Zorgnetwerk Jongdementie Noord-West-Vlaanderen

Dementie op jonge leeftijd is dementie waarbij de eerste symptomen optreden voor de leeftijd van 65 jaar. Naast de ziekte van Alzheimer, frontotemporale en vasculaire dementie komen in deze leeftijdsgroep ook meer zeldzamere vormen van dementie voor met zeer uiteenlopende en specifieke symptomen: Lewy Body dementie, ziekte van Huntington, prionenziektes,…
De dementieproblematiek tekent zich bij jongere personen op heel wat vlakken anders af dan bij oudere personen.

Het zorgnetwerk wil in afstemming en samenspraak met mensen met jongdementie en hun mantelzorgers, een aanbod aan zorg ontwikkelen dat zoveel mogelijk aansluit bij hun noden en behoeften.
Het is een open zorgmodel waarin de zorgvrager en mantelzorger steeds vrij kunnen beslissen of ze al dan niet op het aanbod, of een deel ervan, ingaan.
Verschillende organisaties werken samen in een open samenwerkingsverband en willen zich aanvullend opstellen ten opzichte van het bestaande aanbod.
Op initiatief van het Woonzorgcentrum Regina Coeli hebben de volgende organisaties zich geëngageerd in dit zorgnetwerk:

Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijn Noord-West Vlaanderen
Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas
Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge-Oostende AV
Curando-thuisverpleging
Expertisecentrum dementie Foton
Buddywerking KòMee
Woonzorgcentrum Regina Coeli

Meer info over het zorgnetwerk Jongdementie Noord-West-Vlaanderen vind je ook op de vernieuwde webpagina jongdementienoordwest.vlaanderen