Inleiding

Inleiding

Het succes van de vergrijzing en de stijgende levensverwachting heeft helaas als keerzijde dat er steeds meer mensen met dementie te maken krijgen, als patiënt of als mantelzorger. In het Vlaamse gewest zijn er in 2018 ongeveer 132.000 personen met dementie, en dat aantal stijgt nog elk jaar. Tegen 2035 verwachten we goed 188.000 personen met dementie. Wereldwijd wordt het aantal geschat op 50 miljoen personen, met een verwachte stijging tot 87 miljoen tegen 2035.

Internationaal wordt druk gezocht naar medicijnen die dementie kunnen vertragen of zelfs voorkomen. En hoewel dat onderzoek stappen voorwaarts zet in die zoektocht, is er helaas nog geen medicijn in het vooruitzicht. Daarvoor is ons brein te complex.

Andere onderzoekers, epidemiologen, zijn er wel in geslaagd een verband te leggen tussen onze leefstijl op middelbare leeftijd (zo ongeveer tussen 40 tot 75 jaar oud) en het risico op dementie op hogere leeftijd. Hoe gezonder we leven, hoe lager het risico op dementie. Daarom schreef Gill Livingston in de zomer van 2017 in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet: “Be ambitious about prevention!” (Livingston et al., 2017).

En het goede nieuws is dat wat goed is voor het hart, ook goed is voor het geheugen. Dus één keer werk maken van een gezonde leefstijl verdient zich dubbel terug: een sterker hart, en een verlaagd risico op dementie. Op deze website geven we een overzicht van welke leefstijlfactoren belangrijk zijn om je risico op dementie te verlagen en verwijzen we naar recent wetenschappelijk onderzoek dat daar meer informatie over geeft. Die wetenschappelijke artikelen zijn op te vragen via doc@dementie.be.

Wie zich graag verder verdiept in dit thema, kan terecht bij twee recente overkoepelende publicaties:
– Livingston, G., et al. (2017). Dementia prevention, intervention, and care. The Lancet.
– Deckers, K. (2017). The role of lifestyle factors in primary prevention of dementia. Maastricht NeuroPsych publishers.

Dementie is een verzamelnaam voor hersenaandoeningen die het geheugen aantasten. De ziekte van Alzheimer is daarvan de bekendste en meest voorkomende. Daarnaast zijn er nog vasculaire dementie, lewy body dementie, frontotemporale dementie, … De relatie tussen gezonde leefstijl en verlaagd risico op dementie geldt voor vrijwel al deze vormen.