Vlaamse resolutie vraagt specifieke beleidsaandacht voor mensen met jongdementie

Vlaamse resolutie vraagt specifieke beleidsaandacht voor mensen met jongdementie

In Hét Ontmoetingshuis jongdementie in Leuven is op 16 februari de resolutie over jongdementie voorgesteld die in de commissie Welzijn van het Vlaams parlement werd goedgekeurd. Het beleidsinitiatief vraagt meer aandacht voor mensen met jongdementie tijdens de volgende jaren. Schattingen gaan momenteel uit van 5.400 Vlamingen met jongdementie. De impact van de aandoening op hun leven is zeer ingrijpend. Vlaanderen raakte vertrouwd met dementie bij ouderen, maar voor jongdementie geldt zowat het tegendeel. “Jonge mensen met dementie en hun families verdienen extra aandacht en ondersteuning. In hun dagelijkse leven en in hun ruimere leefomgeving botsen zij op tal van misverstanden en obstakels. Met de resolutie in het Vlaams parlement willen we daar iets aan doen”, zegt initiatiefnemer en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn (N-VA).

“Bij tijdige detectie en diagnose kunnen veel misverstanden en irritaties vermeden worden, zowel in de privésfeer als daarbuiten. Aangepaste en professionele hulp en ondersteuning kunnen sneller ingeschakeld worden om de personen en hun families zo goed mogelijk te begeleiden.” Van jongdementie is sprake als de aandoening zich manifesteert voor de leeftijd van 65 jaar. Samen met Het Ventiel (buddywerking) en Foton (thuisbegeleiding) behoren de Zorgcirkels in Leuven tot de pioniers in ondersteuning van mensen met jongdementie in Vlaanderen, doorgaans op vraag van de familie. Jonge mensen met dementie en hun partners kunnen terecht in een speciaal ontmoetingshuis in Leuven.
“Deze resolutie is een eerste politieke stap, maar we zijn er nog lang niet”, stelt Griet Robberechts, directrice van Woonzorgnet-Dijleland. “Elke persoon met jongdementie heeft zijn of haar eigen persoonlijk verhaal met specifieke zorgnoden.” Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen juicht de resolutie toe en hoopt dat er ook concrete acties uit voortvloeien. “Jonge mensen met dementie hebben een ondersteuning op maat nodig met de focus op wat ze nog kunnen. Ook de financiële impact van de aandoening verdient verdere aandacht”, zegt directeur Jurn Verschraegen. De resolutie sluit naadloos aan bij het tienpuntenplan van de Vlaamse werkgroep jongdementie.