Projectoproep Referentiekader dementie

06.04.2021
Wij brengen je graag op de hoogte van deze PROJECTOPROEP van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
Waarschijnlijk kwam die oproep reeds in je organisatie terecht. Wij zetten hem graag nog eens extra in de kijker.

Het referentiekader dementie heeft sinds de publicatie in 2018 grote bekendheid verworven in de zorgsector.
Om aan de slag te gaan met dit concept konden in 2020 zes pilootprojecten deelnemen aan een trajectbegeleiding om het referentiekader te integreren in hun werking.

De Vlaamse overheid wil de persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie, beschreven in het referentiekader, verder verspreiden én definitief verankeren in de woonzorgvoorzieningen (ouderen- en thuiszorg). Om dit te realiseren, co-financiert ze 20 nieuwe coachingstrajecten die begeleid worden door de expertisecentra dementie.
De volgende voorzieningen en diensten in de woonzorg komen als doelgroep in aanmerking voor het begeleidingstraject:
– de diensten voor gezinszorg
– diensten voor oppashulp
– diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds
– centra voor herstelverblijf
– centra voor dagverzorging
– centra voor dagopvang
– woonzorgcentra, inclusief de centra voor kortverblijf type 1.

De organisaties die willen participeren, vullen een projectdossier in (UITERLIJK 6 MEI 2021). Ze zijn ook bereid een deel (25% of 1.625 euro) van het coachingstraject te betalen.
Een onafhankelijke jury selecteert de voorzieningen/diensten die in aanmerking komen voor de trajectbegeleiding.
Uitvoerige informatie over het project vindt u terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.