Bij drukke wegen wonen: bedreigende factor!

Bij drukke wegen wonen: bedreigende factor

Uit de jarenlange discussie over de sluiting van de snelweg rond Antwerpen is voor iedereen duidelijk geworden dat hier niet alleen een uitdaging ligt inzake mobiliteit, maar ook inzake leefbaarheid. Met name het fijn stof dat uitgestoten wordt door het vele verkeer, leidt tot gezondheidsproblemen.

Begin 2017 verscheen een onderzoek in het wetenschappelijk medische tijdschrift The Lancet dat dicht bij drukke wegen wonen ook koppelde aan een verhoogd risico op dementie (Chen et al., 2017). Wie dichter dan 50 meter bij drukke wegen woont, heeft 7% meer risico op dementie. Dat wordt 4% tussen de 50 en de 100 meter, en 2% tussen de 101 en 200 meter.

Hoewel druk verkeer dus een bedreigende factor is voor het risico op dementie, is het zowel op niveau van de samenleving als individueel een moeilijk te beïnvloeden factor. Voor overheden geeft dit onderzoek een aanvullende reden om te waken over goede luchtkwaliteit en maatregelen te nemen als het aanpassen van de snelheid, vervuilende auto’s uit bepaalde zones te weren, overgaan naar een minder vervuilend wagenpark. Individuen vinden in dit onderzoek wellicht een verhoogde motivatie om in een rustigere buurt te gaan wonen. Een verhuis heeft echter veel aspecten, zowel financieel als inzake woon-werkmobiliteit en contacten met het sociaal netwerk. Het is dan ook eenvoudiger om ter verkleining van het risico op dementie in te zetten op andere beschermende/bedreigende factoren.

Ken je ander onderzoek over de relatie tussen drukke wegen en dementie? We horen het graag via info@SaniMemorix.eu.