Door ECD brOes

Vormingsaanbod ECD brOes

Vormingen 2019-2020:

In samenwerking met ECD Vlaanderen organiseren we voor 2019-2020 komende vormingen:

Al deze vormingen gaan door bij ECD brOes, Haachtsesteenweg 76, 1210 Brussel.

Vorming op vraag:

Er is een vormingsaanbod voor zorgverleners, een aanbod voor mantelzorgers en familieleden, en een aanbod voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema dementie. U kan het Vormingsaanbod brOes volledig downloaden en bekijken in pdf formaat.

Samen met uw organisatie kunnen wij ook een gepaste vorming op maat voorzien.

Mogelijke thema’s zijn:

  • Wat is dementie? Symptomen, oorzaken en vormen, verloop.
  • De belevingswereld van personen met dementie
  • Hoe omgaan met personen met dementie?
  • Verbale en non-verbale communicatie met mensen met dementie
  • Belevingsgerichte zorg voor personen met dementie
  • Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag bij mensen met dementie
  • Differentiaaldiagnose: dementie – depressie –delier
  • Seksualiteit en intimiteit
  • Zinvolle activiteiten voor personen met dementie

Indien er een thema ontbreekt in deze lijst waar u toch vorming voor wenst, kan u ons dat gerust laten weten en dan zoeken we samen naar een geschikte oplossing.