Onderzoek naar het effect van een dagverzorgingscentrum specifiek voor cliënten met cognitieve problemen

Onderzoek naar het effect van een dagverzorgingscentrum specifiek voor cliënten met cognitieve problemen

Na 2 jaar onderzoek heeft het dagverzorgingscentrum Hogevijf campus Banneux ism PXL Expertisecel Zorginnovatie de resultaten bekend gemaakt van het project betreffende het effect van een gespecialiseerd dagverzorgingscentrum op het welbevinden van personen met cognitieve problemen. In het praktijkgedeelte werden de cliënten (adhv Qualidem en observaties), mantelzorgers (telefonische interviews) en medewerkers (focusgroepen en observaties) de voorbije 2 jaar geobserveerd en geïnterviewd. De resultaten van het praktijkonderzoek zijn zeer positief, maar er is zeker nog ruimte tot verbetering in de (cliëntgerichte) werking. Ondanks dat de literatuur aangeeft dat binnen de 4 maanden na een grote verandering (de verhuis van het DVC) de levenskwaliteit en het welbevinden van personen met cognitieve problemen achteruitgaan, zijn er in dit onderzoek enkel positieve klanken. 

Lees hier het onderzoeksrapport
Lees hier de perstekst