Symboliek van de naam Foton

 

 

120x160_logo foton_r

De wetenschappelijke naam voor het kleinste lichtdeeltje,
zo goed als onzichtbaar voor het blote oog.
In de symboliek van de naam Foton ligt tevens haar kernvisie besloten.

Voor de hand liggende symboliek

We worden met veel schaduw en duisternis geconfronteerd in en om personen met dementie. Toch willen we speuren naar het licht dat er ongetwijfeld te vinden is.  Uiteraard willen we met Foton ook licht brengen naar deze gezinnen maar de naam verwijst vooral naar het reeds aanwezige licht: dit willen we opmerken en laten groeien.

 

 Diepere symboliek

samengaand met de nieuwe wetenschappelijke inzichten uit de quantumfysica omtrent het licht

            1.    Onvoorspelbaar licht

In de klassieke wetenschappen is alles beheersbaar en voorspelbaar (oorzaak en gevolg: causaliteitsdenken).  In de quantumfysica (de fysica van het oneindig kleine, van de bouwstenen van het leven) niet meer. Termen als ‘onzekerheid’ en ‘waarschijnlijkheid’  behoren tot haar taal.
Een foton laat zich niet in wetten vangen.  Als men zijn positie 100% kan bepalen weet men niets meer over zijn impuls en omgekeerd.
Ook personen met dementie laten zich niet in wetten vangen. We willen graag controle hebben over de situatie van een persoon met dementie maar dit lukt vaak niet. Dit aanvaarden opent het perspectief van een vertrouwvolle houding en omgang.

            2.  Veelzijdig licht

Licht is niet eenduidig.  Het heeft zowel een golfkarakter als een deeltjeskarakter en toch kan het niet beide zijn. Quantumfysici stellen dat de manier waarop we naar de werkelijkheid kijken de werkelijkheid verandert.  De manier waarop we naar personen met dementie kijken verandert onze omgang met hen en zal ook gevolgen hebben voor de persoon zelf. De waarnemer kijkt niet vrijblijvend.
Foton ziet de schaduw wel maar speurt naar het licht dat ongetwijfeld aanwezig is.

            3.  Verbonden licht

Een lichtdeeltje hier is verbonden met een lichtdeeltje op miljoenen lichtjaren van hier verwijderd.  Er is een mysterieuze, onderlinge band die hen met elkaar verbindt.  We hebben er geen vermoeden van hoe één we zijn. [verbondenheid, loyaliteit in families]

             4. Oneindig licht

In de tabellen van de kleinste deeltjes, de bouwstenen van onze materie en het leven, lezen we bij de tijdsduur van een foton: ‘oneindig’.  Een verbluffende vaststelling in een tijd waarin alles fragmentarisch en kortstondig wordt.
Foton wil een duurzaam project zijn.  Foton wil tevens speuren naar het eeuwige en tijdloze in ieder mens.

 Vanuit ons verlangen naar licht

en ons geloof in het kleine,

vanuit onze fascinatie voor het ongrijpbare en onvoorspelbare,

vanuit de aanvaarding van de golfbeweging in ieder leven

en het zoeken naar het onverwoestbare van het leven

kozen wij voor de naam foton

2007, 3 mei 2013