Nieuwsbrief ECD Contact juni 2015

dk_en_vdl

Op de voorzijde biedt het dementiekompas via vraag en antwoord zicht op het ruime aanbod van diensten en voorzieningen in de zorg voor personen met dementie. Alle bijhorende contactgegevens van het Limburgse aanbod kan u terugvinden in de verwijsgids dementie Limburg op de website van het Expertisecentrum Dementie Contact: www.ecdcontact.be. Je klikt links verder op ‘De Verwijsgids Dementie Limburg, gekoppeld aan het dementiekompas’.

Op de keerzijde van het dementiekompas staan zeer praktische en eenvoudige tips voor communicatie en omgang met personen met dementie.

De vraagprijs van het dementiekompas bedraagt € 3,00 voor professionelen. Mantelzorgers betalen € 1,00 voor een exemplaar. Het dementiekompas is verkrijgbaar bij ECD Contact (www.ecdcontact.be, 011/30.88.51).

De verwijsgids dementie Limburg is gratis te downloaden via www.ecdcontact.be

Oproep: beste zorg- en hulpverlener, neemt u aub even tijd om de contactgegevens van uw organisatie in de verwijsgids dementie Limburg te controleren? Zijn de gegevens niet helemaal correct, onvolledig en/of heeft u een aanbod dat nog niet opgenomen is in de gids, laat het ons weten via ecd.contact@ocmwhasselt.be!

Expertendag 2015: Save the date! LND

Op 19 november 2015 organiseert het Limburgs Netwerk Dementie haar derde expertendag. Limburgse zorg- en hulpverleners in de zorg voor personen met dementie gaan aan de hand van workshops en een kennismarkt aan de slag rond het thema ‘moeilijk hanteerbaar gedrag’ van personen met dementie.

In onze nieuwsbrief van september vind je het programma en alle praktische informatie terug.

Expertendag 2015: Oproep

Kennis delen, expertise delen en netwerken zijn belangrijke doelstellingen van het Limburgs Netwerk Dementie. De expertendag biedt de mogelijkheid om dit optimaal en efficient te doen!

Heb je als organisatie interesse om jouw goede praktijkvoorbeeld(en) in de zorg voor je patiënten/cliënten/bewoners met dementie tijdens de kennismarkt  te delen met de aanwezigen van de expertendag? Wij horen het graag via ecd.contact@ocmwhasselt.be !

DementieLinken: Limburgse Overlegplatforms Dementie

Sinds begin 2013 organiseert het Limburgs Netwerk Dementie 2 x per jaar in de 5 Limburgse regio’s een dementieLink. Hier komen de belangrijkste actoren in het Limburgse werkveld van de dementiezorg samen om kennis te delen en praktijkervaring uit te wisselen. Doel is NIET om het zoveelste overleg te creëren, maar om de kwaliteit op de werkvloer te verhogen door bestaande expertise samen te brengen en gaandeweg de Limburgse matrix in te vullen met de belangrijkste hiaten en overlappingen in de zorg voor personen met dementie. De dementieLink is bijgevolg een regionaal lerend netwerk, de link of schakel tussen de verschillende actoren in de zorg voor personen met dementie in de provincie Limburg.

Heb je interesse om deel te nemen aan de dementieLink in jouw regio?  Laat het ons weten via ecd.contact@ocmwhasselt.be en we bezorgen de nodige informatie enkele weken vòòr het plaatsvinden van de desbetreffende dementieLink!

kaart linken

DementieLinken najaar 2015:

– DementieLink West: 13/10/15, 13u30-16u

– DementieLink Zuid: 22/10/15, 13u30-16u

– DementieLink Noord: 27/10/2015, 13.30u-16u

– DementieLink Oost: 29/10/15, 9u30-12u

6-Daagse opleiding ‘Wegwijs in dementie op jonge leeftijd’, najaar 2015

Dementie wordt vaak geassocieerd met ouderen. Nochtans krijgen heel wat mensen, jonger dan 65, te maken met dementie. Men spreekt dan van ‘dementie op jonge leeftijd’ of ‘jongdementie’.

De noden en behoeften van deze jonge mensen zijn anders dan die van ouderen met dementie. In een 6-daagse opleiding, georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Contact en Expertisecel Ouderenzorg, UniversityCollege Leuven-Limburg (voormalige KHLim), brengen experten informatie over dementie op jonge leeftijd. Thema’s als medische aspecten; het (Limburgse en Vlaamse) zorgaanbod; omgaan met jongdementie; hulpmiddelen en zinvolle activiteiten; ethische kwesties en juridische aspecten komen aan bod.

Mantelzorgers getuigen en herkenbare voorbeelden worden aangereikt. De opleiding wordt afgesloten met de filmvoorstelling “Still Alice”. Tijdens een netwerkreceptie wordt de mogelijkheid geboden het boek ‘Dementie op jonge leeftijd’ aan te kopen.

De opleiding staat open voor alle geïnteresseerden in deze problematiek: mantelzorgers, mensen met jongdementie, hulpverleners, docenten, studenten, …

De opleiding loopt over 6 avonden: 24/9, 8/10, 22/10, 12/11, 26/11 en 10/12/15, telkens van 19u30 tot 21u30, in Diepenbeek.

Meer praktische informatie over ondermeer het programma en de inschrijving vindt u in de brochure en via deze link.

Let op: de inschrijving, via deze link, gebeurt apart voor professionelen/studenten enerzijds en mantelzorgers anderzijds. Mantelzorgers kunnen immers, in tegenstelling tot professionelen/studenten, inschrijven voor aparte avonden.

Reflectiedagen voor Limburgse Referentiepersonen Dementie 2015

badge_RPDBegin 2015 startte ECD Contact met een nieuwe reeks van Reflectiedagen voor Limburgse Referentiepersonen Dementie. Tijdens de reflectiedagen wordt telkens in de voormiddag een inhoudelijk gedeelte aangeboden en gaan de referentiepersonen dementie in de namiddag in kleinere groepen aan de slag met casuïstiek en methodieken.

 

 

In het najaar gaan nog 2 reflectiedagen door bij ECD Contact:
– 22/09/2015 (9u30-16u): Aan de slag met begeleidingsmethodieken
– 26/11/2015 (9u30-16u): Palliatieve zorg en dementie

Limburgse zorgverleners die in juni afstuderen als referentiepersoon dementie of die eerder hun getuigschrift behaalden en alsnog willen deelnemen aan de 2 reflectiedagen van het najaar kunnen zich nog inschrijven via ecd.contact@ocmwhasselt.be.

Vermeld je naam en facturatieadres. Inschrijvingsgeld voor de 2 dagen bedraagt € 100 (inclusief broodjesmaaltijd en hand-outs).

Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt!

Meer info: ecd.contact@ocmwhasselt.be

 

Bibliotheek ECD Contact

ECD Contact update haar bibliotheeklijsten. De uit te lenen (en aan te kopen) boeken, CD’s en DVD’s kan je teruvinden via onze webiste www.ecdcontact.be

Activiteiten / Vorming in Limburg

Limburgs aanbod psycho-educatie voor mantelzorgers ‘Dementie en nu’

“Dementie en nu”, zo heet het nieuwe psycho-educatiepakket dat het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw samen met de Vlaamse Alzheimer Liga vzw opmaakte.

PEpakket

Het Sint-Franciscusziekenhuis, Heusden-Zolder organiseert reeds haar tweede reeks ‘Dementie en nu’ voor mantelzorgers van personen met dementie.
Wanneer? van 11 september tot 13 november, iedere vrijdag van 12u30 tot 15u30.
Waar? Sint-Franciscusziekenhuis, Pastoor Paquaylaan 129, 3550 Heusden-Zolder.
Kostprijs: € 185 voor deelname aan 10 sessies van 3u + boek ‘Dementie en nu’.
Info en inschrijving via Astrid Herman (neuropsychologe en Dementie-en-nu-coach): astrid.herman@sfz.be

Meer informatie over het psycho-educatiepakket zelf kan u nalezen op www.dementie.be.

 

Dementie en nu-kennismakingspakket voor onderwijsinstellingen en organisaties nu ook beschikbaar! Lees hier meer.

pe_kennismakingspakket

Heb je ook interesse om ‘dementie-en-nu-coach’ te worden? De Train-the-trainer vindt plaats op 9/10/15 in Edegem. Lees hier meer.

Reflectievoormiddag voor paramedici ‘Beweeg, beleef en ontmoet’

vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg organiseert op 26 juni 2015 een praktijkgerichte reflectiedag, waarin zij uitgebreid informeren over hun ‘Beweeg, Beleef en Ontmoet’ werking.

Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 50 personen, dus inschrijven en snel zijn is de boodschap. Deze reflectievoormiddag is gratis.

Inschrijven kan door naam en voorziening door te geven aan directiesecretariaat@begralim.be

Vlaams Congres Palliatieve Zorg 2015

Op 22 september 2015 organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw het 12e Vlaams Congres Palliatieve Zorg.

Het thema is: ‘De kunst van het verbinden: over relaties in palliatieve zorg’.

Voor meer informatie en inschrijvingen klik hier.

Project “Agressie tegen zorgpersoneel”

Agressie tegen zorgpersoneel is een groot maatschappelijk probleem met veel oorzaken en verdragende gevolgen. Een integrale organisatiebrede aanpak op maat is noodzakelijk. In september 2015 start de cel ouderenzorg van University-College Leuven-Limburg met een project omtrent deze thematiek met als eindresultaat een multidisciplinaire toolbox voor de aanpak/preventie van agressie van patiënten/familieleden tegen personeel in de zorg- en welzijnssector. Deze toolbox zal inhouden, methodieken en evaluatiemateriaal omtrent aanpak/preventie van agressie in de zorg bevatten. Voortbouwend op de expertise van de cel ouderenzorg worden 2 pilootprojecten opgezet (in een woonzorgcentrum en op een afdeling geriatrie van een algemeen ziekenhuis).

Indien u interesse heeft in dit project, neem contact op met de coördinator van de expertisecel ouderenzorg: jessie.schrijvers@ucll.be.

Hogeschool PXL en de UC Leuven – Limburg ‘trekken samen ten strijde tegen sociale eenzaamheid bij ouderen’

Sociale eenzaamheid wijst op het gemis van relaties met een brede groep mensen, een beperkt sociaal netwerk (vrienden, familie, kennissen) of ontevredenheid over het aanwezige sociaal netwerk. In Vlaanderen wordt een ruime waaier aan interventies opgezet om sociale eenzaamheid te voorkomen of terug te dringen.

Om dit aanbod zo volledig mogelijk in beeld te brengen, hebben zij U nodig!

Vul deze web-survey in en zet de interventie(s) van uw organisatie in de picture!!

 

Vragen? Neem contact op met Jessie Schrijvers (011/180600) of via jessie.schrijvers@ucll.be

Masterplan Ouderenzorg Limburg 2014-2030 voorgesteld

Het gloednieuwe masterplan is vrijdag 12 juni voorgesteld aan bijna 200 deelnemers in het Provinciehuis.Vindt hier meer informatie en download het masterplan.

ouderenzorg_masterplanouderenzorg

Nieuws vanuit Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

CONGRES 1 OKTOBER 2015  ‘Langer thuis met dementie’: de (on)mogelijkheden in beeld

congres

Op 1 oktober 2015 organiseert het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen i.s.m. de Provincie Vlaams-Brabant een studiedag over de zorg voor thuiswonende personen met dementie en hun mantelzorgers. Het is de wens van velen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Op de studiedag staan de verschillende manieren centraal waarop we dat zelfstandig thuis wonen kunnen ondersteunen.

Inschrijven kan via deze link.

Jaarverslag Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en regionale Expertisecentra Dementie is beschikbaar

Ook benieuwd naar wat de expertisecentra dementie zoal het afgelopen jaar hebben gerealiseerd?   Ontdek het in het kersverse jaarverslag 2014 dat we je graag via deze nieuwsbrief aanbieden. Met ons samenwerken? Advies inwinnen? Op zoek naar expertise inzake dementie? Maatschappelijke sensibilisering? Wetenschappelijke info?

Je vindt het bij ons. Zo niet, dan helpen we het mee uitzoeken!      > Naar het jaarverslag 2014: klik hier.

Realisaties in het kader van het Transitieplan ‘Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu’: Cursus zorg verlenen aan mensen met dementie thuis

Dcursus_2eze opleiding is samengesteld en ontwikkeld in overleg met een klankbordgroep, bestaande uit vormingsmedewerkers uit de diensten voor gezinszorg. De opleiding is gegoten in de publicatie ‘Zorg verlenen bij mensen met dementie thuis. Samen in transitie naar excellente zorg.’
Met deze publicatie, bestaande uit een handleiding voor de trainer en een cursistenbundel, bieden het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale expertisecentra hulpverleners en opleiders het nodige houvast in hun streven naar goede dementiezorg. In de handleiding vinden de trainers informatie over de ontstaanscontext en de doelstellingen van de publicaties, alsook de didactische visie van waaruit deze handleiding en de cursus met zijn leeractiviteiten is opgebouwd. Het tweede deel is integraal gewijd aan duiding bij de zestien onderdelen uit de cursus.

Meer info en bestellen

 

< boven > < venster sluiten >