In de media

Vlaamse resolutie vraagt specifieke beleidsaandacht voor mensen met jongdementie

In Hét Ontmoetingshuis jongdementie in Leuven is op 16 februari de resolutie over jongdementie voorgesteld die in de commissie Welzijn van het Vlaams parlement werd goedgekeurd. Het beleidsinitiatief vraagt meer aandacht voor mensen met jongdementie tijdens de volgende jaren.

Lees verder >

De Alzheimer Code schiet uit de startblokken

Op 18 september schoot De Alzheimer Code uit de startblokken met de ‘Ouverture’ in deSingel (Antwerpen). Meer dan 650 mensen gaven present voor een avond vol poëzie, film, muziek en ook een stukje duiding rond dementie. Het werd een eigenzinnige en complementaire mix van stijlen: nu eens ingetogen, dan weer humoristisch, maar altijd met één gemeenschappelijke noemer: personen met dementie benaderen als mens. Mensen met dementie blijven mensen met wensen, gevoelens en dromen.

Lees verder >

'Voor altijd mijn mama': Kathleen Aerts doorbreekt taboes rond jongdementie

Het thema jongdementie bespreekbaar maken is volgens Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, een eerste belangrijke stap. "Op dat vlak is het boek van Kathleen een absolute meerwaarde. Er is echter ook op andere vlakken nog veel werk aan de winkel."

Lees verder >

Met geur en muziek op zoek naar herinneringen

Op dinsdag 14 september zette het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen samen met Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de tijd in achteruit. Met zo’n 100 genodigden wandelden we 80 meter achterwaarts naar M-Museum Leuven om daar de 'Wereld van Herinnering' te openen, een project in het kader van De Alzheimer Code. We nodigden met deze ludieke actie alle bezoekers uit om met respect en verwondering te kijken naar de leefwereld van mensen met dementie en het accent te leggen op wat mensen met dementie nog kunnen.

Lees verder >

Werelddag Dementie krijgt veel aandacht

Wereldwijd stond 21 september in het teken van dementie. De boodschap van de expertisecentra dementie blijft actueler dan ooit: laten we inzetten op de mogelijkheden van mensen met dementie in plaats van te focussen op de beperkingen. Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, gaf in verschillende media toelichting over dementie en de actuele uitdagingen in de zorg voor mensen met dementie.

Lees verder >