Nieuwsbrief ECD Contact november 2016

Nieuws vanuit ECD Contact

vermissingProvinciaal symposium “Vermissing van personen met dementie in de thuiszorg”: 2/12/16, gratis

13.30-13.35: Inleiding door LISTEL
13.35-15.00: Onrustwekkende verdwijningen in de thuiszorg.
Alain Remue, cel vermiste personen
15.00-15.20: Pauze met koffie en water
15.20-15.50: Verdwijning van personen met dementie,
het vermissingsprotocol. Katrien Moors, ECD Contact
15.50-16.00: Afsluiter door Julien Mertens, ECD Contact

Meer info en inschrijven: klik hier.

 

Vorming “Omgaan met mensen met dementie in het ziekenhuis”

Tijdens deze studiedag staan we stil bij de specifieke noden van personen met dementie en hoe je daar in het ziekenhuis zo optimaal mogelijk aan kan voldoen. We lichten het onderscheid tussen dementie en delier toe. We staan stil bij wijzen van benadering en contactname. We bespreken casussen en gaan interactief te werk.

Sprekers: Astrid Herman, werkzaam als neuropsycholoog  in het St-Fransiscusziekenhuis te Heusden-Zolder en Anneleen Janssensexpert binnen ECD Contact.

16/12/16, 9u30-16u30, te Leuven.

Meer info en inschrijven: klik hier.

 

Vorming “Atypische vormen van dementie en jongdementie”

Omwille van de grote interesse voor deze vorming in Hasselt op 2/12/16 (volzet) wordt ze herhaald op 19/5/2017 te Leuven (locatie zeer gemakkelijk bereikbaar met trein). Inschrijven kan via deze link.

 

Een praatcafé dementie opstarten… Hoe doe je dat ? mannetje-vraagteken

Denk je er aan een praatcafé dementie op te starten? Dan heb je wellicht vele vragen over hoe je dit kan aanpakken. Biedt je organisatie een praatcafé dementie alleen aan of is een samenwerking met andere partners in je regio mogelijk? Of sluit je best aan bij een reeds bestaand praatcafé in de naburige gemeente(n)? Hoe vaak organiseer je een praatcafé dementie, wie en hoe nodig je uit? Hoe leg je het jaarprogramma vast? Waar vind je sprekers?

Op deze en vele andere vragen biedt ECD Contact een antwoord tijdens een infomoment op 17/01/2017, 14-16u.

Lees hier meer.

Nieuws vanuit Limburg

CaTalPa – Care with talent and passion

In het project CaTalPa, gefinancierd vanuit SALK, werd een specialisatiedomein ‘dementie’ voor zorgkundigen uitgewerkt. De expertisecel Active Ageing van UC Limburg ontwierp, samen met ECD Contact, een competentieprofiel en opleidingscurriculum voor zorgkundigen die zich willen specialiseren in de zorg voor personen met dementie. Zorgkundigen krijgen een loopbaanperspectief in een functie die nu eerder als vlak wordt ervaren. Het aanwezige talent op de werkvloer wordt ingezet én meteen wordt een job in de (ouderen)zorg aantrekkelijker. Daarnaast ontwierpen we een assesment-procedure waardoor eerder verworven competenties en kwalificaties erkend kunnen worden en dus een snellere zij-instroom en doorstroom in de zorg gerealiseerd kan worden.

Contactpersoon: jo.gommers@ucll.be

 

Het belang van mondzorg bij zorgbehoevende ouderen

Op 3/12/16 vindt in UHasselt de Studiedag “Zorgbehoevende bejaarden met nog natuurlijke dentitie” plaats. Deze studiedag wil zowel de behandelende tandarts als de andere ‘verzorgenden’ (hulpverleners en mantelzorgers) helpen om de nodige tools te verkrijgen, zodat vooral op preventievlak veel onheil kan voorkomen worden bij de beoogde doelgroep. Ook de benadering bij personen met dementie wordt aangehaald.

Lees hier meer.

 

Nieuws vanuit Vlaanderen

Symposium ‘Armoede & Dementie’

In armoede leven en dementie hebben, is dat dubbel pech of is er een verband? Regionaal expertisecentrum dementie Orion ism PGN brengt samen met PSC-Open Huis en Centrum Kauwenberg op 29 november in Wilrijk deze dubbele problematiek onder de aandacht met een gevarieerd symposium. Op het programma staan o.a. een lezing over de gezondheidsrisico’s van armoede, de voorstelling van een nieuw vormingspakket rond het thema, een debat, de première van de film ‘Armoede & dementie’ met getuigenissen van mensen met dementie, mantelzorgers en professionals en nog veel meer. Met medewerking van Dimitri Leue!

Meer info en inschrijven via deze link.

 

Het vormingsaanbod van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, in samenwerking met de regionale ECD’s

vormingsbrochure 16-17  … nog niet gelezen? Ga hier op ontdekking!

 

< boven > < venster sluiten >