach dementie
In december vond de tweede opleiding tot maaltijdcoach dementie plaats. Opnieuw werden er 15 mensen gedurende drie dagen opgeleid om te kunnen fungeren als aanspreekpunt in de eigen organisatie. Vanuit de eerste reeks mochten we vaststellen dat de maaltijdcoaches zeer actief zijn en werkelijk hun mandaat waarmaken. Ook deze tweede groep bruist van engagement en enthousiasme om aan de slag te gaan met de verworven kennis!

Dementievriendelijke Wichelen
In Wichelen gaven ze op 15 december de aftrap van hun dementievriendelijke gemeente. Dit ging gepaard met de ondertekening van een engagementsverklaring van verschillende organisaties en daaropvolgend een toneelstuk ‘Hans Heimer’.
Het werd een daverend succes met meer dan 100 aanwezigen die naast een toelichting over het initiatief ook allemaal een memoblokje mochten ontvangen om dementie niet te vergeten!

Diepgaande vierdaagse rond dementie
Elk jaar organiseert ECD Paradox een diepgaande vierdaagse rond dementie voor hulpverleners die op een gebundelde manier meer willen weten over dementie. Het concept was ondertussen aan zijn derde editie toe en blijkt nog steeds succesvol. Ook nu waren de deelnemers enthousiast over de inhoud en de aanpak.

Terug naar inhoudstafel

 Paradox-quadri-300dpi-nieuwsbrief

Nieuw algemeen directeur

Sinds 1 december 2016 heeft ECD Paradox een nieuwe algemeen directeur: dhr. Wouter Sonneville. Hij zal er samen met het team voor zorgen dat we kunnen blijven groeien in de kwaliteitsvolle zorg voor personen met dementie.
We heten hem dan ook van harte welkom!

Terug naar inhoudstafel

Cover-boek-kopie

Primeur! Nieuw boek in aantocht:
Als Amor de draad kwijt raakt…
over seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie

Seksualiteit en intimiteit zijn onlosmakelijk verbonden met het leven.
Het zijn echter geen statische begrippen – ze evolueren mee met je eigen, unieke levensloop en komen tot uiting onder verschillende gedaantes.
Maar wat gebeurt er met seksualiteit en intimiteit als men geconfronteerd wordt met dementie? Welke impact heeft dit voor zowel de persoon met dementie als voor zijn omgeving?
Wat als Amor de draad kwijt raakt…?

Dit boek wil, naast het onderwerp bespreekbaar maken, inzichten bieden in de dynamiek van seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie. Daarbij wordt gestart van een algemene kijk op seksualiteit en ouderen om daarna steeds verder toe spitsen op specifieke situaties met betrekking tot dementie.
Het boek staat stil bij zowel de persoon met dementie als bij de impact van en voor de ruimere omgeving zoals mantelzorgers, hulpverleners en beleidsmakers.
Aan de hand van concrete en herkenbare casussen verwerft de lezer niet alleen theoretische inzichten, maar krijgt deze ook praktische handvatten aangereikt.

‘Als Amor de draad kwijt raakt…’ is een boek dat de professionele hulpverleners (maar ook andere geïnteresseerden) tracht te ondersteunen om met het thema ‘seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie’ om te gaan. Want laat ons eerlijk zijn: seksualiteit is en blijft toch altijd een beetje spannend…

Expertisecentrum Dementie Paradox is momenteel nog volop bezig met het boek zodat het in het najaar beschikbaar zal zijn. We houden jullie op de hoogte van de evoluties!

Terug naar inhoudstafel

 infographic-informatie

Nieuwe aanwinsten in het documentatiecentrum

Ook in de afgelopen maand bleef ons documentatiecentrum uitbreiden met relevante boeken en artikels. Daarbovenop kregen we door een schenking van boeken heel wat extra prachtige titels in ons bezit, waarvoor we de schenker bijzonder dankbaar voor zijn!

Via deze link vindt u een overzicht.

Terug naar inhoudstafel

 infographic-ecd-paradox

Nieuwe folders

In onze vorige nieuwsbrief berichtten we al over onze stand die in een nieuw jasje werd gekozen conform onze vernieuwde huisstijl. Ook onze folders hebben ondertussen een transformatie ondergaan en zijn helemaal opgefrist!
Wens je graag een pakketje folders te ontvangen of wil je onze stand ontlenen? Aarzel niet om met ons contact op te nemen.

Terug naar inhoudstafel

 Infographic-vorming

Vormingsaanbod

Voor 2017 zijn er reeds heel wat mogelijkheden voor het.
Let wel: dit is niet limitatief, doorheen het jaar komen er ongetwijfeld nog initiatieven bij. Hou dus onze mailings zeker goed in de gaten!

 Terugkomdagen-voor-referentiepersonen-dementie

Terugkomdagen voor referentiepersonen dementie

Heb je de opleiding referentiepersoon dementie afgerond? Heb je honger naar meer informatie en bijscholing?
Neem dan deel aan de terugkomdagen!

In de voormiddag krijg je een theoretische duiding, in de namiddag gaan we dieper op het thema in aan de hand van casussen die je zelf kan aanbrengen. Door methodisch te kijken naar een probleem en met de hulp van je collega’s referentiepersonen kan je je blik verruimen. Met die bagage terugkeren naar de praktijk werkt bijzonder verhelderend en helpt je om als referentiepersoon steviger in je schoenen te staan.
De terugkomdagen zijn volgens het concept van ECD Meander. Deze eerste reeks vanuit ECD Paradox betreft de basisreeks.

21/3/2017: “Referentiepersoon dementie: Waarheid, durven of doen”
Uitwisseling over het eigen functioneren als referentiepersoon

20/6/2017: “Kritische families hebben (on)gelijk!”
Hoe communiceren met assertieve families?

19/9/2017: “Met je rug tegen de muur”
Omgaan met (on)macht.

12/12/2017: “Aan de slag met ‘Pluk de dag’ en andere vormingsmethodieken”
Kennismaking met de docureeks en toepassing ervan tijdens vormingen

Praktisch

Voor wie: afgestudeerde referentiepersonen dementie
Plaats: ECD Paradox, Molenaarsstraat 34, 9000 Gent
Prijs: 250 euro per persoon inclusief broodjesmaaltijd en syllabus. Losse dagen kunnen niet gevolgd worden.
Inschrijvingen: paradox@dementie.be
Opgelet: max. 12 plaatsen!

 


 diepgaande-vierdaagse

Diepgaande vierdaagse rond dementie

Ben je geïnteresseerd in dementie en wil je je verdiepen in deze materie? Deze vierdaagse diepgaande cursus kan antwoord bieden!In deze reeks komen verschillende aspecten van dementie aan bod. De inhoud ziet er als volgt uit:

Dag 1: Medische aspecten
Dag 2: Belevingswereld van de persoon met dementie en communicatie
Dag 3: Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag en omgaan met familie
Dag 4: Juridische aspecten en casuïstiek

Praktisch:

Voor wie: professionele hulpverleners die geïnteresseerd is in dementie en op zoek zijn naar uitgebreide kennis
Data: 20 april, 27 april, 2 mei, 9 mei 2017
Tijdstip: 9.30 u. tot 16.30 u
Plaats: ECD Paradox, Molenaarsstraat 34, 9000 Gent
Prijs: 295 euro (incl. broodjeslunch en syllabus)
Inschrijving: paradox@dementie.be
Max 20 plaatsen, wees er dus snel bij!

In het najaar wordt deze cursus ook georganiseerd door de collega’s uit Dendermonde, ECD Meander. Inhoud en modaliteiten zijn identiek als de cursus in ECD Paradox.
De voorziene data zijn daar: 6 oktober, 13 oktober, 20 oktober, 27 oktober 2017
Info en inschrijvingen kan via meander@dementie.be

 


 Animatieve-grondhouding

Vormingsnamiddag ‘animatieve grondhouding’

Donderdag 18 mei 2017 organiseert het Expertisecentrum Dementie Paradox een vormingsnamiddag rond het thema ‘animatieve grondhouding’.
Een animatieve grondhouding is een attitude, een basishouding die alle medewerkers in de zorg zouden moeten bezitten. Het is geen exclusiviteit voor het animatieteam, het is een grondhouding over disciplines heen: zorgkundigen, keukenpersoneel, onderhoudspersoneel, paramedici, technische dienst,…
Het mooie hierbij is dat ook alle disciplines met de nodige goodwill en aandacht het effectief kunnen! En dit ZONDER extra tijdsinvestering op de werkvloer.
Een gedragen animatieve grondhouding staat niet alleen garant voor tevreden bewoners, maar ook voor tevreden team.
Hoe pak je dit aan en wat zijn de valkuilen? Waar haal je je succeservaringen vandaan en moet het altijd wel vrolijk zijn?

Praktisch

Datum: 18 mei 2017

Tijdstip: 13u30 – 16u30
Plaats: ECD Paradox, Molenaarsstraat 34, 9000 Gent
Prijs: 40 euro
Inschrijving: paradox@dementie.be

 


 Sociale-kaart

Vormingsnamiddag ‘sociale kaart’

Er bestaan heel wat initiatieven ter ondersteuning van zowel personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele hulpverleners.Maar hoe zie je door het bos de bomen nog? Waar begin je je zoektocht?
Deze vormingsnamiddag geeft je inzichten in de sociale kaart, specifiek voor het thema dementie.

Praktisch

Datum: 7 november 2017
Tijdstip: 13u30 – 16u30
Plaats: ECD Paradox, Molenaarsstraat 34, 9000 Gent
Prijs: 40 euro
Inschrijving: paradox@dementie.be

 


 Dialogen Dialogen rond dementie

Dialogen rond dementie zijn vier ontmoetingsmomenten voor professionele hulpverleners (en laatstejaarsstudenten) om met elkaar in gesprek te gaan rond 4 boeiende thema’s om ervaringen uit te kunnen wisselen en inspiratie op te doen.

Thema’s 2017:

Do’s en don’ts bij wegloopgedrag: 16 maart 2017
Do’s en don’ts bij medicatie en dementie: 1 juni 2017
Do’s en don’ts bij roepgedrag: 5 oktober 2017
Do’s en don’ts bij cliëntbesprekingen: 30 november 2017

Praktisch

Tijdstip: 11u30 -14u00, broodjesmaaltijd inbegrepen
Locatie: ECD Paradox, Molenaarstraat 34, 9000 Gent
Prijs: 15 euro per dialoog
Inschrijven? paradox@dementie.be

Terug naar inhoudstafel

 Dementievriendelijke-gemeente

Nieuws uit Dementievriendelijke gemeenten

Zottegem

• Levende herinneringen

In Zottegem werken ze naarstig verder aan reminiscentiewandelingen in de stad.
Op erfgoeddag, zondag 23 april 2017, wordt een eerste wandeling voorgesteld en ingelopen onder de noemer ‘levende herinneringen’. Het zijn wandelingen specifiek voor personen met dementie en hun mantelzorgers, maar ook andere mensen die willen snuisteren in de geschiedenis van Zottegem, gecombineerd met een mooie wandeling zijn uiteraard meer dan welkom.
Meer info: Jeanine.bellens@ocmw.zottegem.be, 09 364 57 41

• Eerste Hulp bij Dementie

In de bibliotheek van Zottegem kan je nog steeds terecht voor het ontlenen van de bibtassen. Dit zijn handige tassen die je kan ontlenen boordevol informatie over dementie.

Merelbeke

• Wandel- en ontmoetingsmiddagen

Samenleven met een persoon met dementie is niet altijd makkelijk. De dagelijkse zorg vraagt zoveel van je tijd dat samen genieten soms moeilijk is en je het gevoel hebt er alleen voor te staan. Dankzij de goede begeleiding van vrijwilligers is het mogelijk om eens op een andere manier samen tijd door te brengen en anderen in een gelijkaardige situatie te ontmoeten. Daarom wordt er elke laatste vrijdagmiddag van de maand een wandel- en ontmoetingsmiddag georganiseerd voor personen met dementie en hun mantelzorger.
Slecht weer of geen zin om te wandelen? Dan kan je ervoor kiezen om binnen te blijven bij een tasje koffie en daar gezellig bij te praten, samen een spel te spelen…Meer info:
Lokaal Dienstencentrum het Wilgenhof, Poelstraat 37, 9820 Merelbeke
T 09 210 71 67, Nancy.Schwing@ocmwmerelbeke.be

• EHBD

Naast de wandelingen kan je in Merelbeke ook nog steeds terecht in de bibliotheek voor de ‘eerste hulp bij dementie-koffer’. Een koffer boordevol documentatie voor al wie op zoek is naar informatie.

Terug naar inhoudstafel


praatcafe

Nieuws uit de praatcafés

De praatcafés dementie draaien op volle toeren. Ze blijven een belangrijke plaats voor mantelzorgers waar informatie kan worden opgedaan en waar ervaringen kunnen worden gedeeld. We zijn in Oost-Vlaanderen dan ook bijzonder fier dat er op wel 10 verschillende plaatsen mensen en organisaties zijn die hiervoor een engagement willen aangaan om dit initiatief waar te maken. Een woord van dank is wel op zijn plaats.

Alle programma’s zijn te vinden op www.praatcafedementie.be

Naast de reguliere praatcafés dementie zijn er verschillende regio’s die ook een enkele keer een vormingsnamiddag voor professionele hulpverleners organiseren om enerzijds hun initiatief financieel draaiende te houden, maar vooral om Praatcafé dementie nog meer bekendheid te geven bij de professionele hulpverlener die op zijn beurt mantelzorgers kan doorverwijzen.

Gent

Thema: Recente ontwikkelingen binnen het onderzoek naar dementie
Spreker: Christine van Broeckhoven
Datum: 21 maart 2017
Plaats: zaal campus Guislain
Info: sociale.dienst@derefuge.be

Deinze

Thema: Oudermis(be)handeling
Spreker: Liesbeth De Donder
Datum: 3 oktober 2017
Plaats: OC De Rekkelinge, Deinze
Info: anndejonghe@ocmwzulte.be

Oudenaarde

Thema: In harmonie met jezelf en de zorg voor de persoon met dementie
Spreker: Nele Snoeck
Datum: 27 april 2017
Plaats: Centrum Glorieux, Ronse
Info: pcdementie.vlaamseardennen@gmail.com

Terug naar inhoudstafel

 ontmoetingsgroep

Ontmoetingsgroep voor familieleden van jonge personen met dementie

Het Expertisecentrum Dementie Paradox organiseert in samenwerking met de Vlaamse Alzheimerliga regio Gent een forum voor familieleden van jonge personen met dementie. Het forum is uitsluitend bedoeld voor mantelzorgers (partners, kinderen,…) en heeft enerzijds als doel informatie te verkrijgen en anderzijds in contact te treden met lotgenoten.

Voor 2017 zijn er 5 bijeenkomsten voorzien:

24 april 2017: in gesprek met de dementie-expert
26 juni 2017: vragen over veranderend gedrag
11 september 2017: in gesprek met de dementie-expert
27 november 2017: vragen over intimiteit en seksualiteit

De gratis avonden vinden plaats in ECD Paradox, Molenaarsstraat 34, 9000 Gent tussen 19.30 u. en 22 u.
Inschrijvingen en informatie: veerle.debou@dementie.be

Terug naar inhoudstafel

 opd-logo

Overleg Platform Dementie (OPD)

Het overleg Platform Dementie is een open en pluralistisch overlegforum voor verschillende zorgaanbieders, organisaties en intra- en extramurale voorzieningen die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving met als doel de kwaliteit van zorg en begeleiding in de zorgregio blijvend aan te scherpen. De meerwaarde van een OPD bestaat o.a. uit een vlottere samenwerking en informatiedoorstroming, ondersteuning en uitwisseling tussen de leden van het platform, een signaalfunctie naar de overheid. Ook het delen van expertise maakt hiervan deel uit.
Het volgende OPD voor de zorgregio Gent gaat door op dinsdag 21 februari 2017 tussen 9u30 en 11u30 in WZC Sint-Vincentius in Deinze (Ten Bosse 150).

Volgende punten staan geagendeerd:

1. Goedkeuring vorig verslag
2. Toelichting zorgpad Dementie Dendermonde (Nadine Declercq)
3. Toelichting contactpunt dementie (Annemie Van Hijfte)
4. Actualiteiten in de regio
5. VariaExtra agendapunten kunnen steeds worden doorgeven!

Contact: julie@selgent.be

Terug naar inhoudstafel

 

Erfgoeddag 2017 in het teken van zorg op 23 april 2017

In het kader van het thema ‘zorg’, zet het Huis van Alijn het menselijke aspect centraal. Het Huis van Alijn wil drempels wegwerken zodat meer mensen met het museum, de collectie en de werking kunnen kennismaken. Kom kijken hoe we van het museum een ontmoetingsplek voor iedereen maken, ook voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Programma van de erfgoeddag met betrekking tot dementie:

Rondleiding ‘Marcel en Madeleine’

Deze rondleiding is ontwikkeld voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, maar op erfgoeddag kan iedereen ze volgen.
Om 10:00 en om 16:00, duur 1 uur.
Wil je de rondleiding graag op een ander moment doen met mensen met dementie, neem dan zeker contact op met het Huis van Alijn!

Thé Dansant in de binnentuin

Dansen is voor iedereen! Iedereen wordt uitgenodigd om een danske te placeren op de thé dansant, die wordt georganiseerd in samenwerking met Het Ventiel. Deze organisatie zet zich in voor mensen met jongdementie, door ze te blijven betrekken bij het leven van alle dag, en bij de mooie dingen in het leven. Op erfgoeddag maken ze samen met jullie de dansvloer onveilig, als dansers én als dj’s. Kom mee dansen, of kom eens kijken! Thee, koffie en gebak worden voorzien!
15:00 tot 18:00, voor alle leeftijden.

Er zijn ook andere rondleidingen voorzien die ontwikkeld zijn voor blinden en slechtzienden en voor doven en slechthorenden.
Om 11u. wordt ook voorgelezen voor volwassenen. Ga gezellig zitten en laat je verbeelding prikkelen!

Alle info vind je op de website van het Huis van Alijn: www.huisvanalijn.be

Terug naar inhoudstafel

 Logo-MSK

Dementie in het Museum voor Schone Kunsten Gent

Naast het Huis van Alijn en het SMAK, start het MSK nu ook met twee initiatieven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers:

Dementievriendelijke rondleiding

Het MSK Gent start dit jaar met de ontwikkeling van rondleidingen op maat van mensen met dementie en hun mantelzorgers. ECD Paradox biedt hierbij ondersteuning door o.a. de gidsen op te leiden. Graag laten ze professionals uit de zorgsector, mantelzorgers en andere geïnteresseerden kennismaken met deze specifieke rondleiding in de vaste collectie. Achteraf horen ze graag jouw mening en expertise: hoe kan het museum nog dementievriendelijker gemaakt worden?

Praktisch
Datum: 23 april 2017 om 11u tot 12u30 op Erfgoeddag
Voor wie: iedereen
Inschrijven via msk.educatie@stad.gent
Aantal plaatsen zijn beperkt: 20 (Gratis)

Workshop Creatief schrijven ‘Objections’

Het MSK nodigt mensen uit om nieuwe verhalen te schrijven voor afgedankte objecten. Breng een object mee dat je zou willen weggooien, schrijf samen een nieuw verhaal en geef zo een nieuw leven aan een object. Het museum wordt op die manier belicht als plaats van zorg, herstel en transformatie van vergeten voorwerpen en verhalen. Objections zet verbeelding en vormgeving in om onze dagelijkse wegwerpeconomieën in vraag te stellen. Wie liever met de handen werkt kan objecten een nieuw jasje geven door ze te verpakken. Op donderdag 20/04 organiseert het MSK een workshop op maat van mensen met dementie en hun mantelzorger/buddy.

Praktisch

Datum: donderdag 20/04, tussen 10u en 13u
Adres: Museum voor Schone Kunsten Gent, Fernand Scribedreef 1, 9000 Gent
Inschrijven kan via nora.dewit@stad.gent of 09/ 323 67 38 

Aantal plaatsen zijn beperkt: 10 (Gratis)

Terug naar inhoudstafel

 Logo-AL

Kennismakingsvergadering familiegroepen Alzheimer Liga

AlzheimerLiga Vlaanderen wil graag binnen Oost en West-Vlaanderen van start gaan met nieuwe Familiegroepen. Daarvoor zijn ze nog op zoek naar partners/vrijwilligers die zo’n Familiegroep willen helpen uitbouwen. Tijdens een eerste vrijblijvende kennismakingsvergadering kan je meer te weten komen hoe dit alles in zijn werk gaat.

Er zijn twee data gepland:

Donderdag 21 april in WZC Veilige Have, Aalter, 13.30u – 16.30u
Maandag 24 april in WZC Domino, Gent, 13.30u – 16.30u

Info en inschrijvingen: laura.weyns@alzheimerliga.be of 0495 21 41 19

Terug naar inhoudstafel

 

Werelddag dementie 2018 (!)

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw organiseert, in samenwerking met de regionale expertisecentra dementie, jaarlijks rond 21 september een “Werelddag Dementie” in Vlaanderen. In 2018 zal die dag doorgaan op zaterdag 22 september in Oost-Vlaanderen.
Het centrale thema wordt: “Dementie Inclusief”.
Ondertitel: “Samen naar een dementievriendelijke samenleving”.
Reden waarom we nu reeds met de voorbereidingen zijn gestart is omdat we op zoek zijn naar mensen, steden en gemeenten, onderwijsinstellingen, ouderenvoorzieningen, thuiszorgorganisaties, culturele organisaties en verenigingen die, vanuit het streven naar een dementie-inclusieve samenleving, tegen 22 september 2018 kleine of grotere projecten willen realiseren.
De meest vernieuwende, hartverwarmende, in het oog springende projecten krijgen een forum en komen in aanmerking voor een prijs.

Laat ons snel weten of je interesse hebt om mee te werken aan “Dementie Inclusief”. Doe ons voor 30 november 2017 een voorstel. Dat doe je best via een mail naar Jan Barbe, voorzitter van de werkgroep “Dementie Inclusief” (tel 09 223.02.82, GSM 0471 76 54 18 of email: gent@alzheimerliga.be). Ook met al je vragen kan je daar terecht!

Terug naar inhoudstafel

inloophuis_dementie

Wijziging zitdagen inloophuis dementie Gent

Het Inloophuis Dementie is er voor mensen met geheugenproblemen en dementie én hun familie, vrienden, buren, mantelzorgers en iedereen die vragen heeft rond het thema dementie. Je kan er terecht voor informatie, een ontmoeting of allerlei activiteiten.
Je vindt er volop folders, brochures en informatie over verschillende aspecten van dementie.
Voor het aanbod van vormingen en activiteiten kunt u de agenda raadplegen: http://www.ocmwgent.be/OCMW/Inloophuisdementie/Agenda.html.
Voor professionele ondersteuning en doorverwijzing maakt u het best een afspraak.

Praktische info

Adres: Buurtcentrum De Vaart, Emiel Hullebroeckplein 1, 9050 Gentbrugge
Openingstijden: donderdag en vrijdag tussen 13u. en 16u (in de voomiddag ook op afspraak)
Contact: Ciel Brackenier, tel: 0478 93 2573, e-mail: inloophuis.dementie@ocmw.gent

Terug naar inhoudstafel

nieuws-uit-de-regio

Dementie in de regio

ECD Paradox verstuurt tweemaandelijks een ‘update’ met betrekking tot activiteiten rond dementie in de regio. In deze update willen we graag de verschillende ons bekende initiatieven in de regio rond dementie extra in de kijker plaatsen. Organiseert u een initiatief met betrekking tot dementie of heeft u weet van een ander initiatief? Laat het ons weten zodat we een mooi overzicht kunnen maken van wat er allemaal leeft!
Een ruimer overzicht van heel Vlaanderen kan u uiteraard ook steeds terugvinden via de kalender op www.dementie.be.

Terug naar inhoudstafel

< boven > < venster sluiten >