Praktijkboek tuintherapie

Recensie
Praktijkboek tuintherapie
Jenny Löffel, Moncy Vidal & Herman Vereycken
Uitgeverij Politeia, 2018, 73 blz. + activiteitenfiches
ISBN: 978 2 509 03256 0

Met de recente publicatie van ons referentiekader voor kwaliteit van wonen, leven en zorg van mensen met dementie en de herprofilering van animatie in woonzorgcentra naar begeleiding wonen en leven is duidelijk dat woonzorgcentra uitgedaagd worden om extra werk te maken van het wonen, aanvullend op de zorg die men aanbiedt. Personen met dementie of andere bewoners van woonzorgcentra verblijven er gemiddeld enkele jaren. Dat maakt het belangrijk dat men er zich thuis voelt, dat het een plezierige woonomgeving is. Dat vraagt niet alleen wat op vlak van architectuur en binneninrichting, maar ook een gevarieerd aanbod aan dagbesteding, zodat interesses en hobby’s uit het verleden verdergezet kunnen worden, of nieuwe verworven kunnen worden. Het ligt voor de hand dat er dus meer nodig is, en daadwerkelijk ook meer georganiseerd wordt, dan de spreekwoordelijke bingo.

Om dat diverse aanbod van dagbesteding verder te verrijken, publiceerde uitgeverij Politeia onlangs het praktijkboek tuintherapie, gericht op betekenisvolle groenactiviteiten binnen de ouderenzorg. Het is voornamelijk gericht op woonzorgcentra, maar ook relevant voor bvb. lokale dienstencentra of een cluster van serviceflats. De publicatie valt uiteen in twee delen: enerzijds een toegankelijke inleiding op tuintherapie, anderzijds een reeks activiteitenfiches.

In het eerste deel staan de auteurs stil bij begripsbepaling van tuintherapie als onderdeel van groene zorg en de huidige praktijk van tuintherapie en therapeutische tuinen in het Vlaamse zorglandschap. Ze staan ook stil bij de voordelen en meerwaarde van tuintherapie, onder meer voor personen met dementie. In dit deel vind je ook een overzicht van onderzoek naar de lichamelijke, sociale en cognitieve effecten van tuintherapie, alsook informatie over het opstellen van een tuintherapeutisch programma en toelichting op de activiteitenfiches. Als bijlage vind je hier ook een literatuurlijst en een overzicht van buitenlandse organisaties die rond tuintherapie werken.

Deel twee van de publicatie bestaat uit 50 activiteitenfiches in een ringmap. Ze zijn op stevig papier gedrukt en geplastificeerd, zodat ze eenvoudig uit de map gehaald kunnen worden en zonder ze te beschadigen bij een activiteit gebruikt kunnen worden. Elke fiche geeft informatie over één specifieke activiteit, zoals bijvoorbeeld een bloemstuk voor Pasen of Kerst maken, het werken in een verhoogde bloembak, miniatuurtuintjes aanleggen, bloemen drogen of pesto maken.
Elke fiche heeft dezelfde overzichtelijke opbouw en geeft informatie over  hetseizoen waarin de activiteit georganiseerd kan worden, de kostprijs, de benodigde tijd, de gewenste vaardigheden van de deelnemers, de benodigdheden, nodige voorbereiding en natuurlijk de werkwijze.

Neem zeker ook eens een kijkje op de website waar de organisatie achter deze publicatie extra informatie aanbiedt. Wie daarna nog onvoldoende informatie heeft, kan bij ons gratis een digitale brochure opvragen van onze Franse collega’s (verkrijgbaar in het Frans en het Engels). Je kan daarvoor mailen naar doc@dementie.be.

Jan Steyaert, PhD
wetenschappelijk medewerker
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
jan.steyaert@dementie.be