‘Houvast-document’, een praktische houvast na de diagnose

Een praktische houvast na de diagnose

‘En daar stonden we dan, samen op de parking, niet wetende wat er zou komen en wat ons te doen stond.’

Als de diagnose dementie valt, is de impact op het leven voor zowel de persoon met dementie als voor de dichte omgeving om het zacht uit te drukken groot. Er komen heel wat vragen op hen af zowel praktisch als emotioneel. Gelukkig bestaan er al heel wat initiatieven om mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen.

Informatie over het ziektebeeld zelf wordt makkelijker gevonden, maar andere zaken worden eerder ‘gaandeweg‘ ontdekt als men ermee geconfronteerd wordt. Denk maar wat te doen bij vermissing of hoe zit het nu met autorijden? Mantelzorgers moeten dan zelf telkens op zoek gaan naar de juiste informatie en ondersteuning en geven vaak aan dat ze dat allemaal veel eerder hadden moeten weten.
Juist daar wil initiatiefnemer ECD Paradox samen met de andere regionale expertisecentra dementie een hand reiken en werd een ‘houvast-document’ ontwikkeld. Het biedt een overzicht van vaak voorkomende zaken die ondersteuning kunnen bieden na het krijgen van de diagnose dementie.

ECD Contact neemt deze brochure mee op in het Zorgpad dementie Limburg. De brochure is steeds te downloaden via https://www.dementie.be/ecdcontact/zorgpad-dementie-limburg/ en www.ikzoekeenzorgpad.be.