Alzheimer Care Trainer

In het kader van een project over Alzheimer heeft Brusano deelnemers nodig voor een korte bevraging.

 

De ACT, Alzheimer Care Trainer is een hulpmiddel, volledig op maat van de patiënt, om de dagelijkse zorgtaken te vergemakkelijken en de stress te verminderen van de zorgverleners.

Deze opleidingstool is nuttig voor informele zorgverstrekkers (mantelzorger, vrijwilliger) of formele, professionele zorgverstrekkers (thuiszorg, huisartsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten…)

Bent u geïnteresseerd in een nieuw hulpmiddel, een Alzheimertraining tool die u kan helpen in uw dagelijkse activiteiten?

Wilt u er meer over weten?

Het volstaat dat u op deze link klikt en daarna uw taalkeuze aangeeft en in welke hoedanigheid u meedoet.

De enquête duurt slechts 5 minuten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en de resultaten anoniem verwerkt.

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Brusano en partners.

——————

 

Dans le cadre d’un projet de formation sur la maladie d’Alzheimer, Brusano a besoin de participants à un bref sondage

Le formateur ACT : Alzheimer Care Trainer a pour objectif de vous aider dans vos tâches de soins quotidiens, de réduire le stress et de vous aider à gérer au mieux le profil du patient.

Cet outil est destiné aux prestataires de soins informels (aidants proches, bénévoles) et aux professionnels des soins formels (aides à domicile, médecins, infirmières, ergothérapeutes etc.)

Etes-vous intéressé par un nouvel outil, un outil de formation sur la maladie d’Alzheimer qui peut vous aider dans vos activités quotidiennes ?

Voulez-vous en savoir plus à ce sujet ?

Pour participer au sondage à cliquez sur ce lien.

L’enquête ne prend que 5 minutes, vos données seront traitées de manière confidentielle et les résultats traités de manière anonyme.

 

Merci pour votre contribution !

Brusano et ses partenaires