Nieuwsbrief ECD Contact juni 2017

Beste lezer,

Alvorens de zomermaanden te starten, willen we u graag nog een korte nieuwsbrief toezenden. Hierin ligt de focus op onze nieuwe contactgegevens en enkele activiteiten in en kort na de zomermaanden. In september bezorgen we u opnieuw informatie over tal van nieuwe Limburgse en Vlaamse vormingen, projecten en activiteiten!

Ondertussen veel plezier van een mooie zomer en een deugddoend verlof!

Het ECD Contact-team

ECD Contact is verhuisd!

Onze nieuwe contactgegevens:

Expertisecentrum Dementie Contact

WZC Hogevijf, campus Banneux

Hadewychlaan 74

3500 Hasselt

011/88 83 84

ecd.contact@hogevijf.be

In de zomermaanden voorzien de medewerkers van ECD Contact zoveel mogelijk permanentie. Bij afwezigheid laat u een boodschap op het antwoordapparaat na of mailt u ons. Wij contacteren u zo snel mogelijk terug.

In de kijker: Activiteiten m.b.t. dementie in en kort na de zomermaanden

1. Wandeling tegen dementie: mantelzorger Fabienne Schepers organiseert voor de 2e maal een wandeling ten voordele van Alzheimer Research Centre KULeuven. Kom je op 13 augustus meewandelen in de Mombeekvalei? Meer info via www.wandelingtegendementie.be

 

2. Expertendag 2017: “Dementie, vergeet de familie niet!”. De vierde expertendag van het Limburgs Netwerk Dementie legt de focus op zorgen voor personen met dementie … samen met de familie. De thema’s die aan bod komen tijdens de plenaire toelichtingen en de workshops hebben betrekking op de persoon met dementie, maar leggen steeds de link met de betrokken familie. Hoe is dit voor de betrokken familieleden? Hoe voelen zij zich hierbij? Wat kan familie ondernemen? Hoe kunnen wij als zorg- en hulpverleners de familie optimaal betrekken en ondersteunen? …

Bekijk het volledige programma en schrijf in. Inschrijven kan tot en met 27/8 via deze link!

 

 3. De Alzheimer Code is een landelijk project dat dementie bespreekbaarder wil maken. Het pleit voor een genuanceerde, respectvolle beeldvorming en steekt een hart onder de riem van mensen met dementie én van diegenen die hen omringen, begeleiden, verzorgen.

De tweede editie van De Alzheimer Code loopt van 14 september tot 30 november 2017.
Initiatiefnemers zijn het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de Alzheimer Liga Vlaanderen en Hellebosch vzw.  Zij gaan een samenwerking aan met meer dan 100 organisaties en instellingen uit de wereld van kunst en cultuur, onderwijs, zorg en welzijn.

Ook ECD Contact en meerdere Limburgse organisaties zijn betrokken! Lees meer via http://alzheimercode.be/

< boven > < venster sluiten >