Huwelijk, langdurige relatie: beschermende factor!

Huwelijk, langdurige relatie: beschermende factor

Eind 2017 verscheen op verschillende nieuwsmedia informatie over een huwelijk als beschermende factor tegen dementie. Gehuwden hebben een lagere kans op dementie dan alleenstaanden of weduwen/weduwenaars. Alleenstaanden zouden zelfs dubbel zo veel risico lopen op dementie.

Deze media-aandacht is gebaseerd op een wetenschappelijk artikel met Andrew Sommerlad van University College London als eerste auteur. Dat artikel is gebaseerd op analyse van andere eerder gepubliceerde onderzoeken, waarvan de resultaten werden gecombineerd. Het gaat daarbij om onderzoeken uit Europa, maar ook uit Azië, Verenigde Staten en Brazilië. De 15 onderliggende onderzoeken gingen samen over ruim 800.000 personen van wie bekend was wat hun huwelijksstatus was en of ze al dan niet dementie hadden. De auteurs komen tot de conclusie dat mensen die levenslang alleenstaand leven 42% meer kans hebben op dementie en mensen die hun partner verloren 20% meer kans. Men zocht een verklaring voor dit verschil in risico in het feit dat gehuwden gemiddeld gezien een gezondere leefstijl hebben en hogere sociale participatie. Alleenstaanden en weduwen/weduwenaars zouden dan weer gemiddeld genomen meer stress ervaren in hun leven.

Toch past het enige nuancering aan te brengen. Zo is het niet zozeer het huwelijk op zich dat voor een lagere kans zorgt, maar leefstijlfactoren die meer bij gehuwden aanwezig zijn, zoals meer sporten, minder alcohol en meer sociale participatie. Bovendien is het maar de vraag of het echt over een huwelijk moet gaan. Wellicht heeft elke langdurige relatie (of meerdere opeenvolgende) eenzelfde effect. In de onderzoeken werd bijvoorbeeld niet gevraagd naar ongehuwd samenwonen.

Ken je ander onderzoek over het verband tussen langdurige relaties en dementie? We horen het graag via info@SaniMemorix.eu.