Kinderen maken kennis met de Verteltas Dementie

Kinderen maken kennis met de ‘Verteltas Dementie’

Voor Burendag Kinderopvang op 15 maart 2018 schoof KIDZ Kinderopvang te Roeselare het thema dementie naar voren. Een vreemde combinatie? Helemaal niet! Naar aanleiding van de Werelddag Dementie op 21 september 2017 werd namelijk de ‘Verteltas Dementie’ uitgewerkt. Deze verteltas kwam tot stand vanuit een samenwerking met verschillende partners, waaronder de expertisecentra dementie Sophia en Foton, Zorgbedrijf Roeselare, Alzheimer Liga Vlaanderen, kenniscentrum ARhus, hogeschool Vives, Stad Roeselare en verschillende woonzorgcentra.

De Verteltas Dementie is een laagdrempelig pakket voor kinderen van het lager onderwijs met als doel kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met het thema dementie. Daartoe zijn verschillende spelletjes ontworpen. Spelletjes waar ze diverse vragen over dementie kunnen beantwoorden en opdrachtjes waar ze gevoelens bespreekbaar maken. Met de verteltas kan een begeleider of leerkracht aan de slag via groepswerk. Het bevat uitgewerkte steekkaarten met informatie, veelgestelde vragen en antwoorden. Het is ook de bedoeling dat de kinderen om beurt een spel meekrijgen naar huis om daar het spel te spelen met de ouders, broers, zussen en/of grootouders. Op school of in de opvang kunnen ze dan hun ervaringen delen met de andere kinderen. Zo maken niet enkel de kinderen in de klas, maar ook hun omgeving, opvang, families kennis met het thema dementie.

Op de Burendag Kinderopvang konden scholen, leerlingen, buurtbewoners, doorverwijzers, mantelzorgers en andere partners met de Verteltas Dementie kennismaken. Dit aan de hand van een infosessie op de drie locaties van KIDZ Buitenschoolse opvang. Leerkrachten kregen een deskundige uitleg van de medewerkers van het Infopunt Dementie. De begeleiders van KIDZ stonden in voor het uittesten van de verteltas met de leerlingen van de klas. Voor elke Roeselaarse school werd een gratis exemplaar voorzien om mee te nemen naar de klas.

Graag meer informatie rond de Verteltas Dementie? Neem contact op met het regionaal expertisecentrum dementie Sophia via sophia@dementie.be of 056/32 10 75.