Projectoproep “Samen MENS” – link naar inschrijfplatform

Met het project Samen MENS wil de Vlaamse overheid het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie verder verspreiden en verankeren in de woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties.

Om dit te realiseren, co-financiert ze 20 nieuwe coachingstrajecten die begeleid worden door de expertisecentra dementie.

Stel je nu kandidaat voor een coachingtraject van 15 maanden rond persoonsgerichte zorg bij mensen met dementie.

Wie komt in aanmerking?
De diensten voor gezinszorg, diensten voor oppashulp, diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, centra voor herstelverblijf, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang en de woonzorgcentra, inclusief de centra voor kortverblijf type 1.

De organisaties die willen participeren, vullen een projectdossier in. Ze zijn ook bereid een deel (25% of 1.625 euro) van het coachingstraject te betalen.
Een onafhankelijke jury selecteert de voorzieningen/diensten die in aanmerking komen voor de trajectbegeleiding.

Alle info en de link naar het platform van de Vlaamse overheid: https://www.dementie.be/nieuwe-projectoproep-samen-mens

ECD Vlaanderen en alle regionale expertisecentra dementie zijn er klaar voor.
Jullie ook?