Nieuwsbrief ECD Contact mei 2016

Nieuws vannuit ECD Contact

Werelddag dementie: ‘Dementie beleef je niet alleen’

Naar jaarlijkse goede gewoonte organiseert de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw opnieuw haar “Werelddag Dementie”. Dit jaar in samenwerking met ECD Contact, UCLL en Menos. Het thema is: ‘Dementie beleef je niet alleen’. De Werelddag Dementie door in Genk, campus LiZa, op zaterdag 24 september 2016.

Alle informatie over de Werelddag Dementie vind je op http://www.alzheimerliga.be/ of in deze flyer.

affiche werelddag

Klik hier om de affiche om te vergroten.

 

Vorming ‘Vermissing van personen in de thuiszorg’ met als gastspreker Alain Remue

Save the date: Vrijdag 2 december 2016

Organisatie door Listel vzw, in samenwerking met ECD Contact

Meer info volgt in onze volgende nieuwsbrief!

 

Trainers dementiekundige zorgverlener in de gezinszorg in dialoog

Sinds de train de trainer voor het opleidingspakket ‘Zorg verlenen bij mensen met dementie thuis’ gegeven werd, deden heel wat trainers al ervaring op. Om hen blijvend te ondersteunen en de kwaliteit van de opleiding hoog te houden, nodigen alle regionale ECD’s hen uit voor een ontmoeting met collega-trainers. Deze ontmoeting is een unieke kans om met gelijkgestemden tips en tricks uit te wisselen om nog beter met het pakket te kunnen werken.

De Limburgse trainers nemen bij voorkeur deel in Limburg (Hasselt): 10/11/16, 9u30-12u30.  Meer info en inschrijven: klik hier.

De ontmoetingsmomenten in de andere provincies vind je hier.

Nieuws vanuit Limburg

Familiegroep dementie Beringen nodigt u uit!

Op 12 mei organiseert de familiegroep dementie te Beringen een gezellige namiddag met muziekgroep ‘ Teen en Tander ‘. Mantelzorgers en de personen waarvoor zij zorgen zijn zeer welkom.

Gratis toegang. Graag vooraf inschrijven wegens beperkte plaatsen.

 

Leerlingen De Robbert leren over dementie

inge en marleen 2In Hamont-Achel geven referentiepersonen dementie Inge Dreesen en Marleen Custers op een aangepaste wijze uitleg over dementie aan leerlingen van het derde studiejaar. Zo krijgen ze een realistisch beeld en proberen ze de taboes die er rond bestaan voor te zijn. Een stap op weg naar een dementievriendelijke gemeente.

Lees hier het artikel.

 

Thuisbegeleiding voor personen met jongdementie in regio Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek

Thuiszorgcoach Lindsay Vanhaeren (vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg) biedt psychosociale ondersteuning aan huis aan zowel jonge personen met dementie als aan hun mantelzorgers. Doel is de draagkracht van de betrokkene(n) te versterken wat de kwaliteit van leven ten goede komt.

De aanvraag kan gebeuren via de huisarts, het ziekenhuis, thuiszorgdiensten of andere instanties. U kan echter ook zelf contact opnemen. Er volgt een eerste vrijblijvende kennismaking in de thuissituatie. Tijdens dit intakegesprek worden de noden en hulpvragen in kaart gebracht en desgewenst wordt een individueel begeleidingstraject opgestart.

Lindsay Vanhaeren (verpleegkundige)

0472/27 29 77 – 011/24 93 57

ZChasselt@begralim.be

 

Avondseminarie ‘Fixatie-arme zorg’

Fixatie-arme zorg is een multi-disciplinaire uitdaging. De toepassing van vrijheid beperkende maatregelen als technische handeling is slechts 1 schakel in het geheel. Er zijn diverse voorwaarden om tot fixatie-arme zorg te kunnen komen. Tijdens dit avondseminarie wordt hier op ingegaan en aangevuld met een toepassing uit de dagelijkse praktijk. U wordt uitgenodigd om persoonlijke ervaringen van stimulerende en remmende factoren te delen vanuit uw eigen werkomgeving.

002_ucllUC Leuven-Limburg, 7 juni 2016, 19u

Meer info en inschrijven: lees hier.

 

 

Rijvaardigheid van 70-plussers met milde cognitieve problemen

CareVille onderzoekt de effectiviteit van training op rijvaardigheid van senioren, met milde cognitieve problemen, die zelf nog met de auto rijden.

Ze zijn op zoek naar senioren die willen deelnemen aan het onderzoek door zelf de trainingen (gratis) te volgen. Lees meer.

Nieuws vanuit Vlaanderen

Dementiebeleid in de buurlanden en bij ons

Momenteel wordt in Vlaanderen een update van het dementieplan voorbereid. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is hier samen met diverse andere actoren nauw bij betrokken. Ze voorzien dat dit nog voor de grote vakantie zal kunnen landen.

Lees hier meer.

 

De stem van mensen met dementie als ultieme toetssteen

ik heb dementieVrijdag 15 april was er zowel in Vlaanderen als in Nederland heel wat aandacht voor het thema dementie. Naar aanleiding van de lancering van het boek ‘Ik heb dementie’, met 50 openhartige brieven van mensen met dementie, maakte Jurn Verschraegen (directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) in het Radio1-programma ‘Hautekiet’ de luisteraars wegwijs in de actuele thema’s op weg naar een dementievriendelijk Vlaanderen. Gudrun Callewaert (bezielster van het buddyproject ‘Het Ventiel’), Piet Benoit (persoon met jongdementie) en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen schetsten mee de belangrijkste uitdagingen in de zorg voor mensen met dementie. Op een open en realistische manier over dementie praten zonder taboes, mensen met dementie stimuleren in de talenten die ze nog hebben, inzetten op lotgenotencontact en het belangrijkste van alles: ervoor zorgen dat de persoon met dementie niet alleen staat. Want zoals Piet Benoit treffend verwoordde: “Samen zijn we sterk!”

In de namiddag stond in het Nederlandse Den Haag de officiële voorstelling van het boek ‘Ik heb dementie’ op het menu. Het volledige verslag en info om het boek te bestellen kan je op de website www.dementie.be vinden.

 

 

Vroegtijdige zorgplanning bij dementie

Op 8 maart kregen de medewerkers van de expertisecentra dementie en de netwerken palliatieve zorg voorkennis van de richtlijn vroegtijdige zorgplanning bij dementie. Bruggen bouwen, respect voor de waardigheid van de persoon, dit nog vaak moeilijke thema bespreekbaar maken en de stem van alle betrokkenen respecteren, het zijn belangrijke uitdagingen. Tijdens de studiebijeenkomst was er heel wat inspiratie en enthousiasme om de vroegtijdige zorgplanning voor mensen met dementie te optimaliseren.

De richtlijn vroegtijdige zorgplanning is bijna klaar en wordt op 6 oktober officieel voorgesteld in Marke, samen met de app ‘Voor ik het vergeet’ van woonzorgcentrum De Ruyschaert. Benieuwd naar de aanbevelingen uit de richtlijn?

Je kan ze nu inkijken en beoordelen op duidelijkheid, aanvaardbaarheid en belangrijkheid via deze survey.

 

Vereenvoudigde boekenreeks helpt mensen met een beginnende dementie: primeur van de Alzheimer Liga Vlaanderen

stromae 3Simplified Stories zijn vereenvoudigde versies van bestaande boeken. Ze moedigen mensen met beginnende dementie aan om te blijven lezen. Simplified Stories vertellen de essentie van een verhaal, met kortere zinnen en makkelijkere woorden. Aange­paste typografie, extra afbeeldingen en korte samenvattingen zorgen voor geheugensteuntjes.

Het eerste boek in de reeks Simplified Stories is een aangepaste versie van de biografie, Maestro Stromae, over het leven van popster Paul Van Haver.

Klik hier voor meer informatie.

 

 

“Mantelzorg: over wat is en zou kunnen zijn”

Jan Steyaert, wetenschappelijk medewerker van ECD Vlaanderen, schreef een interessant artikel over mantelzorg op Sociaal.net: Lees hier.

< boven > < venster sluiten >