Onderdompeling tot “maaltijdcoach dementie” 2020

Onderdompeling tot “maaltijdcoach dementie” 2020

Een verdiepende opleiding rond het
maaltijdgebeuren bij personen met dementie.
Als eten een zorg wordt…

Kwaliteitsvolle maaltijdzorg bij personen met dementie is een van thema’s die we binnen het Expertisecentrum Dementie Paradox bijzonder genegen zijn. De waarde van het maaltijdgebeuren is zeer groot in een mensenleven en dit blijft ook zo voor personen met dementie zo. De manier waarop het verloopt kan echter wel veranderen. 

We merkten doorheen de jaren een duidelijke nood aan kennis en verdieping om vanuit een groot engagement dit thema samen met ons ter harte te nemen en de kwaliteit van maaltijdzorg nog te verhogen.
Naast de publicatie ‘Als eten een zorg wordt’ willen we vanuit het Expertisecentrum Dementie Paradox blijvend ondersteuning bieden en onze opgebouwde expertise delen. Om dit te doen, geloven we in het concept “maaltijdcoach dementie”.
“Maaltijdcoaches dementie” zijn personen die binnen de organisatie als aanspreekpunt kunnen fungeren, om na te denken over en het implementeren van een kwaliteitsvol beleid rond maaltijdzorg, samen met een deskundig team.

In de opleiding tot “maaltijdcoach dementie” verwerf je  kennis en inzicht in de problematiek van het maaltijdgebeuren bij personen met dementie in de brede zin. Daarnaast krijg je tijdens de opleiding de bagage én de tools (een vormingspakket) om jouw collega’s te ondersteunen en te coachen. Tenslotte wil het Expertisecentrum Dementie Paradox blijven werken aan de optimalisatie rond maaltijdzorg door samen na te denken, mekaar te inspireren en te enthousiasmeren, tijdens én na de initiële opleiding (door een follow-up sessie).

Ben jij iemand die het ganse maaltijdgebeuren voor personen met dementie ter harte neemt en verder mee wil uitbouwen in jouw organisatie ondersteund door het ECD Paradox? Aarzel niet langer en schrijf je in voor deze opleiding tot “maaltijdcoach dementie”, die méér dan zomaar een opleiding is!

Spreker

  • Sabine Boerjan
  • projectverantwoordelijke en dementie expert van het Expertisecentrum Dementie Paradox, Gent.
  • Opleiding Lic. Logopedie en audiologie.
  • Tevens auteur van het boek ‘Als eten een zorg wordt… Het maaltijdgebeuren bij personen met dementie.’

Inhoud

Evenwicht tussen de theorie en de praktijk is de rode draad doorheen de tweedaagse.
Je eigen inbreng is een absolute must om de opleiding te doen welslagen. Breng je vragen, knelpunten, good practices mee en we gaan er samen mee aan de slag!

“ WAT JEZELF “PROEFT” ONTHOU JE BETER”

DAG 1:

– Dementie: van Alzheimer tot Parkinson…
– Preventie bij dementie: rol van de voeding
– “Gezonde” voeding algemeen/bij ouderen
– Maaltijdbeleving: verschillende aspecten
– Geen problemen zonder gevolgen.
– Zin en onzin van diëten?
– Als eten een zorg wordt… Slikstoornissen: van ‘her’- kennen tot aanpak.

DAG 2:

– Als eten een zorg wordt… voedingsproblemen: van ‘her’- kennen tot aanpak.
– Mondzorg, maaltijdzorg : zij aan zij!

DAG 3:

– Ethische en juridische aspecten rond maaltijdzorg.
– Maaltijdcoach in de organisatie
– Toelichting vormingspakket

DAG 4 (halve dag):

– Terugkommoment = intervisie

Doelgroep

Paramedicus, animator, diëtist(e), verpleegkundige, zorgkundige, leidinggevende,…..: kortom iedereen die de rol van “maaltijdcoach dementie” op zich wil nemen.

Kostprijs 

395 euro, inclusief:

– Syllabus
– Boek Als eten een zorg wordt. Het maaltijdgebeuren bij personen met dementie.
– Vormingspakket
– Aangepaste maaltijden
– Vormingsattest

Data

Donderdag 10 september
Donderdag 24 september
Donderdag 8 oktober

Telkens van 9u30 tot 16u30

Follow up: donderdag 3 december, 13u30 tot 16u30

Locatie

TABOR, Molenaarsstraat 26, 9000 Gent

 

 

 

 

 

 

 

Info

Bij vragen stuur gerust een mail of telefoneer naar 09 233 14 38.

Inschrijven

De opleiding “onderdompeling tot maaltijdcoach dementie 2020″ is VOLZET.Klik hier om de uitnodiging te bekijken en te downloaden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws met betrekking tot deze opleiding via onze Facebookpagina en onze nieuwsbrief.