Referentiepersonen dementie

Referentiepersonen dementie

Wil je de mens achter de persoon met dementie centraal stellen en respecteren? Zie je jezelf in jouw organisatie wel het aanspreekpunt worden voor vragen van je collega’s over de begeleiding van personen met dementie? Heb je zin om samen met je directie en je collega’s ideeën uit te werken zodat je organisatie een (nog betere) zorg kan bieden aan personen met dementie? Voel je je geroepen om de behoeften van personen met dementie in het werkveld te verdedigen? Dan ben jij misschien wel de geknipte persoon om referentiepersoon dementie te worden!

Een referentiepersoon dementie is een professionele hulpverlener in de zorgsector die zich engageert om in de eigen werksetting de kwaliteit van de begeleiding van en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen. Referentiepersonen zijn de ambassadeurs van mensen met dementie in hun organisatie.

Referentiepersonen nemen vakinhoudelijk leiderschap rond dementie op zich:

> ondersteunend, adviserend en coachend tegenover collega’s
> adviserend tegenover de organisatie rond het ontwikkelen van goede dementiezorg

De opleiding is opengesteld voor diverse actoren: woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg, ziekenfondsen en andere thuiszorgorganisaties. Binnen de sector van de woonzorgcentra wordt de functie erkend en onder bepaalde voorwaarden gefinancierd:

> RIZIV-omzendbrief van 30 juni 2011
> RIZIV-omzendbrief van 6 augustus 2012

Opleiding
Om referentiepersoon dementie te worden, neem je deel aan één van de opleidingen referentiepersoon die jaarlijks door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in nauwe samenwerking met de collega’s uit de regionale centra georganiseerd worden. Hier kan je je aanmelden voor de opleidingen die starten in januari 2018. Je kan ook alle informatie rustig nalezen in de opleidingsbrochure.

Van de cursist verwachten we:
> een uitgesproken motivatie om deze intensieve opleiding te volgen
> een duidelijk engagement om de uitdaging als referentiepersoon dementie ten volle aan te gaan
> voldoende ervaring en competenties in het begeleiden van en de zorg voor personen met dementie

 

Van leidinggevenden en directie van de voorziening  verwachten we dat:
> de cursisten de functie van referentiepersoon dementie na afloop van de opleiding kunnen opnemen en de nodige experimenteerruimte krijgen
> een passende functieomschrijving opgemaakt wordt
> de referentiepersoon dementie een duidelijke plaats krijgt in het organogram
> de nodige randvoorwaarden gecreëerd worden voor het maximaal slagen van de functie

De opleiding is dan ook niet vrijblijvend. Het uitoefenen van de raadgevende en sensibiliserende opdracht vraagt heel wat kennis, ervaring en vaardigheden. Je wordt als cursist gestimuleerd om de inzichten, vaardigheden en attitudes die tijdens de opleiding aan bod komen, meteen toe te passen in de praktijk. Via werkplekopdrachten verwachten we dat je actief reflecteert op de cursusinhouden en initiatief neemt binnen je werksetting. Gedurende de opleiding wordt er geregeld ruimte gemaakt voor uitwisseling en feedback op het proces dat je binnen jouw werksfeer doorloopt.

Een schriftelijke neerslag van deze reflectie en het slagen in een schriftelijk examen zijn een voorwaarde tot het verkrijgen van het getuigschrift referentiepersoon dementie.

Meer info

> Aanmelden voor de opleiding tot referentiepersoon dementie 2018:
• Opleiding Brugge
• Opleiding Gent
• Opleiding Dilbeek
• Opleiding Geel

> Transitieplan dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu
> Handboek voor referentiepersonen dementie: ‘Dementie: van begrijpen naar begeleiden’