SaniMemorix, vaccin tegen dementie

SaniMemorix, vaccin tegen dementie  

September 2018

Op de internationale Alzheimerdag, vrijdag 21 september 2018, werd een publiekscampagne gelanceerd om aandacht te vragen voor de relatie tussen leefstijl op middelbare leeftijd (40 tot 75 jaar) en het risico op dementie op hogere leeftijd. Een gezonde leefstijl kan het risico op dementie immers gevoelig doen dalen! Enkele 1000-en ‘vaccindoosjes’ met daarin een bijsluiter, een pillenstrip vol tips ‘goed voor je hersenen’ en ‘goed voor je hart’ én nootjes werden in gans Vlaanderen door de expertisecentra dementie verdeeld.

Be ambitious about prevention!!

Deze campagne werd ontwikkeld door ECD Vlaanderen en loopt in samenwerking met de Alzheimer Liga Vlaanderen, het Vlaams Apothekers Netwerk en Vlaams Instituut Gezond Leven, en wordt gesteund door ministers Jo Vandeurzen en Bianca Debaets.


www.SaniMemorix.eu informeert over elke beïnvloedende leefstijlfactor en of die een beschermend dan wel bedreigend effect heeft op het risico op dementie. Deze website wordt de komende jaren actueel gehouden met de nieuwste inzichten van wetenschappelijk onderzoek over het preventie-thema.

 

Geen pil, maar een doel. Triamant zet leefstijl in als wapen tegen dementie

Als ‘good practice’ in Limburg zet ook Triamant Haspengouw haar schouders onder deze actie en dit thema!

Lees hier meer over hun aanpak.

 

Mei 2019

Op 14 mei 2019 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie een richtlijn over het verlagen van het risico op dementie. Hun kernboodschap is dat een gezonde leefstijl het risico op dementie verlaagt. En ook zij zeggen dat wat goed is voor het hart, ook goed is voor de hersenen. Deze richtlijn bevestigt opnieuw de noodzaak van initiatieven zoals onzeSaniMemorix-campagne van de afgelopen maanden.