Dementievriendelijke ziekenhuizen: terugblik studiebezoek Worcester

foto worcesterDementievriendelijke ziekenhuizen: terugblik studiebezoek Worcester

Dementievriendelijke ziekenhuizen. Het is een vertrouwd begrip in het Verenigd Koninkrijk, maar bijna niet gekend in de Vlaamse zorgsector. Toch is het ook voor ons een interessant concept. Personen met dementie verblijven op zowat alle diensten van het ziekenhuis en hun aantal is de afgelopen jaren toegenomen. Bovendien stelt men vast dat er vandaag de dag een grote mismatch is tussen hoe ziekenhuizen georganiseerd zijn, hoe personen met dementie benaderd worden en wat deze kwetsbare groep eigenlijk nodig heeft. Op 22 en 23 november 2016 trok ik daarom naar Worcester in het Verenigd Koninkrijk om kennis te maken met enkele dementia friendly hospitals en met de expertise die de University of Worcester (Association for Dementia Studies) over dit thema verworven heeft. Aanleiding voor dit bezoek was de boeiende ontmoeting met Anders Møller Jensen op de Alzheimer Europe Conference begin november. Anders is een enthousiaste doctoraatsstudent aan de VIA University College in Kopenhagen en verdiept zich in de wijze waarop persoonsgerichte zorg toegepast kan worden in een ziekenhuis. Tijdens een kort kennismakingsgesprek nodigde hij me uit naar Worcester, waar hij twee weken later een Deense delegatie ontving om hen te laten kennismaken met dementievriendelijke ziekenhuizen.

Tijdens het tweedaagse bezoek werden verschillende best practices voorgesteld door prof. Dawn Brooker en haar team. Voorbeelden hiervan zijn architecturale aanpassingen, anamnese-instrumenten om de noden van patiënten met dementie beter in kaart te brengen, waardigheidsprojecten met een positief effect op de zelfredzaamheid en communicatie, opleiding voor zorgverleners, een dementiespecifieke vrijwilligerswerking, de John’s Campaign waarbij mantelzorgers op elk moment welkom zijn in het ziekenhuis, dementiespecifieke alternatieven voor fysieke fixatie, het effect van dieren op de afdeling en het gebruik van muziek. Ook een bezoek aan het dementievriendelijke Solihull Hospital in Birmingham stond op het programma.

De vele kleine en grote voorbeelden van dementievriendelijke zorg die ik in Worcester en omgeving zag, kunnen zeker inspirerend zijn voor Vlaanderen. Ze worden dan ook momenteel afgetoetst met verschillende Vlaamse ziekenhuizen die reeds hun interesse voor dit thema lieten blijken. Samen creëren we inspirerende handvaten voor een dementievriendelijk ziekenhuis. Dit zal een van de drie grote pijlers zijn in het referentiekader voor kwaliteit van zorg, wonen en leven voor personen met dementie, dat het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen momenteel ontwikkelt.

Herlinde Dely (projectmedewerker ‘Integraal referentiekader kwaliteit van leven en zorg voor personen met dementie’ – Expertisecentrum Dementie Vlaanderen)