4 Limburgse woonzorgcentra ontvangen bijzondere vergunning jongdementie

Extra zorg voor mensen met jongdementie in woonzorgcentra gespreid over Vlaanderen

Naar schatting 1.800 mensen hebben in Vlaanderen een vorm van jongdementie (voor de leeftijd van 65 jaar). Om de jonge gezinnen die hierdoor getroffen worden vooruit te helpen heeft de Vlaamse Regering op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een bedrag vrijgemaakt van ruim 3 miljoen euro. Na een oproep aan de sector worden de vergunningen toegewezen aan woonzorgcentra die zich in het bijzonder zullen toeleggen op de zorg en ondersteuning van deze doelgroep.

De woonzorgcentra ‘met een specialisatie in zorg en ondersteuning van personen met jongdementie’ die een bijzondere vergunning bekomen:
1. Ontvangen een jaarlijkse werkingssubsidie, specifiek voor de organisatie van kwaliteitsvolle, gespecialiseerde zorg en ondersteuning van de persoon met jongdementie en zijn familie of gezin. Ze kunnen daardoor voor hun bewoners met jongdementie een forfaitaire financiële korting van 25 euro per dag op de factuur geven.
2. Moeten minstens 0,5 VTE per 10 personen met jongdementie bijkomend personeel aanwerven dat beschikt over een getuigschrift referentiepersoon dementie.

De woonzorgcentra in Limburg die recent de vergunning toegewezen kregen:

WZC Ocura Montenaken (5 woongelegenheden)
WZC Sint-Jan Berchmanstehuis Hamont-Achel (7 woongelegenheden)
WZC St-Franciscus Tongeren (7 woongelegenheden)
WZC Mandana (Genk) (8 woongelegenheden)

Lees hier meer info.