Vermissing

1. Procedure voor woon – en zorgcentra

In samenwerking met het Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) Noord West-Vlaanderen en Oostende-Veurne wordt er sinds 2011 gewerkt aan het invoeren van de procedure vermissing voor mensen met dementie in woonzorgcentra naar het voorbeeld van het project vermist@hekla.be (initiatief ECD Orion).

Lees meer: http://www.selwvl.be/mwv/themas_en_projecten/projecten/82/details.aspx

stroomdiagram vermissing WZC

invulfiche vermissing WZC

 2. Procedure voor personen met dementie in een thuissituatie

In 2013 werd gestart met de vertaling van de bestaande procedure vermissing voor de WZC naar een procedure voor de thuissituatie. De oefening hiertoe wordt gemaakt door een provinciale werkgroep bestaande uit een aantal thuiszorgactoren, politiezone Vlas, SEL Zuid-West-Vlaanderen en ECD’s Sophia en Foton. Vanaf 2015 kunnen alle vermissingen van personen met dementie gemeld worden via het nummer 101 en via het mailadres: vermist@dementie-wvl.be. Het communicatie- en informatiecentrum van de politie (CIC) zendt de melding door naar de desbetreffende politiezone.

De zorgpartners uit de thuiszorg worden door de SEL-coördinatoren geïnformeerd over de procedure vermissing via de thuiszorgplatforms in West-Vlaanderen.

Lees meer: http://www.selwvl.be/mwv/themas_en_projecten/projecten/82/details.aspx

stroomdiagram vermissing thuissituatie

invulfiche vermissing thuissituatie

3. Deskundigheidsbevordering politie

Vanuit de politieschool West – Vlaanderen kwam de vraag tot vorming van agenten. Vanaf 2015 zal een halve dag vorming voorzien worden rond dementie voor agenten in opleiding. Agenten die reeds in het werkveld staan kunnen zich aanmelden voor een onderdompeling in de wereld van dementie, een volledige dag vorming rond dementie waar vooral de nadruk ligt op praktische handvaten in het omgaan met dementie.