Inloophuis dementie Overpelt

In het voorjaar van 2016 opende het Inloophuis dementie te Overpelt.

Het inloophuis dementie (WZC Immaculata Overpelt) biedt een zorgpad dementie in Noord-Limburg waarin individuele begeleiding van de persoon met dementie en zijn familie, informatieverstrekking en vorming, samenwerking, netwerking, interactie en doorverwijzing naar andere organisaties centraal staan.

Bekijk de flyer met meer informatie.