Herentals

De Familiegroep Dementie Regio Herentals (Vlaamse Alzheimer Liga) brengt lotgenoten samen in een gemoedelijke sfeer waar ze hun verhaal kwijt kunnen, tips en ervaringen kunnenn uitwisselen, hun zorgen kunnen uiten, … Soms kan er een spreker worden gevraagd met specifieke informatie, maar de kracht van de familiegroep komt vanuit de groep zelf. Leren van elkaar, luisteren naar elkaar.

De data van de Familiegroepen te Herentals van 2017 zijn de volgende:

  • 10 januari 2017            De opvang van personen met jong-dementie in het WZC
  • 09 februari 2017          Hoe kunnen we de levenskwaliteit van de personen met dementie verbeteren?
  • 07 maart 2017              Film ‘away from Her’
  • 20 april 2017                Dementie is meer dan vergeten
  • 10 mei 2017                  Herinneringen ophalen met personen met dementie
  • 09 juni 2017                 Positief omgaan met de gevoelens van personen met dementie
  • 19 september 2017      Mensen met dementie en hun zelfbeleving ondersteunen
  • 19 oktober 2017           Het proces van dementie… voor de mantelzorger
  • 08 november 2017      Wegwijs in mantelzorg
  • 29 november 2017      Monoloog ‘Mist, mijn moeder en ik’

Voor meer info bekijk deze link

Voor meer informatie kan je terecht bij:
Dany Vrydag
014 70 31 80
dany.vrydag@telenet.be of familiegroep.dementie.herentals@telenet.be

www.familiegroepdementie-herentals.be