Vroegtijdige zorgplanning

Infoavond Vroegtijdige zorgplanning
Denken en praten over nu en later
Vroegtijdige zorgplanning (VZP) krijgt de laatste jaren meer en meer aandacht. Zowel in de literatuur als in de praktijk worden we er meer mee geconfronteerd. Goede zorg verlenen is meer dan alleen maar het strikt medische. Bewoners hebben (ook bij goede gezondheid) vragen over hun zorgplanning en willen hierover praten. Soms wensen ze enkele dingen op papier te zetten. Dit hoeft niet alleen over het levenseinde te gaan. Het is anders gezegd nadenken, spreken en beslissen over de zorg die men wil.
In het geval van dementie zou VZP een vervolg of onderdeel moeten zijn van het stellen van de zorgdiagnose, dit is het vaststellen van de zorgbehoefte van de persoon met dementie versus zijn omgeving, alle betrokken zorgverleners, professionele en vrijwillige hulpverlening, familie en mantelzorger(s). Het stellen van de zorgdiagnose vraagt om een zorgvuldige inventaris van de zorgbehoeften van de persoon met dementie en zijn omgeving. Daarbij rekening houdend met kenmerken van de persoon met dementie zoals levensgeschiedenis, veerkracht, zelfredzaamheid, zorgzwaarte en al dan niet gedragsproblemen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de draagkracht, draaglast, het fysiek en psychosociaal welbevinden. Dit heeft als doel de kwaliteit van leven van personen met dementie en hun omgeving maximaal te ondersteunen.
Vroegtijdige zorgplanning (VZP) is een continu en dynamisch proces van reflectie en dialoog tussen de bewoner, zijn naasten en zorgverlener(s).
Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van bewoners (en hun naasten) die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

 • Locatie
  • WZC Sint-Jozef
  • Condedreef 16
  • 8500 Kortrijk
 • Initiatief
  • Werkgroep dementie Sint-Jozef
 • Contact
Jouw activiteit op deze kalender? Dat kan! Vul via deze link alle gegevens in en, na goedkeuring, plaatsen we deze graag online.

Je toegevoegde activiteit verschijnt tegelijk op dementie.be, alzheimerliga.be, jongdementie.info, onthoumens.be, dementieennu.info.