Cognitief actief blijven: beschermende factor!

Cognitief actief blijven: beschermende factor!

Spieren die je regelmatig gebruikt of traint, worden sterker. Dat is algemeen bekend. Het tegenovergestelde is ook waar: spieren die je niet gebruikt, verliezen volume en kracht. Dat merk je bijvoorbeeld als je een tijdje met je arm of been in het gips ligt. Wat voor spieren opgaat, geldt ook voor onze hersenen. Hoe meer we ze gebruiken, hoe actiever ze worden. Op latere leeftijd nog cognitief actief blijven beschermt zo tegen dementie.

Een Amerikaans onderzoek vroeg een groep personen naar hun cognitieve activiteiten zoals televisie kijken, naar de radio luisteren, kranten lezen, schaak spelen, naar het museum gaan. Dat zijn zeker niet de grootste cognitieve uitdagingen maar toch vond men jaren later bij het opnieuw bevragen van diezelfde groep al een groot verschil. Wie cognitief actiever was, had wel 47% minder risico op de ziekte van Alzheimer dan wie cognitief helemaal niet actief was (Wilson et al., 2002). Ook in het promotieonderzoek van Kay Deckers van de Universiteit Maastricht krijgt cognitief actief zijn de hoogste score als beschermende factor tegen dementie (Deckers, 2017).

Bovendien is er ook de hypothese van de cognitieve reserve. Wie zijn hersenen en geheugen veel vaker intensief gebruikt, bouwt een reservecapaciteit op die ingezet wordt eens er sprake is van dementie. Daardoor heeft de dementie weliswaar effect op de hersenen, maar minder snel op het dagelijks functioneren van de persoon. Hier past wel een waarschuwing. Het beschermende effect van cognitief actief blijven is groter naarmate de cognitieve inspanning groter is. Een nieuwe taal aanleren, een nieuw muziekinstrument leren spelen of een boek schrijven zijn relevanter dan eindeloos kruiswoordraadsels of sudoku’s oplossen. Als je dat graag doet, moet je dat vooral blijven doen, maar verwacht daar geen effect van op het risico op dementie.

Ken je ander onderzoek over de relatie tussen cognitief actief blijven en dementie? We horen het graag via info@SaniMemorix.eu.