Het aanbod van het Ouderenteam CGG-LITP in een nieuwe flyer

Het CGG-ouderenteam ondersteunt bij problemen als depressie, angst, rouw, psycho-organische stoornissen (zoals beroerte, dementie). Het CGG-ouderenteam biedt ook vorming aan en geeft advies bij vragen naar omgang met ouderen, het bevorderen van de levenskwaliteit en het vergroten of behouden van de eigen draagkracht.

Ben je ouder dan 60? En heb je psychiatrische, psychologische of psycho-sociale problemen?

Ben je familie of een mantelzorger van een zorgbehoevende oudere?

Werk je met ouderen in de thuiszorg of in een woonzorgcentrum?

Ervaar je individuele, relationele, familiale moeilijkheden die samengaan met het ouder worden?

Dan kan je bij het CGG terecht. Bekijk hier