ECD Contact leent een hulpmiddelenkoffer uit

Hulpmiddelenkoffer, uit te lenen bij ECD Contact

Welke dag zijn we vandaag? Waar heb ik mijn sleutels gelaten? Hoe werkt dit toestel? Heb ik mijn medicatie al ingenomen vandaag? Wanneer komt mijn dochter langs? In welke kast staan de borden? Hoe vind ik ook ‘s nachts de weg naar het toilet? Is het veilig om vader zo lang alleen te laten? Kan ik ervoor zorgen dat moeder rustiger wordt? Geraak ik het huis nog binnen als vader de deur langs de binnenkant op slot heeft gedraaid?

ECD Contact stelde een hulpmiddelenkoffer samen om mantelzorgers en zorgverleners te informeren over bestaande dementie-specifieke hulpmiddelen. Deze kunnen in de thuissituatie gehanteerd worden, maar zijn evenzeer in (semi-)residentiële settings van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan een kalenderklok, een aangepaste agenda, een praatknop, een fototelefoon en een universele afstandsbediening.

Eenvoudige woningaanpassingen en hulpmiddelen kunnen het leven van personen met dementie en hun mantelzorgers een stuk aangenamer maken. Toch bestaat er niet op elke vraag of elk probleem dat zich stelt een pasklaar antwoord. Bij dementie gaat het om maatwerk.

 

De hulpmiddelenkoffer van ECD Contact bevat:

  • hulpmiddelen die een meerwaarde kunnen betekenen in het dagelijks leven van personen met dementie en hun omgeving
  • een vragenlijst om na te gaan of een hulpmiddel wenselijk of noodzakelijk is
  • een overzichtsbrochure waarin informatie opgenomen is over: de hulpmiddelen te vinden in de koffer, overige interessante hulpmiddelen, waar deze te verkrijgen zijn en hoeveel ze ongeveer kosten. Deze overzichtsbrochure is ook steeds online te raadplegen.

 

Geïnteresseerde hulpverleners en mantelzorgers kunnen de hulpmiddelenkoffer (in zijn geheel) ontlenen voor een periode van maximum 4 weken, mits betaling van een waarborg van € 100. De koffer en bijhorende hulpmiddelen dienen in oorspronkelijke staat ingeleverd te worden. Indien een product stuk is of ontbreekt, wordt dit product volledig terugbetaald door de ontlener. Bij het laattijdig inleveren van de hulpmiddelenkoffer zijn we genoodzaakt om een boete aan te rekenen.

Aanvragen voor het ontlenen kan via ecd.contact@hogevijf.be of 011 88 83 84.