In de kijker

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale expertisecentra dementie in de kijker bij Danshart!

In 2017 vindt het tweejaarlijks benefietdansfeest van S-Sport // Recreas plaats in de 5 Vlaamse provincies. Op 23 en 30 november zal Danshart meer dan 1000 mensen 10 uur lang aan het dansen brengen. Er wordt gedanst en gefeest voor het goede doel, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Met de opbrengst van deze dansmarathon willen de expertisecentra lokale projecten ondersteunen.

Lees verder >

Mooie momenten en herinneringen kunnen (her)beleven - Verteldoos 'De Beurs' en Dementie-app Prisma

In 2010 waren er in Vlaanderen 100.000 personen met dementie. In 2020 zullen er dat 130.000 zijn. Hoe kunnen we die mensen een zo kwaliteitsvol mogelijk leven verzekeren? Zowel kenniscentrum ARhus als Erfgoedcel TERF trekken voluit de kaart van gezondheid en welzijn. Het is namelijk meermaals bewezen dat lokaal erfgoed en beeldmateriaal een gunstig effect hebben op het reminisceren met personen met dementie. ARhus en TERF slaan de handen in elkaar en werk(t)en twee nieuwe tools uit waarmee mensen met dementie samen met hun familie, mantelzorgers of zorgverleners mooie momenten en herinneringen kunnen (her)beleven.

Lees verder >

Psycho-educatiepakket 'Dementie en nu' najaar 2017 - voorjaar 2018

In het najaar worden 2 reeksen 'Dementie en nU' georganiseerd. De reeks te Kortrijk (Liberale mutualiteit) gaat van start op 6 oktober. De reeks te Roeselare (Thuiszorgcentrum) start op 17 oktober.

Lees verder >

ZieDieMens

Drie mensen met jongdementie staan op het podium met familie en hun zorgverleners. Een creatie gemaakt i.k.v. dementievriendelijk Kortrijk. Nu hernomen wegens straf werk en veel vraag.

Lees verder >

Vormingsavond OPD Midden-West-Vlaanderen - Als Amor de draad kwijtraakt, door de ogen van de hulpverlener

Het OPD Midden-West-Vlaanderen organiseert op 7 december 2017 in LDC Patria Moorslede hun jaarlijkse vormingsavond, dit keer met als thema 'intimiteit en seksualiteit bij personen met dementie'.

Lees verder >

Terugblik studiedag: Zekerheid voor mensen met dementie.

We blikken terug op de studiedag 'Zekerheid voor mensen met dementie. Hoe politie en zorg elkaar kunnen helpen.'

Lees verder >

Film 'Facaçades' in Budascoop

Vanaf 13/12 vertoont Budascoop de film Façades, het intrigerende drama dat de veertigjarige Alex volgt die intrekt bij haar vader met dementie nadat haar moeder hem liet stikken.

Lees verder >

Brief van Lieve

Een brief van een persoon met dementie. Een tekst over haar lange terugreis...
De brief van Lieve werd geschreven door haar man, gebaseerd op wat Lieve doorheen haar ziekteproces vertelde. De brief werd geschreven in de lente van 2012, zeven jaar na haar diagnose. Lieve overleed in augustus 2015.

Lees verder >

VZPwvl.be dé website rond VZP

Zoek je voor jezelf, je ouder, je partner, je kind naar informatie over vroegtijdige zorgplanning? Wil je graag een informatiesessie bijwonen of zoek je iemand die kan helpen om je eigen VZP-proces vorm te geven?
Zoek je concrete informatie over je rol als professional in het VZP-proces en over hoe je kan samenwerken met andere hulpverleners?

Lees verder >