Expertendag dementie: “Nothing about us, without us” (24/11/22)

Expertendag dementie: “Nothing about us, without us” (24/11/22)

“Nothing about us, without us”. Het is de slogan die personen met dementie een stem gaf en die het debat rond participatie in de samenleving aanzwengelde. Een oproep om hun autonomie te respecteren, in de breedste zin van het woord. Ook mensen met dementie hebben verwachtingen en wensen, over het heden en over de toekomst. Ze willen graag blijven beslissen over hun eigen leven, ook wanneer dementie hun cognitieve vermogen aantast. Naarmate het dementieproces vordert, neemt echter ook de kwetsbaarheid toe en is het onze plicht om te beschermen en geborgenheid te bieden. De juiste hoeveelheid geborgenheid geeft mensen een gevoel van veiligheid en tevredenheid. Te weinig geborgenheid kan leiden tot angst, depressieve gevoelens, stress en agitatie.

Het komt er dus op neer om de juiste balans te vinden tussen autonomie en geborgenheid. Hoe kan je maximaal ruimte creëren voor iemands wensen en verwachtingen en tegelijkertijd rekening houden met diens kwetsbaarheid?

Tijdens deze 7e editie van de Expertendag dementie werden inzichten in kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie met focus op autonomie en/in geborgenheid  gebracht door sprekers en workshopbegeleiders. Heel wat zorg- en onderwijsorganisaties toonden daarnaast hun aanbod en expertise inzake dementie tijdens de inspirerende kennismarkt.

De presentaties kunnen bekeken en gedownload worden via deze link.