Sociaal actief blijven: beschermende factor!

Sociaal actief blijven: beschermende factor!

Onze gezondheid wordt bepaald door hoe goed we in ons vel zitten, maar ook door hoe goed we in ons sociaal netwerk zitten. Het is bekend dat een goed sociaal netwerk helpt tegen depressie, hartziekten en algemeen functieverlies. Het is ook bekend dat sociaal isolement een oorzaak kan zijn van verhoogde bloeddruk en meer kans geeft op hartziekten en depressie. Zo blijkt voor hoge bloeddruk sociaal isolement een belangrijkere factor te zijn dan klinische aspecten zoals suikerziekte (Yang et al., 2016) . De kansen op overlijden zouden 90% hoger liggen bij eenzaamheid! Dat maakt het schadelijke effect van eenzaamheid op onze gezondheid ongeveer zo krachtig als roken.

Eenzelfde krachtig negatief effect is gevonden tussen eenzaamheid en het risico op dementie. Diverse onderzoeken hebben gekeken naar effecten van de omvang van een sociaal netwerk, sociale participatie, eenzaamheid en iemands tevredenheid over zijn sociaal netwerk. Een samenvattend artikel over al deze onderzoeken kwam tot de vaststelling dat er inderdaad een beschermend effect is van een goed sociaal netwerk, en dat vooral de hoeveelheid sociale interactie relevant is, meer dan de omvang van het sociale netwerk of iemands tevredenheid daarmee (Kuiper et al., 2015). Recent hebben twee onderzoeken dit verband tussen sociaal actief zijn en risico op dementie nog eens bevestigd (Hackett et al ., 2019; Sommerlad et al ., 2019).

Een mogelijke verklaring voor dit beschermend effect van sociaal actief blijven op het risico op dementie, is dat je op die manier niet alleen sociaal maar ook fysiek en cognitief actief blijft, waardoor de hersenen actiever gehouden worden. Een andere verklaring wordt gezocht in stress. Stress verhoogt het risico op dementie, maar vermindert als je sociaal actief blijft.

Ken je ander onderzoek over de relatie tussen sociaal actief blijven en dementie? We horen het graag via info@SaniMemorix.eu.