opleiding: Jong en Dementie ?

Dementie wordt vaak geassocieerd met ouderen. Nochtans krijgen heel wat mensen, jonger dan 65 jaar, te maken met deze ziekte.  Hulpverleners en mantelzorgers getuigen van de specifieke begeleidingsnoden voor deze mensen en de nood aan meer info hieromtrent.  In het najaar 2014 hebben ECD Tandem en vormingscentrum Hivset een eerste maal een vormingscyclus georganiseerd.  Dit keer willen we ook de nieuwe projecten die in de Kempen zijn ontstaan aan bod laten komen.

We starten meestal met een hoorcollege eventueel gevolgd door persoonlijke getuigenissen.  Er zal steeds voldoende ruimte worden gelaten om vragen te stellen.

prijs: 180 euro voor professionals  / 60 euro voor mantelzorgers
Het is mogelijk om voor losse dagen in te schrijven: 35 euro per dag voor professionals / 10 euro voor mantelzorgers

Inschrijven via deze link

AGENDA:

Dag 1: 6 oktober  / Thema: Medische aspecten
           Spreker: Prof. Cras Patrick, Diensthoofd neurologie UZA,Hoogleraar UA
           Inhoud: Beschrijving van de verschillende vormen van Jongdementie, diagnostische technieken, behandeling (zowel medicamenteus als niet- medicamenteus)
           aansluitend met getuigenis
Dag 2: 17 november  /  Thema: Klein(e)kinderen
               Spreekster: Kathleen Aerts, gewezen K3 zangeres  aansluitend met nog een andere getuigenis
Dag 3: 8 december   /   Thema: Seksualiteit en intimiteit
          Spreekster: Nelle Frederix dementieconsulente ECD Paradox met aansluitend een getuigenis.
Dag 4: 26 januari    /  Thema: Momenten die ertoe doen
           sprekers uit verschillende settings en aansluitend met getuigenis
Dag 5: 23 februari   /  Thema: Juridische aspecten
           Spreker: Christophe Lemmens en aansluitend met getuigenis

Dag 1 tot en met dag 5 gaan telkens door van 13u30 tot 16u

Locatie : Hivset, Herentalsstraat 70, Turnhout
Dag 6: 30 maart
           Thema: Vlaams Symposium Jongdementie: Frontotemporale dementie

           Spreker: o.a. Professor Vandenbulcke Mathieu, ouderenpsychiater UZ Leuven

 ANDERE LOCATIE!!! Wit-Gele Kruis, Nonnenstraat 12 bus 1 , 2200 Herentals
           van 9u30 tot 13u met aansluitend broodjeslunch.