Veel zitten: bedreigende factor!

Veel zitten: bedreigende factor!

Gebrek aan fysieke activiteit is een belangrijke risicofactor voor zowel dementie als aandoeningen aan hart- en bloedvaten. We bewegen te weinig. Dat heeft deels te maken met de verschuiving van fysieke arbeid naar kantoorwerk en het toegenomen gebruik van de auto en openbaar vervoer ten nadele van de fiets of verplaatsingen te voet.

Een groot deel van onze dag zitten we. ’s Morgens aan de ontbijttafel, op weg naar het werk in de auto/trein/bus en op kantoor waar veel mensen de complete werktijd zitten (met korte onderbrekingen voor koffie of het ophalen van printopdrachten), ’s avonds zitten we in de auto/trein/bus op weg naar huis, aan tafel voor het avondeten en daarna nog een paar uur voor de televisie.
Gemiddeld zou in Europa elke inwoner 309 minuten per werkdag zitten, meer dan 5 uur (Bennie et al., 2013). Dat is echter op basis van een bevraging en wellicht daarom een onderschatting. Een meting via ‘fitness trackers’ of accelerometers zou wellicht een hoger resultaat geven.
Onder dat gemiddelde van 309 minuten per dag zitten is er sprake van veel variatie, bv. naar scholingsgraad. Zo zitten hoger opgeleiden gemiddeld 334 minuten per dag, tegenover ‘slechts’ 279 minuten voor lager opgeleiden. Er is ook verschil tussen Europese landen. Een recent Belgisch onderzoek kwam tot de vaststelling dat volwassenen hier gemiddeld geen 309 minuten zitten, maar 399 minuten. Dat is bijna zeven uur per dag!

Onderzoek geeft aan dat lang zitten, sedentair gedrag, negatieve effecten heeft op de gezondheid van onze hersenen en het risico op dementie verhoogt (Siddarth et al., 2018; Wheeler et al., 2017). Lang stilzitten heeft negatieve gevolgen voor onze gezondheid en wordt niet alleen geassocieerd met een hoger risico op dementie, maar ook op diabetes, hoger gewicht, een hoger risico op cardiovasculaire aandoeningen, een lager mentaal welbevinden en een hogere algemene mortaliteit. Ons sedentair gedrag wordt dan ook omschreven als de uitdaging voor de 21ste eeuw inzake gezondheidsgedrag: “Zitten is het nieuwe roken.” De gezondheidsschade van lang zitten wordt niet (volledig) weggewerkt door veel fysieke activiteit, bv. door ’s avonds of tijdens het weekend meer te sporten. Lang zitten kan relatief eenvoudig vermeden worden door gebruik te maken van een (verstelbaar) sta-bureau. We adviseren mensen met een zittend beroep en hun werkgevers om hiermee aan de slag te gaan.

Ken je ander onderzoek over de relatie tussen zitten/sedentaire leefstijl en dementie? We horen het graag via info@SaniMemorix.eu.