Algemene info

Algemene info 

In een dementievriendelijke samenleving kunnen personen met dementie zo lang als mogelijk autonoom leven. Wanneer echter door dementie de oriëntatie vermindert, kan het gebeuren dat iemand zijn weg niet meer terugvindt en op zoek gaat naar herkenningspunten uit het verleden. Zelfs ondanks alle zorgvuldig genomen maatregelen zowel in de thuissituatie als in een WZC kunnen zich toch (onrustwekkende) vermissingen voordoen.

Het snel opsporen en terugvinden van een persoon met dementie is een gedeelde bekommernis van politie en zorgpartners. Om de samenwerking optimaal te laten verlopen, werd een procedure uitgewerkt. De ECD’s Foton en Sophia, SEL Zuid-West-Vlaanderen, verscheidene thuiszorgdiensten en WZC’s en de West-Vlaamse politiezones sloegen de handen in elkaar en werkten een uniforme procedure uit voor heel de provincie West-Vlaanderen. De procedure bestaat uit een leidraad, stroomdiagram en identificatiefiche. Er is een versie voor personen met dementie in de thuissituatie en personen met dementie die verblijven in een WZC.