ECD Foton samengevat

Iedereen die familiaal, professioneel of vrijwillig te maken heeft met de problematiek van dementie is van harte welkom bij Foton. Een ‘foton’ is een miniscuul lichtdeeltje dat zo goed als onzichtbaar is voor het blote oog. Op een dynamische en creatieve wijze wil foton samen met familieleden, vrijwilligers, personen met dementie en professionele zorgverleners op zoek gaan naar lichtpunten.

Waarvoor kunt u een beroep doen op Foton?

Het Fotonhuis

Het Fotonhuis huisvest de verschillende thuiszorgondersteunende diensten van foton.
Ieder is er welkom om even te verpozen bij een Kopje Troost, om een boek te lezen in het documentatiecentrum, om iemand te ontmoeten met wie zorgen en vragen bespreekbaar zijn.
Regelmatig vinden er muzieknamiddagen of ontmoetingsnamiddagen plaats. U kunt ook een bezoek brengen aan de middeleeuwse crypte, een plek van stilte in het drukke centrum van Brugge.

Thuiszorgondersteuning dementie

1.  Thuisbegeleiding dementie

Op deskundige wijze zoekt een consulent samen met de persoon met dementie, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgverleners naar lichtpunten in de situatie.
Men kan hiervoor na afspraak in het Fotonhuis terecht. Ofwel komen wij aan huis.

2.  Informatiemomenten en ontmoetingsgroepen voor families en mantelzorgers

Regelmatig gaan er informatiemomenten door rond diverse thema’s met betrekking tot dementie.  Af en toe nodigt Foton een auteur uit.
In de ontmoetingsgroep voor mensen met dementie komen personen bij wie de diagnose is vastgesteld regelmatig samen om over de ziekte te praten.

3.  Open samenwerking

Foton werkt samen met elke partner in de zorg, vrij door de cliënt gekozen.
Foton heeft een open en intense samenwerking en afstemming met alle zorgpartners, en specifiek met in dementie gespecialiseerde en gevormde verzorgenden en vrijwilligers (Camino) van Familiezorg West-Vlaanderen vzw.

De folder met informatie rond de thuisbegeleiding dementie kan je raadplegen via: fotonfolder_thuisbgl. Een papieren versie is te verkrijgen in het documentatiecentrum dementie.

Expertisecentrum Dementie

Het erkend expertiscentrum dementie is werkzaam in de zorgregio’s Noord-West-Vlaanderen en Veurne-Oostende. Lees hier meer over de missie en de doelstellingen van een expertisecentrum.

De folder met informatie rond de werking van het expertisecentrum kan je raadplegen via: fotonfolder_ecd. Een papieren versie is te verkrijgen in het documentatiecentrum dementie.

Werkingsgebied

Het werkingsgebied van Foton (ECD werking én thuisbegeleiding) bestrijkt het noorden en noordwesten van West-Vlaanderen. (De 2 zorgregio’s Noord-West-Vlaanderen en Oostende-Veurne) In het zuiden van West-Vlaanderen is ECD Sophia actief.