Roken: bedreigende factor!

Roken: bedreigende factor!

Dat roken ongezond is, is algemeen bekend. Dat was ooit anders. In de eerste helft van de 20ste eeuw rookte de meerderheid van de mannen en een aanzienlijk deel van de vrouwen. Het werd zelfs door huisartsen aangeraden, roken zou goed zijn tegen hoestjes en dergelijke. Het is pas vanaf de jaren vijftig dat wetenschappelijke studies van onder meer Austin Bradford bij Britse huisartsen een relatie legden tussen roken en iemands gezondheid. De jaren nadien werd duidelijk dat 80% tot 90% van de longkankers een direct gevolg waren van het roken. Langzaam nam de samenleving afscheid van het roken, bv. door een verbod op reclame, verbod op verkoop aan jongeren, verbod op roken in publieke plaatsen, afschrikwekkende foto’s op de verpakking, … Dat afscheid nemen ging en gaat langzaam, deels door het verzet van de tabaksindustrie (Joossens, 2016), deels door hardnekkige gewoontevorming. Nog steeds rookt zo’n 20% van de Vlaamse bevolking!

Het is algemeen bekend, ook bij rokers, dat roken en longkanker nauw met elkaar verbonden zijn. Minder bekend is dat roken ook een verhoogd risico op dementie met zich mee brengt (Peters et al., 2008). Het is zelfs één van de belangrijkste beïnvloedbare risicofactoren. De relatie tussen roken en hoger risico op dementie heeft deels te maken met het effect van roken op onze aderen en de bloeddoorstroming. Die wordt slechter, ook in de hersenen. Daarnaast bevat tabaksrook giftige stoffen die het risico op dementie verhogen. Het goede nieuws is echter dat recent onderzoek aantoont dat stoppen met roken ook daadwerkelijk het risico op dementie verlaagt (Choi, 2018).

Niet alleen zelf roken, maar ook passief roken (in de nabijheid van een roker leven) verhoogt het risico op dementie (Batty et al., 2018; Stirland et al., 2017). Het is niet bekend wat de gedeeltelijke verschuiving van roken naar gebruik van een e-sigaret heeft op het risico op dementie.

Soms verschijnen er berichten dat roken niet leidt tot een hoger risico, maar juist een lager risico op de ziekte van Alzheimer. Die berichten blijken echter vooral ingegeven door onderzoek dat door de tabaksindustrie gefinancierd werd, en moet dus als niet objectief onderzoek beschouwd worden (Cataldo et al., 2010). Zowel overheid, zorgverleners als burgers doen er goed aan om het roken nog verder terug te dringen dan de afgelopen decennia al gebeurd is. Dat is niet alleen goed om kankers en hartproblemen te voorkomen, maar ook om dementie te vermijden.

Ken je ander onderzoek over de relatie tussen roken en dementie? We horen het graag via info@SaniMemorix.eu.