Expertendag 2019: Dementie en psychiatrie

Het Limburgs Netwerk Dementie stelt “Expertendag 2019: Dementie en psychiatrie” voor.

Aan de hand van theoretische toelichtingen en praktische inzichten biedt deze studiedag een onderdompeling in het thema dementie in combinatie met psychiatrische problematieken. Inzichten in de psychopathologie, medicamenteuze behandeling, intersectorale samenwerking, ondersteuning van patiënt, mantelzorger en hulpverlener en zoveel meer komen aan bod. Limburgse organisaties met expertise inzake dementie en psychiatrie stellen bovendien hun dienstverlening voor tijdens de ‘kennismarkt’.

5 september 2019, Genk.

Interesse? Bekijk hier het volledige programma en schrijf snel in!